ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ / FARM ACCOUNTING AND ACCOUNTING AND APPRAISAL
Κωδικός307Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001304

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600230792
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: 1. θα εξοικειωθούν με τις έννοιες της γενικής λογιστικής των γεωργικών επιχειρήσεων και της λογιστικής παρακολούθησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 2. θα μπορούν να υπολογίζουν οικονομικά αποτελεσμάτα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και να εκτιμούν την αξία περιουσιακών στοιχείων. 3. θα εξοικειώθούν με την ερμηνεία και το ρόλο των οικονομικών αποτελεσμάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 4. Θα μπορούν να κοστολογούν τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα.
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο έτσι ώστε να είναι σε θέση να συντάξουν γενικούς λογαριασμούς για κάθε γεωργική επιχείρηση ή εταιρεία τροφίμων (συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων), να προετοιμάσουν λογιστικές καταστάσεις, σύμφωνα με το γενικό λογιστικό σχέδιο, και να εκτίμησουν διάφορα οικονομικά αποτελέσματα με τη χρήση τεχνοοικονομικών δεικτών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες φοιτητές θα μπορούν να καταρτίζουν και να αξιολογούν ισολογισμούς, να ελέγχουν τις ετήσιες λογιστικές μεταβολές των επιχειρήσεων, να εντοπίζουν και να διορθώνουν τα λογιστικά σφάλματα και να εξοικειωθούν με την εφαρμογή του γενικού λογιστικού σχεδίου.
Λέξεις Κλειδιά
Γενική Λογιστική, Γεωργική Λογιστική, Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Λογαριασμοί, Οικονομικά Αποτελέσματα, Δείκτες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση MS-Powerpoint
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων28
Φροντιστήριο26
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων12
Συγγραφή εργασίας / εργασιών45
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
60% γραπτές εξετάσεις 40% ατομικό θέμα εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Καραγιώργος, Θ. και Παπαδόπουλος, Δ. ,"Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική", Γερμανός, 2006 (κωδικός Εύδοξος: 17953).
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-05-2020