Political Systems in the Balkans

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςPolitical Systems in the Balkans / Political Systems in the Balkans
ΚωδικόςESCO204
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΒέμουντ Ώρμπακκε
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600022586

Πρόγραμμα Σπουδών: International Studies: Specialization in European Studies

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής Υποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςPolitical Systems in the Balkans
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600229043
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώση για κεντρικά ζητήματα της πολιτικής ιστορίας των βαλκανικών κρατών από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τα διάφορα θέματα στο τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές πλαίσιο. Επιπλέον, θα αποκτήσουν δεξιότητες που σχετίζονται με την προφορική και γραπτή ακαδημαϊκή παρουσίαση των εν λόγω θεμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις903,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών47.51,7
Σύνολο137.55
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aarbakke V (2015) Die Region Makedonien. In Oliver Jens Schmitt – Michael Metzeltin (Hg.) Das Südosteuropa der Regionen. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften: 603-639. (I can also supply English version). Aarbakke V (2022) The Identity Question Regarding the Macedonian Nation and Minorities: The Conflicting Views of Its Neighbours and the Implications for North Macedonia`s Path Towards the EU in: Costa BF (ed.) Challenges and Barriers to the European Union Expansion to the Balkan Region. Herchey PA: IGI Global: 209-228. Akkoyunlu K & Öktem K (2016) Existential insecurity and the making of a weak authoritarian regime in Turkey. Southeast European and Black Sea Studies, 16:4: 505-527. Banac I (1984) The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics. Cornell University Press. Barkey K & Mark Von Hagen (1997) After Empire Multiethnic Societies and Nation-Building The Soviet Union and the Russian, Ottoman and Habsburg Empires. Boulder Co: Westview Press. Brailsford HN (1906) Macedonia: Its Races and their Future. London: Methuen & Co. http://macedonia.kroraina.com/en/hb/index.html Brubaker R (1993) National Minorities, Nationalizing States, and External National Homelands in the New Europe, Notes toward a Relational Analysis. Reihe Politikwisswenschaft 11. Chandler D (2000) Bosnia -Faking Democracy After Dayton. London: Pluto Press. Christopoulos D (2019 – 10 January) The Macedonian question and Greece’s national solitude. Opendemocracy.net. Exertzoglou H (1999) Shifting Boundaries: Language Community and the ‘Non-Greek-Speaking Greeks. Istorein, Athens: 75-92. Finney, P B (1995) ‘An Evil for All Concerned’: Great Britain and Minority Protection after 1919. Journal of Contemporary History. 30(3): 533-551. Friedman VA (2018 - October 1) The Name’s Macedonia. North Macedonia. Can the Country Overcome its Identity Crisis? Foreign Affairs. Gallagher T (2003) The Balkans After the Cold War. From Tyranny to Tragedy. London and New York: Routledge. Goldschmidt Jr. A (2010) A Concise History of the Middle East (9th Edition). Boulder Co: Westview Press. Grigoriadis I N (2021) The European Union in the Eastern Mediterranean in 2020: Whither Strategic Autonomy. Journal of Common Market Studies. Heraclides A & Dialla A (2015) Humanitarian intervention in the long nineteenth century - Setting the precedent. Manchester University Press. Chapter 9. The Balkan crisis of 1875–78 and Russia: between humanitarianism
and pragmatism: 169-198. Hroch M (1996) From National Movement to the Fully-Formed Nation: The Nation Building Process in Europe. In: Geoff Eley and Ronald Grigor Suny (Eds.), Becoming National – A Reader, New York – Oxford: Oxford University Press: 60-77. Hupchick D P (2002) The Balkans From Constantinople to Communism, New York N.Y.: Palgrave. Jelavich B (1983) History of the Balkans, Volume 1, Eighteenth and Nineteenth Centuries & Volume 2. Volume 2. Twentieth century Cambridge University Press. King C (2010) Extreme Politics Nationalism, Violence, and the End of Eastern Europe, Oxford University Press. Koutoulas I (2018 – October 12) The Problem With “North Macedonia” New Name, Same Old Delusions. Foreign Affairs. Lesser I (2001) Greece's New Geopolitics, Santa Monica CA: Rand. Lika Ι (2020) Greece's emerging security challenges and the future of Greek-Turkish relations. Ankara: SETA. Livanios D (2008, September) Beyond ‘ethnic cleansing’: aspects of the functioning of violence in the Ottoman and post-Ottoman Balkans,” Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 8, No. 3: 189–203. Mavrogordatos G T (1983) Stillborn Republic: Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922-1936. University of California Press. Neset, S et.al. (2019) Turkish foreign policy: structures and decision-making processes. CMI Report May. Pearson R (1983) National Minorities in Eastern Europe 1848–1945, London and Basingstoke: The MacMillan Press Ltd. Pond E (2006) Endgame in the Balkans - Regime Change, European Style, Washington D.C. Brookings Institution Press. Popov N (Ed.) (2000 (1996)) The Road to War in Serbia. Budapest: CEU Press. Sayari S (2010) Political Violence and Terrorism in Turkey, 1976-80: A Retrospective Analysis. Terrorism and Political Violence. 22(2): 198-215. Sekulić D, Massey G& Hodson R(2006) Ethnic intolerance and ethnic conflict in the dissolution of Yugoslavia. Ethnic and Racial Studies 29(5): 797-827. Stavrianos LS (1958) The Balkans since 1453, New York: Rinehart & Company. Triandafyllidou A (1998) National identity and the 'other'” Ethnic and Racial Studies. 21(4): 593-612. Tsitsipas LD (1997) The names of languages and their dense indexicality in: Adamou E (ed.) Le noms des langues II – Le patrimoine plurilingue de la Grèce. Paris: CNRS:10-14. Vladisavljević N (2014). Does Scholarly Literature on the Breakup of Yugoslavia Travel Well? In: Bieber F et. al. (Eds.), Debating the End of Yugoslavia, Franham: Ashgate. Chapter 5: 67-80. White J (2017) Spindle Autocracy in the New Turkey. The Brown Journal of World Affairs. XXIV(I). Wilkinson HR (1951) Maps And Politics. Liverpool University Press. Zürcher E J (2017) Turkey A Modern History, Revised Edition. London: I.B. Tauris.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-05-2023