Ανάπτυξη και Κοινωνικοπολιτισμικό Περιβάλλον

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑνάπτυξη και Κοινωνικοπολιτισμικό Περιβάλλον / Development and Sociocultural Context
ΚωδικόςΣΧ-402
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020660

Πρόγραμμα Σπουδών: Σχολική Ψυχολογία (2020-2022)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Εφαρμογές Ψυχολογίας στην ΕκπαίδευσηΥποχρεωτικό4210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑνάπτυξη και Κοινωνικοπολιτισμικό Περιβάλλον
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600228467
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΔΤ-602 Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση
 • ΣΧ-101 Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • ΣΧ-200 Δυσκολίες Μάθησης: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις
 • ΔΤ-601 Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτήτριες/ φοιτητές κάθε κατεύθυνσης θα πρέπει να έχουν περάσει τα μαθήματα του 1ου έτους.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ φοιτητές θα μπορούν να: • περιγράφουν, να αναλύουν και να εντοπίζουν κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία • συζητούν πιθανές επιδράσεις των παραγόντων αυτών στη σχολική επίδοση και εμπειρία • εκπονούν μια αποτελεσματική βιβλιογραφική επισκόπηση και να οργανώνουν, να αναλύουν και να συνθέτουν σύγχρονα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα για την ανάπτυξη παιδιού και εφήβου στο κοινωνικοπολιτισμικό της πλαίσιο • προσεγγίζουν κριτικά τα σχετικά θεωρητικά πλαίσια και ερευνητικά δεδομένα, να σκέφτονται δημιουργικά σε σχέση με αυτά και να επιχειρηματολογούν.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτήτριες και φοιτητές καλούνται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εμβαθύνουν σε ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου στο κοινωνικοπολιτισμικό της πλαίσιο. Yπό το πρίσμα κυρίαρχων θεωρητικών πλαισίων και σύγχρονων ερευνητικών ευρημάτων, συζητούνται οι επιδράσεις του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, της μετανάστευσης και του επιπολιτισμού, καθώς και της διγλωσσίας στη γνωστική ανάπτυξη (εστιάζοντας στις εκτελεστικές λειτουργίες, τις γλωσσικές ικανότητες και τη δημιουργική σκέψη), καθώς και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη (με έμφαση στην αυτοεκτίμηση και την αναπαράσταση, βίωση και ρύθμιση συναισθημάτων). Συζητούνται επίσης πιθανές επιδράσεις των παραπάνω στη σχολική επίδοση και εμπειρία.
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, κοινωνικοποίηση, κοινωνική ανάπτυξη, συναισθηματική ανάπτυξη, γνωστική ανάπτυξη, ηθική ανάπτυξη, αυτοσυνειδησία, προκοινωνική συμπεριφορά, αυτονομία, μετανάστευση, διγλωσσία, παιδί, έφηβος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις78
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων78
Φροντιστήριο26
Συγγραφή εργασίας / εργασιών76
Εξετάσεις2
Σύνολο260
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εργασία & Προφορική παρουσίαση - αξιολόγηση (Ομαδική εργασία - Υποχρεωτική - 40% του τελικού βαθμού) 2. Γραπτή εργασία & Προφορική παρουσίαση - αξιολόγηση (Ατομική εργασία - Υποχρεωτική - 60% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Albarello, F., Crocetti, E., & Rubini, M. (2018). I and us: A longitudinal study on the interplay of personal and social identity in adolescence. Journal of youth and adolescence, 47(4), 689-702. Assor, A. (2018). Autonomy in adolescencent development – Towards Conceptual Clarity. In B. Soenens, M. Vansteenkiste, & S. Van Petegem (Eds.), pp 135 - 160. N.Y.: Routeledge. Psychology Press in conjunction with European Association for Research on Adolescence (EARA). Beall, A. T., & Tracy, J. L. (2020). Evolution of pride and shame. In L. Workman, L., W. Reader, & J. H. Barkow (Eds.). (2020). The Cambridge Handbook of Evolutionary Perspectives on Human Behavior. Cambridge University Press. Berk, L. (2010). Development through the lifespan. Illinois State University. Bialystok, E. (2009). Bilingualism: The good, the bad, and the indifferent. Bilingualism: Language and Cognition, 12(1), 3-11. Bradley, R. H., & Corwyn, R. F. (2002). Socioeconomic status and child development. Annual Review of Psychology, 53(1), 371-399. Chen, S. H., Main, A., Zhou, Q., Bunge, S. A., Lau, N., & Chu, K. (2015). Effortful control and early academic achievement of Chinese American children in immigrant families. Early Childhood Research