ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ / BIBLICAL HERMENEUTICS
ΚωδικόςΥΕ13
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΡοδη Γεωργιαδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005089

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600230014

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Α ΜΙΚΡΗ (95)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 16:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για την ιστορία και τη θεωρία των ερμηνευτικών μεθόδων της Βίβλου και η απόκτηση δεξιοτήτων στην εφαρμογή αρχαίων και νεοτέρων μεθόδων ερμηνείας στο βιβλικό κείμενο. Ειδικότερα, η γνώση και η εξοικείωση με τις σύγχρονες ερμηνευτικές μεθόδους σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της πατερικής ερμηνευτικής παράδοσης για μία σύγχρονη ερμηνευτική πράξη.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το αντικείμενο, τις θεωρητικές αρχές και την εφαρμογή των αρχαίων και σύγχρονων ερμηνευτικών μεθόδων στα βιβλικά κείμενα • να κατανοούν και να συγκρίνουν τις διάφορες ερμηνευτικές μεθόδους εντοπίζοντας τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε μεθόδου • να εφαρμόζουν την κατάλληλη ερμηνευτική μέθοδο στα βιβλικά κείμενα ανάλογα με τη φύση του κειμένου και τον επιδιωκόμενο στόχο • να αναγνωρίζουν την ερμηνευτική μέθοδο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της στην ερμηνεία ενός κειμένου • να αξιοποιήσουν την ερμηνευτική παράδοση των Πατέρων της Εκκλησίας σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μεθόδους στον Ορθόδοξο χώρο με την κατάλληλη χρήση των ηλεκτρονικών πόρων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παρουσιάζεται η επιστήμη της ερμηνευτικής και ειδικότερα η ιστορία της, η θεωρία της και η εφαρμογή των αρχαίων και νέων μεθόδων ερμηνείας στα βιβλικά κείμενα. Περιγράφονται αναλυτικά οι αρχές, οι προϋποθέσεις και οι βασικοί εκπρόσωποι των ερμηνευτικών μεθόδων από την αρχαία εκκλησία έως και σήμερα και αναλύονται σχετικά παραδείγματα με την κριτική σύγκριση των διακριτών στοιχείων τους. Γίνεται ειδική αναφορά της ερμηνευτικής στον Ορθόδοξο χώρο μέσω της δημιουργικής αξιοποίησης των σύγχρονων ερμηνευτικών μεθόδων και των διαθέσιμων βιβλικών ηλεκτρονικών πόρων. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1) Ερμηνευτική. Ορισμός, βασικές αρχές, στόχοι, μεθοδολογία, αντικείμενο και προϋποθέσεις. Η Ερμηνεία στον αρχαίο, ελληνικό και ιουδαϊκό κόσμο. 2) Η Ερμηνευτική των βιβλικών κειμένων. Ιστορία, αρχές, προϋποθέσεις και προβλήματα. Ερμηνεία και Ερμηνευτική: σχέση και διαφορές. 3) Η ερμηνεία της Αγίας Γραφής στην αρχαία Εκκλησία. Ερμηνευτικές σχολές καὶ μέθοδοι. Αρχές, παραδείγματα, εκπρόσωποι. 4) Η ερμηνευτική παραγωγή στον Μεσαίωνα. Αρχές, παραδείγματα, εκπρόσωποι. 5) Η πατερική Ερμηνευτική. Ερμηνευτικές σχολές καὶ μέθοδοι. Αρχές, παραδείγματα, εκπρόσωποι. 6) Ερμηνευτικές μέθοδοι των νεότερων χρόνων: Κριτική του κειμένου, Ιστορική κριτική, Ιστορικοφιλολογική κριτική, Μορφοϊστορία, Κριτική των πηγών, Κριτική της σύνταξης. Αρχές, παραδείγματα, εκπρόσωποι. Παρουσίαση κυρίως της Μορφοϊστορίας και της Κριτικής της σύνταξης και συνοπτική έκθεση των υπολοίπων. 7) Σύγχρονες ερμηνευτικές μέθοδοι Α’: Το κοινωνιολογικό πρότυπο. Κοινωνιολογική, Πολιτισμική, Συγκριτολογική μέθοδος. Αρχές, παραδείγματα, εκπρόσωποι. Παρουσίαση κυρίως της Κοινωνιολογικής ανάλυσης και συνοπτική έκθεση των υπολοίπων. 8) Σύγχρονες ερμηνευτικές μέθοδοι Β’: Το γλωσσολογικό πρότυπο. Σημασιολογική ανάλυση, Πραγματολογική προσέγγιση (Θεωρία των γλωσσικών πράξεων, Κριτική ανάλυση της Ομιλίας), Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση. Αρχές, παραδείγματα, εκπρόσωποι. Παρουσίαση κυρίως της Σημασιολογικής ανάλυσης και συνοπτική έκθεση των υπολοίπων. 