Σημειωτική και Βίβλος

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣημειωτική και Βίβλος / Semiotics and Bible
ΚωδικόςΘ313
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚυριακούλα Παπαδημητρίου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014275

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣημειωτική και Βίβλος
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600230428

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Α ΜΙΚΡΗ (95)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 18:00 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της Σημειωτικής ως μιας ευρείας επιστημονικής προσέγγισης όλων των κλάδων του πολιτισμού και η αξιοποίησή της ως μέσου κατανόησης και ερμηνείας των βιβλικών κειμένων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι ικανοί: * να κατανοούν τη σημειωτική θεωρία και την ορολογία της * να εφαρμόζουν, μέσα στο πλαίσιο της θεολογικής επιστήμης, τα εργαλεία της Σημειωτικής για την ερμηνεία των βιβλικών κειμένων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παρουσιάζεται το αντικείμενο της Σημειωτικής, η σημειωτική θεωρία και η βασική ορολογία της, και συζητούνται τα κύρια ζητήματα που θίγει κατά την εφαρμογή της. Ειδικότερα, διδάσκεται ο τρόπος σημειωτικής ανάλυσης των βιβλικών κειμένων και καθορίζονται τα επιστημολογικά πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί αυτή να διεξάγεται επιτυχώς. Γίνονται ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης της σημειωτικής μεθοδολογίας σε κείμενα της Βίβλου. 1. Η έννοια της Σημειωτικής. Ορισμοί. 2. Θεωρία των κωδίκων. 3. Θεωρία της παραγωγής σημείων. 4. Σημειωτική και βιβλική επιστήμη. Σημειωτική και Θεολογία. 5. Αφηγηματική Σημειωτική. Βιβλικά παραδείγματα. 6. Επικοινωνιακή Σημειωτική. Βιβλικά παραδείγματα. 7. Ψυχο-σημειωτική. Βιβλικά παραδείγματα. 8. Σημειωτική ανάλυση κειμένων. Οι ερμηνευτικές προδιαγραφές των βιβλικών κειμένων. 9. Σημειωτική ανάλυση επίλεκτων βιβλικών κειμένων. 10. Σημειωτική ανάλυση επίλεκτων βιβλικών κειμένων. 11. Σημειωτική ανάλυση επίλεκτων βιβλικών κειμένων. 12. Σημειωτική ανάλυση επίλεκτων βιβλικών κειμένων. 13. Σημειωτική ανάλυση επίλεκτων βιβλικών κειμένων.
Λέξεις Κλειδιά
Σημειωτική, σημειωτική ανάλυση κειμένων, βιβλική σημειωτική ανάλυση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια160,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συγγραφή εργασίας και προφορική ανάπτυξή της (70%).
Προσμετράται η συμμετοχή στο μάθημα (5%), η πρακτική άσκηση (15%), καθώς και η συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (10%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Α.-Φ. Λαγόπουλος - Κ. Boklund-Λαγοπούλου, Θεωρία Σημειωτικής, εκδ. Πατάκη, Θεσσαλονίκη 2016.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Barthes, Roland (1915-1980), Στοιχεία σημειολογίας, μετάφραση-επιμέλεια Χαράλαμπος Μαγουλάς, Επέκεινα, Τρίκαλα, 2013. 2. Fabbri, Paolo, Σημειωτική στροφή, μετάφραση Ευάγγελος Κουρδής, Αναστασία-Χ. Χριστοδούλου, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2012. 3. Δημητρίου, Σωτήρης, Λεξικό όρων επικοινωνίας και σημειωτικής ανάλυσης, Καστανιώτης, Αθήνα, 1988. 4. Έκο, Ουμπέρτο, Θεωρία Σημειωτικής, μτφρ. Έφη Καλλιφατίδη, Γνώση, Αθήνα, 1994. 5. Καψωμένος, Ερατοσθένης, Κώδικες και σημασίες, Αρσενίδης, Αθήνα, 1990. 6. Λαγόπουλος, Πέτρος Μαρτινίδης, Κάριν Μπόκλουντ-Λαγοπούλου (επιμ.), Η δυναμική των σημείων: Πεδία και μέθοδοι μιας κοινωνιοσημειωτικής, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-06-2024