ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / Entrepreneurship and Management of Veterinary and animal enterprises
Κωδικός9.4
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑλέξανδρος Θεοδωρίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000757

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό952

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία22
Class ID
600230087
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα: - να γνωρίζουν βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας της οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν στην αγορά εργασίας, - να έχουν βασικές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης μιας επιχειρηματικής μονάδας, - να έχουν βασικές γνώσεις λογιστικής διαχείρισης μιας επιχειρηματικής μονάδας, - να έχουν βασικές γνώσεις σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου.
Γενικές Ικανότητες
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Κτηνιατρικών/Κτηνοτροφικών Μονάδων (14 ώρες Θεωρία + 8 ώρες Άσκηση) Διδάσκοντες: Χ. Μπάτζιος, Α. Θεοδωρίδης, Β. Σαμαθρακής 1-3 ώρα Σύγχρονη αγορά εργασίας και επιχειρηματικότητα • Εισαγωγή στην έννοια της επιχειρηματικότητας • Επιχειρηματικότητα και σύγχρονη αγορά εργασίας • Χαρακτηριστικά και δεξιότητες ενός/μίας υποψήφιου/ας επιχειρηματία • Έρευνα επιχειρηματικού περιβάλλοντος-επιχειρηματικές ευκαιρίες • Κίνητρα επιχειρηματικότητας Στοιχεία εμπορικού δικαίου • Έμποροι και εμπορικές πράξεις • Αξιόγραφα • Πτώχευση/ χρεοκοπία, κλπ) 4-5 ώρα Νομική αντίληψη επιχειρηματικότητας • Νομικές προϋποθέσεις και διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης • Κατηγορίες και νομικές μορφές επιχειρήσεων • Κριτήρια επιλογής νομικής μορφής και τόπου εγκατάστασης επιχείρησης 6-7 ώρα Φορολογία εισοδήματος • Φορολογητέο εισόδημα • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα • Εκπιπτόμενες και ΜΗ επιχειρηματικές δαπάνες • Φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων • Φορολογία εισοδήματος μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, επιχειρήσεων Στοιχεία εργατικού δικαίου • Μισθωτοί/υπάλληλοι/εργάτες • Συμβάσεις εργασίας • Υποχρεώσεις εργοδότη/εργαζόμενου • Μισθός, άδεια, παροχές, λήξη σχέσης εργασίας • Υπερεργασία και υπερωρία 8-9 ώρα • Υφιστάμενο πλαίσιο επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα • Βασικές αρχές διοίκησης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης • Προγραμματισμός δράσεων, στρατηγικός σχεδιασμός, λήψη αποφάσεων, διεύθυνση, έλεγχος 10-11 ώρα • Αξιολόγηση εξωτερικού–εσωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος • Ανάλυση ισχυρών και αδυνάτων σημείων, ευκαιριών και κινδύνων (Swot analysis) 12-14 ώρα • Βασικές αρχές μάρκετινγκ - Στρατηγικό μάρκετινγκ (έρευνα αγοράς, αποφάσεις μάρκετινγκ) • Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων • Χρηματοοικονομική ανάλυση • Μέτρηση αποτελεσματικότητας επιχείρησης • Αναπτυξιακό πλαίσιο επενδύσεων και κίνητρα επενδύσεων Εργαστήρια 1η -2η ώρα • Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan)- Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου 3η -4η ώρα • Παρουσίαση λογισμικού εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου 5η -6η ώρα • Εφαρμογές εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου με αντικείμενο την ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομέα του κτηνιατρικού/κτηνοτροφικού χώρου 6η -8η ώρα • Παρουσίαση και κριτική ανάλυση νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κτηνιατρικό/ κτηνοτροφικό χώρο, από τους φοιτητές, και αξιολόγησή τους • Ανεύρεση πόρων χρηματοδότησης επιχειρηματικής διαδικασίας • Σχέδιο χρηματοδότησης και αξιολόγηση μιας επένδυσης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-03-2020