Quarterly, 30, 45-56. Conroy, D. E., Ram, N., Pincus, A. L., & Rebar, A. L. (2015). Bursts of self-conscious emotions in the daily lives of emerging adults. Self and Identity, 14(3), 290-313. Denham, S., von Salisch, M., Olthof, T., Kochanoff, A., & Caverly, S. (2002). Emotional and social development in childhood. In P.K. Smith, & C. H. Hart (Eds.), Blackwell handbook of childhood social development (pp. 307-328). UK: Blackwell Publishers Dunn, J. (2002). Sibling relationships. In P.K. Smith, & C. H. Hart (Eds.), Blackwell handbook of childhood social development (pp. 223-237).UK: Blackwell Publishers Eder, D., & Nenga, S. K. (2006). Socialization in adolescence. In J. DeLamater, J. & A. Ward, A. (Eds.), Handbook of social psychology (p. 157-182). Hoboken, NJ: Springer.Handbook of social psychology (pp. 157-182). Boston, MA: Springer. Eisenberg, N., & Morris, A. S. (2004). Moral cognitions and prosocial responding in adolescence. In R. M. Lerner, & L. Steinberg (Eds), Handbook of adolescent psychology (pp. 155-188). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Han, W. J. (2012). Bilingualism and academic achievement. Child Development, 83(1), 300-321. Harris, C. L., Gleason, J. B., & Aycicegi, A. (2006). When is a first language more emotional? Psychophysiological evidence from bilingual speakers. Bilingual Education and Bilingualism, 56, 257. Harter, S. (2007). The self. In K. E. Adolph, & S. E. Berger (Eds.) Handbook of Child Psychology: Vol. 3. Social, emotional, and personality development. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons Harter, S. (2015). The construction of the self: Developmental and sociocultural foundations. Guilford Publications. Hartup, W. W., & Abecassis, M. (2002). Friends and enemies. In P.K. Smith, & C. H. Hart (Eds.), Blackwell handbook of childhood social development (pp. 286-306). UK: Blackwell Publishers Hastings, P. D., Utendale, W. T., & Sullivan, C. (2007). The Socialization of Prosocial Development. In J. E. Grusec & P. D. Hastings (Eds.), Handbook of socialization: Theory and research (pp. 638–664). The Guilford Press. Hay, D. F., & Nash, A. (2002). Social development in different family arrangements. In P.K. Smith, & C. H. Hart (Eds.), Blackwell handbook of childhood social development (pp. 238-261). UK: Blackwell Publishers Howes, C., & James, J. (2002). Children’s social development within the socialization context of childcare and early childhood education. In P.K. Smith, & C. H. Hart (Eds.), Blackwell handbook of childhood social development (pp. 137-155). UK: Blackwell Publishers Hymel, S., Vaillancourt, T., McDougall, P., & Renshaw, P. D. (2002). Peer acceptance and rejection in childhood. In P.K. Smith, & C. H. Hart (Eds.), Blackwell handbook of childhood social development (pp. 265-284). UK: Blackwell Publishers Jensen, L. A., & Arnett, J. J. (2012). Going global: New pathways for adolescents and emerging adults in a changing world. Journal of Social Issues, 68(3), 473-492. Ladas, A. I., Carroll, D. J., & Vivas, A. B. (2015). Attentional Processes in Low‐Socioeconomic Status Bilingual Children: Are They Modulated by the Amount of Bilingual Experience?. Child Development, 86(2), 557-578. Lagattuta, K. H., & Thompson, R. A. (2007). The development of self-conscious emotions: Cognitive processes and social influences. In J. L. Tracy, R. W. Robins, & J. P. Tangney (pp. 91-113). The self-conscious emotions: Theory and research. NY: Guilford Press. Lam, C. M. (2012). Prosocial involvement as a positive youth development construct: A conceptual review. The Scientific World Journal. Leary, M. R. (2007). Motivational and emotional aspects of the self. Annual Review of Psychology, 58, 317-344. Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S. (2014, Επιμ. Ζ. Μπαμπλέκου). Η ανάπτυξη των παιδιών. Εκδ. Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός Ο.Ε. Liu, H., Mroz, T. A., & Van der Klaauw, W. (2010). Maternal employment, migration, and child development. Journal of Econometrics, 156(1), 212-228. Magnusson, D., & Stattin, H. (2007). The person in context: A holistic‐interactionistic approach. In K. E. Adolph, & S. E. Berger (Eds.). Handbook of Child Psychology: Vol. 1. Theoretical models of human development. