Euroscepticism: parties, policies and people

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςEuroscepticism: parties, policies and people / Euroscepticism: parties, policies and people
ΚωδικόςESC103
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυτυχία Τεπέρογλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600022582

Πρόγραμμα Σπουδών: International Studies: Specialization in European Studies

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςEuroscepticism: parties, policies and people
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600229039
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
H επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος θα προσφέρει στους φοιτητές τη γνώση των βασικών αρχών αλλά και των τελευταίων εξελίξεων στη μελέτη του ευρωσκεπτικισμού ως ένα από τα βασικά γνωστικά αντικείμενα των ευρωπαϊκών σπουδών. Θα μπορέσουν να αποκτήσουν τη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης των θεωρητικών υποδειγμάτων και ρευμάτων του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου .Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει και αναπτύξει μια σειρά από δεξιότητες, οι οποίες συγκροτούν το απαραίτητο υπόβαθρο για την προσέγγιση του πολιτικού φαινομένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο εν γένει. Παράλληλα θα έχουν αποκτήσει το κατάλληλο μεθοδολογικό υπόβαθρο, ώστε να μπορέσουν να λειτουργικοποιήσουν έννοιες που σχετίζονται με το αντικείμενο του μαθήματος και να χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο τα εργαλεία της συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη του ευρωσκεπτικισμού σε διαφορετικά επίπεδα: πολιτικές ελίτ, κόμματα, ψηφοφόροι καθώς και στις συνέπειες του φαινομένου σε μια σειρά από πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει μια αναλυτική θεωρητική, μεθοδολογική και εμπειρική αποτύπωση του φαινομένου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συγκριτικό και διαχρονικό επίπεδο. Χρησιμοποιώντας διαφορετικές πηγές μελέτης ( συγκριτικές έρευνες από το αποθετήριο των Ευρωβαρόμετρων και άλλων ερευνών κοινής γνώμης, προεκλογικά προγράμματα κομμάτων στις Ευρωεκλογές, εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ άλλων), οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν τις επιπτώσεις του ευρωσκεπτικισμού στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα. Οι βασικές θεματικές ενότητες και αντίστοιχες υποενότητες του μαθήματος είναι οι ακόλουθες: 1. Εισαγωγή: Η έννοια του ευρωσκεπτισμού. Εισαγωγικά στη μελέτη του ευρωσκεπτικισμού σε τρία επίπεδα: πολιτικές ελίτ, κόμματα και ψηφοφόροι i. Από την επιτρεπτική συναίνεση (permissive consensus ) στις περιοριστικές διαφωνίες (constraining dissensus) και στον κοιμώμενο γίγαντα (sleeping giant) ii. Η αυξανόμενη «πολιτικοποίηση» της ευρωπαϊκής σφαίρας. Ενδείξεις στις Ευρωεκλογές και στους άξονες πολιτικού ανταγωνισμού. iii. Οι βασικές «σχολές» ερμηνείας του 2. Τυπολογίες ευρωσκεπτικισμού 3. Ευρωσκεπτικισμός και πολιτικά κόμματα o Παλιές και νέες διαιρετικές τομές : από το θεωρητικό υπόδειγμα των Lipset & Rokkan στην «υπερεθνική διαιρετική τομή» (transnational cleavage).Μελέτη διαστάσεων ιδεολογικού χώρου στην ΕΕ o Τυπολογίες ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων. Ο ρόλος των κομμάτων διαμαρτυρίας o Μελέτη της συχνότητας ανάδειξης ευρωπαϊκών θεμάτων από τα εθνικά πολιτικά κόμματα 4. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση εντός της ΕΕ και το φαινόμενο του ευρωσκεπτικισμού i. Ο θεσμός του Ευρωκοινοβουλίου και των ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων ii. Τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, iii. Ο ρόλος των υποψηφίων για την Προεδρία και το φαινόμενο του ευρωσκεπτικισμού 5. Εκλογικό σώμα και ευρωσκεπτικισμός o Ευρωσκεπτικιστικές τάσεις στην εθνική πολιτική σκηνή o Ευρωσκεπτικιστικές τάσεις στις Ευρωεκλογές ♣ Το μοντέλο των «εθνικών εκλογών δεύτερης τάξης» o Αποχή σε Ευρωεκλογές και ευρωσκεπτικισμός o Θεματική ψήφος(ΕU issue voting) και ευρωσκεπτικισμός 6. Ευρωσκεπτικισμός και ΜΜΕ 7. Μεθοδολογικά ζητήματα στη μελέτη του ευρωσκεπτικισμού i. Κατάλληλοι δείκτες μελέτης του μέσα από τη σύγκριση ερευνητικών προγραμμάτων ii. Η μελέτη των ευρωπαϊκών μανιφέστων iii. Έρευνες εμπειρογνωμόνων και αποθετήρια 8. Εμπιστοσύνη στην ΕΕ, λαϊκισμός και ευρωσκεπτικισμός 9. Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλαπλές κρίσεις: από την οικονομική κρίση, στο μεταναστευτικό, στην πανδημία και στον πόλεμο στην Ουκρανία 10. Σύνοψη: προκλήσεις και προοπτικές στη μελέτη του ευρωσκεπτικισμού
Λέξεις Κλειδιά
ευρωεκλογές, ευρωσκεπτικισμός, κόμματα, κοινήν γνώμη, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, εκλογές δεύτερης τάξης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Podcast
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1104
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων60,2
Εκπόνηση μελέτης (project)200,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1003,6
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
20% Παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα 30% Σύντομες παρουσιάσεις στο μάθημα 50% Κατάθεση τελικής εργασίας Αρχικώς, βασικός στόχος είναι η κατανόηση, ανάλυση και σύνθεση θεωρητικών και εμπειρικών μελετών. Αυτή η αναζήτηση θα επιτευχθεί από την επισκόπηση, σύνθεση και κριτική αξιολόγηση της σχετικής με το μάθημα βιβλιογραφίας. Παράλληλα, οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις τόσο για την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όσο και για τα ευρωπαϊκά όργανα με έμφαση τον ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου και του θεσμού των Ευρωεκλογών Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν και ικανότητες σχεδιασμού, υλοποίησης και συγγραφής ατομικής εργασίας. Με την καθοδήγηση της υπευθύνου του μαθήματος κατά τη διάρκεια όλου του εξαμήνου και ενθαρρύνοντας την προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, θα μπορέσουν να εκπονήσουν μια αυτόνομη εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
σημειώσεις
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ενδεικτική βιβλιογραφία Anderson, C. J. (1998) ‘When in doubt, use proxies: attitudes toward domestic politics and support for European integration’, Comparative Political Studies, 31 (5), 569–60. Bakker, R., de Vries, C., Edwards, E., Hooghe, L., Jolly, S., Marks, G., Polk, J., Rovny, J., Steenbergen, M. &Vachudova, M. A. (2015) Measuring party positions in Europe: The Chapel Hill expert survey trend file, 1999–2010. Party Politics, 21, 143-152. Boomgaarden, H., Schuck, A., Elenbaas, M. & de Vreese, D. (2011) ‘Mapping EU attitudes: conceptual and empirical dimensions of euroscepticism and EU support’, European Union Politics, 12 (2), 241–266. Braun, D. & Schmitt, H. (2020) Different emphases, same positions? The election manifestos of political parties in the EU multilevel electoral system compared. Party Politics, 26, 640-650. de Vries, C. (2010) EU Issue Voting: Asset or Liability? How European Integration Affects Parties’ Electoral Fortunes. European Union Politics, 11, 89-117. Eichenberg, R. C. & Dalton, R. (2007) Post-Maastricht Blues: The Transformation of Citizen Support for European Integration, 1973-2004. Acta Politica, 42, 128-152. Gabel, M. & Palmer, H. (1995) ‘Understanding variation in public support for European integration’, European Journal of Political Research,27(1), 3–19. Hix, S. (1999) “Dimensions and Alignments in European Union Politics: Cognitive Constraints and Partisan Responses.” European Journal of Political Research 35(1): 69–106. Hix, S. & Lord, Chr. (1997) Political Parties in the European Union. Hobolt, S. B. & Wratil, C. (2015) ‘Public opinion and the crisis: the dynamics of support for the euro’, Journal of European Policy, 22 (2): 238–256. Hooghe, L. & Marks, G. (2001) Multi-Level Governance and European Integration, Lanham et al., Rowman & Littlefield Publishers. Hooghe, L. & Marks, G. (2009) A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus. British Journal of Political Science, 39, 1-23 Hooghe, L. & Marks, G. (2018) ‘Cleavage theory meets Europe’s crises: Lipset, Rokkan, and the transnational cleavage’, Journal of European Public Policy, 25 (1), 109–135. Hooghe, L., Marks, G. & Wilson, C. J. (2002) Does Left/Right Structure Party Positions on European Integration? Comparative Political Studies, 35, 965-989. Hutter, S. & Grande, E. (2014) Politicizing Europe in the national electoral arena: A comparative analysis of five West European countries, 1970-2010. Journal of Common Market Studies, 52, 1002-1018 Kriesi, H. (2018) ‘The implications of the euro crisis for democracy’, Journal of European Public Policy, 25 (1), 59–82. Ladrech, R. (2015) Europeanization of national politics: The centrality of political parties. IN Magone, J. M. (Ed.) Routledge Handbook of European Politics. London/New York, Routledge. Marks, G. & Steenbergen, M. (2004) European Integration and Political Conflict, Cambridge, Cambridge University Press. Marks, G., Wilson, C. J. & Ray, L. (2002) National Political Parties and European Integration. American Journal of Political Science, 46, 585-594. Reif, K. & Schmitt, H. (1980) Nine Second-Order National Elections - A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results. European Journal of Political Research, 8, 3-44. Schmitt, H. (Ed.) (2010) European Parliament Elections after Eastern Enlargement, London, Routledge. Schmitt, H., Sanz, A., Braun, D. & Teperoglou, E. (2020) It all happens at once: Understanding electoral behavior in second-order elections. Politics and Governance, 8, 6-18. Schmitt, Η. & Teperoglou, Ε. (2018) “ Voting behavior in multi-level electoral systems”, in Justin Fisher, Edward Fieldhouse, Mark N. Franklin, Rachel Gibson, Marta Cantijoch and Christopher Wlezien The Routledge Handbook of Elections, Voting Behavior and Public Opinion, Abingdon: Routledge, 232-243 Teperoglou, E. & Belchior, A.M (2020) Ιs ‘Old Southern Europe’ Still Eurosceptic? Determinants of Mass Attitudes before, during and after the Eurozone Crisis, South European Society and Politics, DOI: 10.1080/13608746.2020.1805878 van der Eijk, C., Franklin, M. & Marsh, M. (1996) What Voters Teach Us About Europe-Wide Elections: What Europe-Wide Elections Teach Us About Voters. Electoral Studies, 15, 149-166. Van Elsas, E., Hakhverdian, A. & Van der Brug, W. (2016) ‘United against a common foe? The nature and origins of euroscepticism among left-wing and right-wing voters’, West European Politics, 39 (6), 1181–1204.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-05-2023