Νευροψυχολογία της Γλώσσας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝευροψυχολογία της Γλώσσας / Neuropsychology of Language
ΚωδικόςΔΤ-610
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020675

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές (2018-2022)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝευροψυχολογία της Γλώσσας
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600228415
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές που παρακολούθησαν επιτυχώς το μάθημα αναμένεται ότι α) θα κατανοήσουν την ερευνητική και κλινική χρησιμότητα της μελέτης της γλώσσας ως γνωστικό αντικείμενο β) θα εξοικειωθούν με τις βασικές γλωσσικές διαταραχές παιδιών και ενηλίκων γ) θα γνωρίζουν τους γνωστικούς και νευροανατομικούς μηχανισμούς δ) θα γνωρίζουν τους τρόπους εκτίμησης της γλωσσικής ικανότητας ε) θα είναι σε θέση να δομήσουν μία πλήρη αξιολόγηση για μελέτες περιστατικού
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι επιμέρους θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν τα εξής: γνωστικοί και νευροανατομικοί γλωσσικοί μηχανισμοί, νευροψυχολογική αξιολόγηση λόγου και γλώσσας σε παιδιά και ενήλικες, γλωσσικές διαταραχές παιδιών και ενηλίκων
Λέξεις Κλειδιά
Νευροψυχολογία της γλώσσας, Γλωσσικές διαταραχές, Εκτίμηση, Αξιολόγηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ξενόγλωσσα άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα elearning (https://elearning.auth.gr/)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783
Συγγραφή εργασίας / εργασιών240,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1044
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή τελική εξέταση, συμμετοχή στην τάξη, γραπτή εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Selected papers and book chapters.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Selected papers and book chapters.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-03-2022