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradović, J., Dalla, M., Takis, N., Papathanassiou, A., & Masten, A. S. (2008). Immigration as a risk factor for adolescent adaptation in Greek urban schools. European Journal of Developmental Psychology, 5(2), 235-261. Motti‐Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradović, J., & Masten, A. S. (2008). Acculturation and adaptation of immigrant adolescents in Greek urban schools. International Journal of Psychology, 43(1), 45-58. Nurmi, J. E. (2004). Socialization and self-development: Channeling, selection, adjustment, and reflection. In R. M. Lerner, & L. Steinberg (Eds), Handbook of adolescent psychology (pp. 85-124). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Oades-Sese, G. V., Esquivel, G. B., Kaliski, P. K., & Maniatis, L. (2011). A longitudinal study of the social and academic competence of economically disadvantaged bilingual preschool children. Developmental Psychology, 47(3), 747. Parke, R. D., Simpkins, S. D., McDowell, D. J., Kim, M., Killian, C., Dennis, J., ... & Rah, Y. (2002). Relative contributions of families and peers to children’s social development. In P.K. Smith, & C. H. Hart (Eds.), Blackwell handbook of childhood social development (pp. 156-177). UK: Blackwell Publishers Pavlenko, A. (2002). Bilingualism and emotions. Multilingua, 21(1), 45-78. Pesner, J. W., & Auld, F. (1980). The relationship between bilingual proficiency and self-esteem. International Journal of Intercultural Relations, 4(3-4), 339-351. Rubin, K. H., Burges, K. B. & Coplan, R. J. (2014). Social withdrawal and shyness. In P.K. Smith, & C. H. Hart (Eds.), Blackwell handbook of childhood social development (pp. 286-306). UK: Blackwell Publishers Russell, A., Mize, J., & Bissaker, K. (2002). Parent-child relationships. In P.K. Smith, & C. H. Hart (Eds.), Blackwell handbook of childhood social development (pp. 205-222). UK: Blackwell Publishers Schachner, M. K., He, J., Heizmann, B., & Van de Vijver, F. J. (2017). Acculturation and school adjustment of immigrant youth in six European countries: Findings from the Programme for International Student Assessment (PISA). Frontiers in Psychology, 8, 649. Schacter, D. L., Gilbert D. T., & Wegner, D. M. (2012, Επιμ. Σ. Βοσνιάδου). Ψυχολογία. Εκδ. Gutenberg. Sebastian, C., Burnett, S., & Blakemore, S. J. (2008). Development of the self-concept during adolescence. Trends in cognitive sciences, 12(11), 441-446. Silke, C., Brady, B., Boylan, C., & Dolan, P. (2018). Factors influencing the development of empathy and pro-social behaviour among adolescents: A systematic review. Children and Youth Services Review, 94, 421-436. Sirin, S. R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: A meta-analytic review of research. Review of Educational Research, 75(3), 417-453. Sznycer, D. (2019). Forms and functions of the self-conscious emotions. Trends in cognitive sciences, 23(2), 143-157. Tangney, J. P., & Dearing, R. L. (2002). Shame and guilt. Guilford Press. Tangney, J. P., Stuewig, J., & Mashek, D. J. (2007). What’s moral about the self-conscious emotions. In J. L. Tracy, R. W. Robins, & J. P. Tangney (Eds.). The self-conscious emotions: Theory and research. NY: Guilford Press. Tangney, J. P. & Tracy, J. L. (2012). Self-conscious emotions. In M. Leary, & J. P. Tangney (Eds.), Handbook of self and identity (2nd Edition, pp. 446-478). Guilford: New York. Tanti, C., Stukas, A. A., Halloran, M. J., & Foddy, M. (2011). Social identity change: Shifts in social identity during adolescence. Journal of adolescence, 34(3), 555-567. Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2007).The self in self-conscious emotions: A cognitive appraisal approach. In J. L. Tracy, R. W. Robins, & J. P. Tangney (Eds), The self-conscious emotions: Theory and research (pp. 3-20). New York, NY: Guilford. Tracy, J. L., Robins, R. W., & Tangney, J. P. (Eds.). (2007). The self-conscious emotions: Theory and research. NY: Guilford Press. Tracy, J. L., & Weidman, A. C. (in press). The self-conscious and social emotions: A personality and social functionalist account. In P. J. Oliver & R. W. Robing (Eds), Handbook of Personality: Theory and research (4th ed.). Guilford Press. Van de Vijver, F. J., Helms‐Lorenz, M., & Feltzer, M. J. (1999). Acculturation and cognitive performance of migrant children in the Netherlands. International Journal of Psychology, 34(3), 149-162. Ο κατάλογος της προτεινόμενης – ενδεικτικής βιβλιογραφίας θα ενημερώνεται και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-04-2023