Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας σε Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδασκαλία Ξένης Γλώσσας σε Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες / Teaching Foreign Languages to Learners with Special Learning Difficulties
ΚωδικόςΕΔΞΓ 579
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016522

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδασκαλία Ξένης Γλώσσας σε Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600228349
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν: 1. να κατανοήσουν τα αίτια και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συμπεριφορικού φαινότυπου κάθε μίας από τις ακόλουθες μαθησιακές δυσκολίες/ειδικές εκπαιδευτικές κατηγορίες: δυσλεξία, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας), ειδική γλωσσική διαταραχή και ΔΕΠ-Υ 2. να αναπτύξουν δεξιότητες σχεδιασμού διδακτικού υλικού κατάλληλου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο εκμάθησης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι γλωσσικές διαταραχές σε παιδιά, όπως η δυσλεξία, η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας), και η ειδική γλωσσική διαταραχή επηρεάζουν όχι μόνο την ανάπτυξη γραμματισμού στη μητρική γλώσσα αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης στην ξένη γλώσσα. Προκειμένου να διασφαλίσουν την επιτυχή εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε μαθητές που εμπίπτουν σε κάποια από τις προαναφερθείσες ειδικές εκπαιδευτικές κατηγορίες, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εμπλουτίσουν τις διδακτικές τους τεχνικές και να διαφοροποιήσουν τη διδακτική διαδικασία. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές/ριες θα εξοικειωθούν με τα μαθησιακά προφίλ μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και θα έρθουν σε επαφή με διδακτικές τεχνικές που συνίστανται για την αποτελεσματική εκμάθηση της αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε κάθε εκπαιδευτική κατηγορία.
Λέξεις Κλειδιά
δυσλεξία, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας), ειδική γλωσσική διαταραχή, μαθησιακές δυσκολίες, διαφοροποιημένη διδασκαλία, συμπερίληψη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι διαφάνειες των διαλέξεων, το διδακτικό υλικό και οι δραστηριότητες μεταφορτώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα elearning. Η επικοινωνία με τους φοιτητές πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας elearning και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η συμπερασματική αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται στη συγγραφή εκτεταμένης εργασίας (αριθμός λέξεων: 5.000 χωρίς τη βιβλιογραφία και τα παραρτήματα) η οποία αποτελεί μία επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας ή/και ένα πορτφόλιο με διδακτικό υλικό που σχεδιάζεται για τους μαθητές που εμπίπτουν σε μία εκ των ειδικών εκπαιδευτικών κατηγοριών που πραγματεύεται το μάθημα (δυσλεξία, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή/αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας, ειδική γλωσσική διαταραχή). Το διδακτικό υλικό αφορά στη γραμματική ή στο λεξιλόγιο, και σε συγκεκριμένη γλωσσική δεξιότητα (κατανόηση από ανάγνωση, παραγωγή γραπτού λόγου). Η εργασία παρουσιάζεται αρχικά με τη χρήση ppt και στη συνέχεια υποβάλλεται στην πλατφόρμα elearning.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bishop, D. V. M. (1992). The underlying nature of specific language impairment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 33, 3-66. Bishop, D. V. M. (1994). Grammatical errors in specific language impairment: Competence or performance limitations? Applied Psycholinguistics, 15, 507-550. Frith, U. (1991). Autism & Asperger syndrome. Cambridge: CUP. Ganschow, L., Sparks, R., & Schneider, E. (1995) Learning a Foreign Language: Challenges for Students with Language Learning Difficulties, Dyslexia, 1 (2), 75-95 Leonard, L. (1998). Children with specific language impairment. Cambridge, MA: MIT Press. Nijakowska, J. (2010). Dyslexia in the Foreign Language Classroom. Multilingual matters. http://open.eblib.com.libezproxy.open.ac.uk/patron/FullRecord.aspx?p=543909&echo=1&userid=EMJy8BrF2zQ%3d&tstamp=1365673930&id=770E1CB66411F6A0EF42B06DCE90F17A1982D119 (ebook) Paradis, J. (2005). Grammatical morphology in children learning English as a second language: Implications of similarities with specific language impairment. Language, Speech and Hearing Services in Schools, 36, 172-187. Sparks R., & Miller K. (2000) Teaching a foreign language using multisensory structured language techniques to at-risk learners: a review, Dyslexia, 6 (2), 124-32. Wing, L. (1996). The autistic spectrum. London: Constable
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-11-2023