Τα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης / New Testament Manuscripts
ΚωδικόςΧ319
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Τσαλαμπούνη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015692

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600229963

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Α ΜΙΚΡΗ (95)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 18:00 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώση των θεμάτων Εισαγωγής στην Καινή Διαθήκη
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: - αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα κύρια μέρη ενός χειρογράφου της Καινής Διαθήκης - να εντοπίζουν βασικά ζητήματα της κριτικής του κειμένου, να τα αξιολογούν και να αποφασίζουν για αυτά - να αξιοποιούν τα εργαλεία του κριτικού υπομνήματος στην ερμηνεία των κειμένων της Καινής Διαθήκης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Tο μάθημα έχει ως σκοπό να γνωρίσει στους φοιτητές τα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης, την ιστορία διάδοσης του κειμένου της Καινής Διαθήκης, τα προβλήματα του κειμένου αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει η κριτική του κειμένου στις βιβλικές σπουδές. Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος αξιολογούνται τα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης ως αντικείμενα υλικού πολιτισμού κι αναδεικνύεται ο ρόλος του στην ιστορία του βιβλίου και του εγγραμματισμού: 1) Εισαγωγή: περιεχόμενο, σκοπός του μαθήματος, εργασίες φοιτητών. Τα είδη των χειρογράφων της Καινής Διαθήκης και οι βασικοί εκπρόσωποι, 2) Ιστορία και διάδοση του κειμένου της Καινής Διαθήκης - Τύποι κειμένου - Ελληνικά, λατινικά, συριακά και πολύγλωσσα χειρόγραφα, 3) Γνωριμία με τα βασικά μέρη ενός χειρογράφου της Καινής Διαθήκης - Παρουσίαση ψηφιοποιημένων συλλογών χειρογράφων της ΚΔ, 4) Πρακτικά στάδια περιγραφής και μεταγραφής ενός χειρογράφου της Καινής Διαθήκης, 5) Βασικές αρχές κριτικής του κειμένου της ΚΔ: στέμματα, οικογένειες, ποσοτικές μέθοδοι, μέθοδος CBGM, εκλεκτικό κείμενο, 6) Μέθοδος κριτικής του κειμένου της ΚΔ: εσωτερικά και εξωτερικά κριτήρια, 7) Κριτικές εκδόσεις και κριτικά υπομνήματα, 8) Ευαγγέλια: πρόλογοι ευαγγελίων,Διατεσσάρων, πίνακες Ευσεβίου, paratext, catenae, 9) Παραδείγματα προβλημάτων της κριτικής του κειμένου των ευαγγελίων: Ιω 7,53-8,11 και Μκ 16,8 εξ., 10) Οι επιστολές του Παύλου: Ευθαλιανό υπόμνημα, πρόλογοι επιστολών, catenae,11) Παραδείγματα προβλημάτων της κριτικής του κειμένου των παύλειων επιστολών: Ρωμ 16 και 1Κορ 14,34-35, 12) Πράξεις: παραλλαγές στην χειρόγραφη παράδοση και Αποκάλυψη: τα προβλήματα κριτικής του κειμένου, 13) Η συμβολή της κριτικής του κειμένου στην εξήγηση και την έρευνα της θεολογίας της Καινής Διαθήκης
Λέξεις Κλειδιά
Καινή Διαθήκη, ιστορία κειμένου, κριτική κειμένου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βάσεις χειρογράφων
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - ψηφιακό υλικό για την μελέτη και την αξιολόγηση των φοιτητών στην πλατφόρμα e-learning - χρήση διαφανειών powerpoint στη διδασκαλία - αξιοποίηση ψηφιοποιημένου υλικού και εξειδικευμένου λογισμικού
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο100,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων40,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών160,6
Εξετάσεις10,0
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συγγραφή και παρουσίαση της γραπτής εργασίας (30% του τελικού βαθμού) Εργασία με μεταγραφές χειρογράφων μέσα στην τάξη (20% του τελικού βαθμού) Προφορική εξέταση (50% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σημειώσεις και διαφάνειες στην πλατφόρμα του e-learning
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- K. Aland / B. Aland, The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and the Theory and Practice of Modern Textual Criticism, μτφρ. Erroll Rhodes, Eerdmans: Grand Rapids, 1981 - B. Ehrman / M. Holmes (επιμ.), The Text of the New Testament in Contemporary Research: Essays on the Status Quaestionis, 2η έκδ., Leiden/Boston: Brill, 2013 - Hurtado, Larry. The Earliest Christian Artifacts: Manuscripts and Christian Origins. Grand Rapids: Eerdmans, 2006 - B. Metzger, Manuscripts of the Greek Bible: An Introduction to Palaeography. Oxford: Oxford Univ. Press, 1991 - B. Metzger, The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration, 3η έκδ. Oxford: Oxford University Press, 1992 - Β. Μetzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, 2η έκδ., Stuttgart: German Bible Society, 1994 - D. Parker, An Introduction to the New Testament Manuscripts and Their Texts, Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-09-2022