EU Governance and Policies

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςEU Governance and Policies / EU Governance and Policies
ΚωδικόςESC202
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ανδρέου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600022584

Πρόγραμμα Σπουδών: International Studies: Specialization in European Studies

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής Υποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςEU Governance and Policies
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600229041
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: • έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις τους σχετικά με τη φύση, τη δυναμική και τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης • είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αξιολογούν κριτικά τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία των βασικών θεωριών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης • αξιοποιούν αυτές τις θεωρητικές γνώσεις ώστε να ερμηνεύουν τη χάραξη και την άσκηση πολιτικής εκ μέρους της ΕΕ σε ποικίλλους τομείς • εντοπίζουν και αξιολογούν τους κύριους θεσμούς, δρώντες και διαδικασίες χάραξης πολιτικής της ΕΕ
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο στόχος του μαθήματος είναι διττός: (α) να αναπτύξει μια θεωρητική κατανόηση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης (δηλαδή του πολιτικού συστήματος της ΕΕ και των διαδικασιών χάραξης πολιτικής της) και (β) να ενθαρρύνει μια εμπειρική ανάλυση των σημαντικότερων ευρωπαϊκών πολιτικών στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων. Το μάθημα ξεκινά με μια συζήτηση των θεωριών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένου του νεο-λειτουργισμού, του διακυβερνητισμού, του φιλελεύθερου διακυβερνητισμού, των νέων θεσμικών και μετα-λειτουργισμού. Στη συνέχεια, μελετά τον κάθετο και οριζόντιο διαχωρισμό των εξουσιών στην ΕΕ και εστιάζει στις κύριες έννοιες και ζητήματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της «προσέγγισης της διακυβέρνησης» (πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δίκτυα πολιτικής της ΕΕ και εξευρωπαϊσμός). Τέλος, εξετάζει τους σημαντικότερους τομείς πολιτικής στους οποίους δραστηριοποιείται η ΕΕ (ενιαία αγορά, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, προϋπολογισμός, εσωτερικές πολιτικές και εξωτερικές πολιτικές) υπό το πρίσμα των δραματικών εξελίξεων που έχουν σημειωθεί κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Θεματικές ενότητες 1.Εισαγωγή – Η ΕΕ ως πολιτικό σύστημα 2.Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: νεο-λειτουργισμός, διακυβερνητισμός και φιλελεύθερος διακυβερνητισμός 3.Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: οι νεοθεσμικές προσεγγίσεις 4.Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: μετα-λειτουργισμός, νέος διακυβερνητισμός και θεωρία της «πέφτοντας μπροστά» 5.Η ΕΕ ως σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 6.Μελετώντας τον Εξευρωπαϊσμό 7.Η Ενιαία Αγορά 8.Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση και η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ 9.Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και ο προϋπολογισμός της Ε.Ε 10.Πολιτικές δαπανών της ΕΕ 11.Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις 12.Η ΕΕ στον κόσμο 13.Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση στην εποχή της πολυκρίσης
Λέξεις Κλειδιά
European Union, EU theories, multilevel governance, Europeanization, EU policies, resilience
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1405,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών933,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα οργανώνεται γύρω από σεμινάρια. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται ενεργά να προετοιμάζονται σε εβδομαδιαία βάση, να συμμετέχουν, να παρουσιάζουν εργασίες και να συν-διαμορφώνουν το μάθημα. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και για τον τελικό βαθμό συνεκτιμώνται η παρακολούθηση και η συμμετοχή στο μάθημα, η παρουσίαση εργασιών και η τελική εξέταση. Ο τελικός βαθμός θα βασίζεται στη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις (20%), στην επίδοσή τους στις εργασίες που ανέλαβαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (40%) και στην επίδοσή τους στην τελική εξέταση (40%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Bickerton C.J., Hodson D. και Puetter U. (2015) “The New Intergovernmentalism: European Integration in the Post-Maastricht Era”, Journal of Common Market Studies, 53:4, σσ. 703– 722. de la Porte και Jensen (2020) “The next generation EU: An analysis of the dimensions of conflict behind the deal”, Social Policy & Administration, 55: 2, pp. 388-402. - Hooghe L. and Marks G. (2003) “Unravelling the Central State, But How? Types of Multi-level Governance”, American Political Science Review, 97:2, pp. 233–243. - Hooghe, L. and Marks, G. (2009) “A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus”, British Journal of Political Science, 39: 1, pp. 1–23. - Marks G., Hooghe L. and Blank K. (1996) “European Integration from the 1980s: State-Centric V. Multi-level Governance”, Journal of Common Market Studies, 34: 3, pp. 341-378. - Jones, E., Kelemen, R. D. and Meunier, S. (2016) “Failing Forward? The Euro Crisis and the Incomplete Nature of European Integration”, Comparative Political Studies, 49: 7, pp. 1010–1034. - Ladi, S. and Tsarouhas, D. (2020) “EU economic governance and Covid-19: policy learning and windows of opportunity”, Journal of European Integration, 42: 8, pp. 1041-1056. - Moravcsik A. (1993) “Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmental Appproach”, Journal of Common Market Studies, 31: 4, pp. 473-524 - Pierson P. (1996) “The Path to European Integration: A Historical Institutionalist Approach”, Comparative Political Studies, 29: 2, pp. 123-163. - Rosamond, B. (2000) Theories of European Integration, London: Palgrave. - Tsoukalis L. (2016) In Defense of Europe, Oxford: Oxford University Press. - Verdun Α. (2013) “The building of economic governance in the European Union”, Transfer: European Review of Labour and Research, 19: 1, pp. 23-35. - Wallace, H. Pollack, M. Roederer-Rynning C. and Young A. (eds.) (2020) Policy-Making in the European Union (8th Edition), Οxford: Oxford University Press. - Wallace W. (2017) “European foreign policy since the Cold War: How ambitious, how inhibited?”, The British Journal of Politics and International Relations, 19: 1, pp. 77-90.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-05-2023