ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ACADEMIC LITERACY
ΚωδικόςΥΒ.1.039
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑργύριος Κυρίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018113

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 116
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΒάσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία9
Class ID
600229455

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγικό Μπλε
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 2 (173)
ΗμερολόγιοΤρίτη 18:30 έως 21:00
ΚτίριοΠαιδαγωγικό Μπλε
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 2 (173)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 11:00 έως 13:30
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται ότι θα μπορούν να: 1. Κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες ακαδημαϊκού γραμματισμού προκειμένου να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις των σπουδών και των εργασιών τους 2. Διακρίνουν τα είδη επιστημονικής εργασίας με τα δομικά τους συστατικά προσδιορίζοντας τις βασικές και περιφερειακές έννοιες περιεχομένου και τις συνδέσεις μεταξύ των 3. Συνθέτουν το θεωρητικό και ερευνητικό μέρος μιας επιστημονικής εργασίας ενσωματώνοντας ανάλογα, αριθμητικά δεδομένα, πίνακες, διαγράμματα κλπ. για την παρουσίαση αποτελεσμάτων 4. Διατυπώνουν τη σκέψη τους με σαφήνεια, ακρίβεια και συνοχή χρησιμοποιώντας ακαδημαϊκό ύφος και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά ζητήματα γλώσσας, ορολογίας και μετάφρασης όρων, καθώς και να αποφεύγουν κάθε είδους λογοκλοπή 5. Αποκτήσουν επαρκή γνώση στην αναζήτηση δεδομένων και πηγών (έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής), στη χρήση και αξιολόγησή τους, καθώς και στην καταγραφή των βιβλιογραφικών αναφορών βάση των σχετικών διεθμών συστημάτων (APA, Chicago Style) 6. Αφομοιώνουν και χρησιμοποιούν τη βασική γλώσσα, τα νοήματα και τη σχετική ορολογία της επιστημονικής προσέγγισης και να αντιμετωπίζουν τη γραφή εργασίας ως πράξη κριτικού γραμματισμού
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αφορά στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τον ακαδημαϊκό γραμματισμό και γενικότερα τις συμβάσεις της ακαδημαϊκής πρακτικής. Εξετάζονται όλα τα είδη της επιστημονικής εργασίας και αναλύεται η δομή το περιεχόμενο και η μορφή αυτών. Τίθενται ζητήματα ορολογίας, τεκμηρίωσης, νοηματικής συνοχής, γλωσσικής διατύπωσης, σύνταξης και εκφραστικής ευρυθμίας. Οριοθετείται το διάγραμμα της κάθε επιστημονικής εργασίας. Εξασκείται η τεχνική μορφοποίηση κειμένου εργασιών, η χρήση πινάκων, διαγραμμάτων και εικόνων καθώς και η χρήση παραθεμάτων με τους σχετικούς κανόνες παράφρασης. Αναλύονται τα μεθοδολογικά και επιστημολογικά προβλήματα στη συγγραφή της εργασίας. Διενεργείται κάθε είδους βιβλιογραφική αναζήτηση, καθώς και αναζήτηση δεδομένων και πηγών (έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής), και οργανώνεται το περιεχόμενο με τη σχετική εμβάθυνση στο θέμα της εργασίας. Παρατίθενται παραδείγματα καταγραφής και διαχείρισης έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών. Μελετούνται και αξιολογούνται δημοαιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Αναφέρονται οι διαστάσεις του κριτικού γραμματισμού στη συγγραφή της εργασίας. Εξετάζονται ζητήματα λογοκλοπής, δεοντολογίας και ηθικής στην επιστημονική πρακτική. Παρουσιάζονται τα διεθνή συστήματα γραφής πααπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών APA & Chicago Style
Λέξεις Κλειδιά
ακαδημαϊκός γραμματισμός, ακαδημαϊκή πρακτική, είδη επιστημονικής εργασίας, ακαδημαϊκή γραφή, μορφοποίηση, βιβλιογραφική αναζήτηση, λογοκλοπή, παραπομπές, βιβλιογραφία, APA
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι διαλέξεις υποστηρίζονται από το ψηφιακό υλικό των παρουσιάσεων (αρχεία powerpoint) και από άλλο σχετικό υλικό (εννοιολογικοί χάρτες, επιστημονικά άρθρα κλπ.). Στην εργαστηριακή εκπαίδευση οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν σε σχετικό λογισμικό (Word & Open Office) καθώς και στη χρήση των μηχανών αναζήτησης και λογισμικού καταγραφής και διαχείρισης βιβλιογραφίας (Endnote κλπ.). Η επικοινωνία με τους φοιτητές πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας (e-learning), στην οποία διατίθεται και το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό. Στην ίδια πλατφόρμα θα αναρτηθούν και οι εργασίες των φοιτητριών/ών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις230,9
Εργαστηριακή Άσκηση150,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων803,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτήτριες/τές αξιολογούνται με γραπτές εργασίες (2 ατομικές και 1 ομαδική) καθώς επίσης και με 1 εργαστηριακή ατομική εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Katherine Howard, John Sharp (2003). Η Επιστημονική Μελέτη. Οδηγός Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Εργασιών. Αθήνα: Gutenberg, Κωδ. Ευδόξου: 31508 2. Robson, C. (2010). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές. Αθήνα: Gutenberg. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31515
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
American Psychological Association (2010). Publication Manual of the American Psychological Association. 6th ed. Washington, DC
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2023