Ερμηνευτικά και θεολογικά ζητήματα των Επιστολών και των Πράξεων των Αποστόλων.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕρμηνευτικά και θεολογικά ζητήματα των Επιστολών και των Πράξεων των Αποστόλων. / Aspects of Exegesis and Theology of the New Testament Epistles and the Acts of the Apostles.
ΚωδικόςΚΔ40
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Τσαλαμπούνη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015720

Πρόγραμμα Σπουδών: Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-10
Βιβλικών, Πατερικών, Αγιολογικών και Θρησκειολογικών ΣπουδώνΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης3210
Ιστορίας, Δόγματος, Φιλοσοφίας και ΑρχαιολογίαςΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν3210
Εφαρμοσμένης ΘεολογίαςΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕρμηνευτικά και θεολογικά ζητήματα των Επιστολών και των Πράξεων των Αποστόλων.
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600229849
Τύπος Προσφοράς
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πτυχίο θεολογίας ή άλλης σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: α) θα έχουν εξοικειωθεί με τη μελέτη και την κριτική ανάλυση διαφόρων βιβλικών κειμένων και θα μπορούν με σαφήνεια και συγκροτημένα να περιγράφουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις (β) θα μπορούν να διακρίνουν τις επιμέρους πηγές των σχετικών καινοδιαθηκικών κειμένων, τις σχέσεις μεταξύ αυτών των κειμένων και άλλων που λειτουργούν ως προκείμενο (γ) θα μπορούν να εντοπίζουν επιμέρους θεολογικά θέματα και μοτίβα στις Πράξεις και στις επιστολές και να εξηγούν τη θέση του μέσα στην επιχειρηματολογία κάθε κειμένου (δ) θα μπορούν να περιγράφουν την πορεία πρόσληψης θεολογικών ιδεών μέσα στα επιμέρους βιβλία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θέμα του μαθήματος είναι η ιστορία σύνταξης, η ερμηνεία και η θεολογική διδασκαλία τόσο των Πράξεων των Αποστόλων όσο και των επιστολών της Καινής Διαθήκης. Ειδικότερα θα διδαχτούν οι εξής ενότητες: 1) Πράξεις των Αποστόλων: εισαγωγικά και το ζήτημα των πηγών τους, 2) Ο Παύλος των Πράξεων των Αποστόλων, 3) Θεολογικές πτυχές των Πράξεων, 4) Θεολογία και ιστορία στο βιβλίο των Πράξεων, 5) Οι επιστολές του Παύλου κι η προηγούμενη αποστολική παράδοση, 6) Οι επιστολές του Παύλου ως διακείμενα, 7) Ιστορία της έρευνας της παύλειας θεολογίας, 8) Βασικές πτυχές της παύλειας θεολογίας: Χριστολογία, Ανθρωπολογία, 9) Βασικές πτυχές της παύλειας θεολογίας: Σωτηριολογία, Εκκλησιολογία, Εσχατολογία, 10) Η πρόσληψη του Παύλου στις δευτεροπαύλειες επιστολές, 11) Θεολογικά θέματα των δευτεροπαύλειων επιστολών, 12) Καθολικές επιστολές:η πρόσληψη της διδασκαλίας του Ιησού και διακειμενικότητα, 13) Βασικές πτυχές της θεολογίας των Καθολικών επιστολών
Λέξεις Κλειδιά
Καινή Διαθήκη, ερμηνεία, ιστορία της έρευνας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Διδασκαλία με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (παρουσιάσεις με powerpoint και videoclips) Ηλεκτρονική υποστήριξη με βοηθητικό υλικό και ασκήσεις μέσω της πλατφόρμας e-learning Αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού στο διαδίκτυο Επικοινωνία με τους φοιτητές και συμβουλευτική στήριξη με τη χρήση e-mails και zoom
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Άσκηση Πεδίου20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων91
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Συμμετοχή στις παραδόσεις και προετοιμασία του σχετικού υλικού (30% του τελικού βαθμού) - Γραπτή εργασία σχετική με το θέμα του μαθήματος. Τα θέματα θα αναρτηθούν στη σελίδα στο moodle κι η εργασία πρέπει να πληροί τους κανόνες μίας γραπτής εργασίας, όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό έντυπο στη σελίδα στο moodle(70% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Craig Keener, Acts: An Exegetical Commentary, 4 τόμοι, Baker Academic, 2012 εξ. - Jacob Jervell, The Theology of the Acts of the Apostles (New Testament Theology), Cambridge University Press, 1996 • Χ.Γ. Ατζματζίδης, Από τη βιβλική έρευνα στην πίστη της Εκκλησίας. Συνοπτική θεολογία της Καινής Διαθήκης, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010 • Π. Βασιλειάδης, Παύλος. Τομές στη θεολογία του Α΄, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2004 • Χ. Καρακόλης, Αμαρτία – Βάπτισμα – Χάρις (Ρωμ 6, 1-14). Συμβολή στην Παύλεια Σωτηριολογία (ΒΒ 25), Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2002 • J. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, Eerdmans, 2006 • N.T. Wright, Paul: In Fresh Perspective, Fortress Press 2009 • J. Dunn, The New Perspective on Paul, Eerdmans 2007 • O. Hofius, Η αλήθεια του ευαγγελίου. Συναγωγή καινοδιαθηκικών μελετών, Άρτος Ζωής, Αθήνα 2012 • A. Thiselton, The Living Paul: An Introduction to the Apostle and his Thought, SPCK, London 2009 • M. Zetterholm, Approaches to Paul. A Student’s Guide to Recent Scholarship, Fortress Press, Minneapolis 2009 • S. Moyise, Evoking Scripture. Seeing the Old Testament in the New, T & T Clark, London 2008 • F. Watson, Paul, Judaism, and the Gentiles. Beyond the New Perspective, Eerdmans, Michigan / Cambridge 2007 • R.B. Hays, Echoes of Scriptue in the Letters of Paul, Yale University Press, New Haven & London 1989 • M. Hengel, the Pre-Christian Paul, SCMP, London 1991 • A. du Toit, Focusing on Paul. Persuasion and Theological Design in Romans and Galatians (BZNTW 151). De Gruyter, Berlin / New York 2007 • H. Boers, Christ in the Letters of Paul. In Place of a Christology (BZNTW 140), de Gruyter, Berlin / New York 2006 • K. Haacker, The Theology of Paul’s Letter to the Romans (New Testament Theology), Cambridge University Press, Cambridge 2003 • F. Hahn, Theologie des Neuen Testaments. Bd. I: Die Vielfalt des Neuen Testaments. Bd. II: Die Einheit des Neuen Testaments (UTB 3500), Mohr Siebeck, Tübingen 32011
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-11-2023