9) Λογοτεχνικές θεωρίες. Ρητορική και ρητορικο-κοινωνική ανάλυση, Αφηγηματική ανάλυση, Στρουκτουραλιστική προσέγγιση, Μεταστρουκτουραλιστική κριτική προσέγγιση, Διακειμενική προσέγγιση, Σημειωτική ανάλυση. Αρχές, παραδείγματα, εκπρόσωποι. Παρουσίαση κυρίως της Ρητορικο-κοινωνικής ανάλυσης και συνοπτική έκθεση των υπολοίπων. 10) Θεωρία της πρόσληψης, Ιστορία της πρόσληψης, Κριτική προσέγγιση στο πλαίσιο του κανόνα, Θεωρία της μετάφρασης. Αρχές, παραδείγματα, εκπρόσωποι. Παρουσίαση κυρίως της Ιστορίας της πρόσληψης και συνοπτική έκθεση των υπολοίπων. 11) Θεωρία της ανταπόκρισης του αναγνώστη, Αναγνωστικές θεωρίες (Φεμινιστική κριτική, Μετααποικιακή κριτική). Αρχές, παραδείγματα, εκπρόσωποι. Παρουσίαση κυρίως της Ανταπόκρισης του αναγνώστη και συνοπτική έκθεση των υπολοίπων. 12) Οικολογική ερμηνευτική. Αρχές, παραδείγματα, εκπρόσωποι. 13) Η σύγχρονη Ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης στον ορθόδοξο χώρο. Η Ερμηνευτική και η αξιοποίησή της στη διεπιστημονική έρευνα της Καινής Διαθήκης.
Λέξεις Κλειδιά
Καινή Διαθήκη, Ερμηνευτική Καινής Διαθήκης, Βιβλική ερμηνευτική, πατερική ερμηνευτική, σύγχρονες ερμηνευτικές μέθοδοι..
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Ηλεκτρονικοί πόροι
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσιάσεις με μορφή PowerPoint Διαδικτυακή βιβλιογραφία Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning Ηλεκτρονική αλληλογραφία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Άσκηση Πεδίου100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις301,2
Σύνολο763,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ένα δίωρο γραπτών εξετάσεων με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης των διδαγμένων θεμάτωn (70%).
Προσμετράται η συμμετοχή στο μάθημα (5%), η ανάληψη εργασιών (15%), και η συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (10%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Επιλογή Συγγραμμάτων Βιβλίο [68402672]: Τα λεξιλόγια του αποστόλου Παύλου. Σημασιολογική και πολιτισμική ερμηνευτική ανάλυση ειδικών λεξιλογικών όρων μέσα στο Παύλειο Corpus, Κυριακούλα Παπαδημητρίου
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Αγουρίδη, Σ. Ἑρμηνευτικὴ τῶν ἱερῶν κειμένων. (2000). Προβλήματα – Μέθοδοι ἐργασίας στὴν ἑρμηνεία τῶν Γραφῶν. Αθήνα: Άρτος Ζωής. • Δεσπότη, Σ. 2017. “Σύντομη Ιστορία της Ερμηνείας”. Στο Ιερὰ Ευαγγέλια. Τὸ μήνυμα τῆς Καινής Διαθήκης στον σύγχρονο άνθρωπο. Αθήνα: Έννοια. Σελ. 303-345. • Gooder, P. (επιμ.). (2011). Αναζητώντας το νόημα. Μία εισαγωγή στην ερμηνεία τῆς Καινής Διαθήκης. Επιμ. Ελλην. Έκδοσης: Αικ. Τσαλαμπούνη – Χαρ. Ατματζίδης, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναρα. • Δεσπότη, Σ. (2017). “Σύντομη Ιστορία τής Ερμηνείας”. Στο Ιερά Ευαγγέλια. Το μήνυμα της Καινής Διαθήκης στον σύγχρονο ἄνθρωπο. Αθήνα: Έννοια. Σελ. 303-345. • Καραβιδοπούλου, Ι. (2016). “Η ερμηνεία τῆς Καινής Διαθήκης στην Ορθόδοξη Εκκλησία”. Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Θεσσαλονίκη: Ostracon. Σελ. 463-478. • Καραβιδοπούλου, Ι. (2016). “Σύγχρονες ερμηνευτικές κατευθύνσεις στη Βιβλική Ερμηνευτική”. Στο Εισαγωγή στην Καινὴ Διαθήκη. Ostracon, Θεσσαλονίκη. Σελ. 449-461. • Παπαδημητρίου, Κ. (2017). Πριν την θεωρία. Προδρομική Πατερική Ερμηνευτική. Θεσσαλονίκη: Ostracon. • Porter, S. E. & J. Robinson. (2011). Hermeneutics: An Introduction to Interpretive Theory. Grand Rapids: Eerdmans. • Randolph, T. W. (2006). Interpreting the Bible: A Handbook of Terms and Methods. Peabody: Hendrickson. • Thiselton, A. C. (2009) Hermeneutics: An Introduction. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-09-2022