Ζητήματα ερμηνευτικής της Καινής Διαθήκης.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΖητήματα ερμηνευτικής της Καινής Διαθήκης. / Themes of New Testament Hermeneutics.
ΚωδικόςΚΔ39
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚυριακούλα Παπαδημητρίου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015719

Πρόγραμμα Σπουδών: Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Βιβλικών, Πατερικών, Αγιολογικών και Θρησκειολογικών ΣπουδώνΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης3210
Ιστορίας, Δόγματος, Φιλοσοφίας και ΑρχαιολογίαςΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν3210
Εφαρμοσμένης ΘεολογίαςΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΖητήματα ερμηνευτικής της Καινής Διαθήκης.
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600229848
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές πληρέστερη και πιο ενημερωμένη γνώση για τις θεωρίες ερμηνείας του κειμένου της Καινής Διαθήκης και για τη συμβολή της Ερμηνευτικής επιστήμης στην κατανόησή του.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα καταστούν ικανοί: • να γνωρίζουν τα σπουδαιότερα ζητήματα της Ερμηνευτικής επιστήμης • να διακρίνουν και να εφαρμόζουν την κατάλληλη ερμηνευτική προσέγγιση σε κάθε περίπτωση κειμένου • να ασκούν την κριτική ανάγνωση και να αναπτύξουν την ερμηνευτική δεξιότητα για την κατανόηση του κειμένου της Καινής Διαθήκης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παρουσιάζονται αναλυτικά οι θεωρίες ερμηνείας του κειμένου της Καινής Διαθήκης και τα ειδικά ζητήματα ερμηνευτικής που απασχολούν τη σύγχρονη έρευνα. Μελετώνται παραδείγματα με σκοπό την ανάδειξη της συμβολή της Ερμηνευτικής επιστήμης στην κατανόηση του βιβλικού κειμένου. Παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία και οι βιβλικοί ιστότοποι στην αξιοποίηση της έρευνας θεμάτων σχετικών με την ερμηνευτική επιστήμη. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Κεφάλαια ορθόδοξης Ερμηνευτικής. Αρχές Ορθόδοξης Ερμηνευτικής. 2. Πατερική ερμηνευτική παράδοση και Ερμηνεία. Η θεολογική βάση της αυθεντίας των Γραφών. 3. Το φιλοσοφικό υπόβαθρο των νεότερων ερμηνευτικών μεθόδων. 4. Παρακολούθηση του μεταπτυχιακού σεμιναρίου Exegeticum. 5. Ερμηνεία των Γραφών και επιστήμες της γλώσσας. 6. Ιστορία και μεταϊστορία. Εξιστόρηση και αφήγημα. Το πρόβλημα των αναχρονισμών. 7. Θέματα πρόσληψης και αναγνωστικής ανταπόκρισης. Ο ρόλος του αναγνώστη. 8. Παρακολούθηση του μεταπτυχιακού σεμιναρίου Exegeticum. 9. Ερμηνευτική των ευαγγελίων. Το ερώτημα του ιστορικού Ιησού. 10. Ερμηνευτική της παύλειας γραμματείας. Ερμηνευτικές προοπτικές του Παύλου. 11. Ερμηνευτική της Αποκαλύψεως. Η συμβολική ερμηνεία. 12. Παρακολούθηση του μεταπτυχιακού σεμιναρίου Exegeticum. 13. Παρουσίαση εργασιών των φοιτητών.
Λέξεις Κλειδιά
Ερμηνευτική, πατερική ερμηνευτική, νεότερες ερμηνευτικές μέθοδοι, γλωσσολογικό ερμηνευτικό πρότυπο, κοινωνιολογικό ερμηνευτικό πρότυπο, φιλοσοφικό ερμηνευτικό υπόβαθρο.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Ηλεκτρονικοί πόροι
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσιάσεις με μορφή PowerPoint για τις διαλέξεις Διαδικτυακή βιβλιογραφία Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning Ηλεκτρονική αλληλογραφία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων90
Εκπόνηση μελέτης (project)40
Συγγραφή εργασίας / εργασιών53
Εξετάσεις2
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασίες εξαμήνου (70%). Προφορική εξέταση (30%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Bartholomew, C., C. Greene & K. Moller, (2001). After Pentecost: Language and Biblical Interpretation vol. 2. Grand Rapids, Michigan: Zondervan. • Cotterell, P. and M. Turner. (1989). Linguistics and Biblical Interpretation. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. • P. Ricoeur, P. (2005). Essays on Biblical Interpretation. Fortress Press. • Meeks, W.A. (2002). In Search of the Early Christians. Yale University. • Selden, R. Μ. Πεχλιβάνος & Μ. Χρυσανθόπουλος (επιμ.). (2004). Από τον φορμαλισμό στον μεταδομισμό, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. • Vanhoozer, K. J. (1998). Is There a Meaning in This Text? Grand Rapids, MI: Zondervan.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-11-2023