Politics and Government in Southern Europe. A Comparative Analysis

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςPolitics and Government in Southern Europe. A Comparative Analysis / Politics and Government in Southern Europe. A Comparative Analysis
ΚωδικόςESCO203
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Παπαγεωργίου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600022585

Πρόγραμμα Σπουδών: International Studies: Specialization in European Studies

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής Υποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςPolitics and Government in Southern Europe. A Comparative Analysis
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600229042
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
το μάθημα παρέχεται στα αγγλικά και απαιτεί, ως εκ τούτου, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν: - γνωρίσει την ιστορική δυναμική και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της πολιτικής των νοτιοευρωπαϊκών χωρών, τόσο αυτόνομα για κάθε χώρα όσο και συγκριτικά και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, και θα έχουν κατανοήσει τις βασικές πολιτικές και κοινωνικές τάσεις στις υπό εξέταση χώρες - αναπτύξει δεξιότητες ανάγνωσης επιστημονικών κειμένων, συγγραφής και παρουσίασης εργασιών, που θα τους χρησιμεύσουν στην περαιτέρω σταδιοδρομία τους. - αυξήσει την ικανότητά τους να σκέπτονται κριτικά και να μπορούν να αξιολογήσουν τις διάφορες θεωρητικές ερμηνείες και αντικρουόμενα αποδεικτικά στοιχεία.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει, γνωσιακά και μεθοδολογικά, υλικό για σύγκριση μεταξύ των πολιτικών και κοινωνικών συστημάτων της Νότιας Ευρώπης. Περιλαμβάνει διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών για τα πολιτικά συστήματα των επί μέρους χωρών (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρος) και κατόπιν εισηγήσεις συγκριτικού χαρακτήρα για σημαντικούς τομείς των πολιτικών συστημάτων (οικονομία, κοινωνία, σχέσεις με την ΕΕ, επιπτώσεις της κρίσης και κοινωνικά κινήματα) ενώ εξετάζει και ιδιαίτερες επιπτώσεις (διαρραγή ή αδυναμία της πολιτικής κοινότητας, όπως συμβαίνει με τις περιπτώσεις της Καταλωνίας και της Νότιας Ιταλίας). To μάθημα αρθώνεται στις ακόλουθες θεματικές: 1. Εισαγωγή και ιστορική επισκόπηση της πορείας προς τον εκδημοκρατισμό στην Νότια Ευρώπη 2. Το ελληνικό κομματικό και πολιτικό σύστημα 3. Το ιταλικό κομματικό και πολιτικό σύστημα 4. Το ισπανικό κομματικό και πολιτικό σύστημα 5. Το πορτογαλικό κομματικό και πολιτικό σύστημα 6. Οι οικονομίες του Ευρωπαϊκού Νότου σε συγκριτική διάσταση 7. Οι πολιτικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Νότια Ευρώπη: προς τη διαμόρφωση νέων κομματικών συστημάτων; 8. Κοινωνικά Κινήματα στον Ευρωπαϊκό Νότο με έμφαση από την περίοδο της οικονομικής κρίσης 9. Ευρωπαϊκός Νότος και Ευρωπαϊκή Ένωση 10. Μελέτη της πολιτικής κουλτούρας στον Ευρωπαϊκό Νότο 11. Case study: Καταλονία 12. Case study: η άνιση ανάπτυξη μεταξύ Ιταλικού Βορρά και Νότου 13. Σύνοψη
Λέξεις Κλειδιά
Νότια Ευρώπη, πολιτικό σύστημα, κομματικό σύστημα, πολιτική κουλτούρα, αντιπροσώπευση, κινήματα, ΕΕ, οικονομική κρίση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Το υλικό του μαθήματος και οι εργασίες των φοιτητών θα είναι αναρτημένο στο e-learning του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Σεμινάρια40,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων40.51,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων60,2
Εκπόνηση μελέτης (project)60,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,5
Εξετάσεις20,1
Σύνολο137.55
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
30% συμμετοχή στο μάθημα 30% μικρές εργασίες 40% τελική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
φάκελος με άρθρα διαθέσιμος στο elearning
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bellucci, P., Costa Lobo, M., & Lewis-Beck, M.S (2012) ‘Economic crisis and elections: the European periphery, Electoral Studies, vol.31, no.3, pp.469-71. Bellucci, Paolo, and Oliver Heath. 2007. The political salience of social cleavages in Italy, 1963-2006. Occasional Paper No. 18/2007, Centre for the Study of Political Change: University of Siena. Bosco, A. & Verney, S. (2012) ‘Electoral epidemic: the political cost of economic crisis in Southern Europe, 2010–11’, South European Society and Politics, vol. 17, no. 2, pp. 129–154. doi:10.1080/13608746.2012.747272. Conti, Nicolò, Maurizio Cotta, and Pedro Tavares de Almeida. 2010. Southern Europe: a distinctive and more pro-European region in the EU?. South European Society and Politics 15 (1): 97-118. Fishman, R.M. (2011) Rethinking State and Regime: Southern Europe's Transition to Democracy, Oxford University Press Freire, A., Teperoglou, E. & Moury, C. (2014) ‘Awakening the sleeping giant in Greece and Portugal? Elites’ and voters’ attitudes towards EU integration in difficult economic times’, South European Society and Politics, vol. 19, no. 4, pp. 477–499. doi:10.1080/13608746.2014.983311. Gunther, Richard, and José Ramon Montero. 2001. The anchors of partisanship: a comparative analysis of voting behavior in four southern European democracies, στο Parties, Politics, and Democracy in the New Southern Europe, eds. Nikiforos P. Diamandouros and Richard Gunther, 83-152. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press. Magalhães, P. (2014) ‘Introduction: financial crisis, austerity and electoral politics’, Journal of Elections, Public Opinion and Parties, vol. 24, no. 2, pp. 125–133 Teperoglou, E. and Emmanouil Tsatsanis (2012) “Mapping the south European ideological space: the impact of globalization on party discourse in Italy, Greece, Portugal and Spain”, Perspectivas – Portuguese Journal of Political Science and International Relations, τχ. 8, σελ. 5-36. Teperoglou, E. André Freire, Ioannis Andreadis and José Manuel Leite Viegas (2014) “Elites’ and Voters’ attitudes towards austerity policies and their consequences in Greece and Portugal”, South European Society and Politics, τχ. 19 (4), σελ. 457-476 Torcal, M. (2014) ‘The decline of political trust in Spain and Portugal. Economic performance or political responsiveness’, American Behavioral Scientist, vol.58, no.12, pp. 1542-1567.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-05-2023