Εισαγωγή στην Εκπόνηση Επιστημονικής Εργασίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στην Εκπόνηση Επιστημονικής Εργασίας / Introduction to Academic Research in Political Sciences
ΚωδικόςΚΥ0000
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑντώνιος Παπαοικονόμου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001503

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 2023-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στην Εκπόνηση Επιστημονικής Εργασίας
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600231346
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αναπτύξει την ικανότητα να: Διατυπώνουν ορθές υποθέσεις εργασίας και κατάλληλα ερευνητικά ερωτήματα Είναι σε θέση να διαμορφώσουν ένα ρεαλιστικό πλάνο επιστημονικής έρευνας Διαμορφώνουν και να επεξεργάζονται σωστά μεθοδολογικά εργαλεία Μπορούν να συγγράψουν μια ολοκληρωμένη επιστημονική εργασία Να παρουσιάσουν με ακρίβεια και με κατανοητό τρόπο σε τρίτους το αποτέλεσμα της εργασίας τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εύρεση Βιβλιογραφικών πηγών: αναζήτηση βιβλιογραφίας ηλεκτρονικά - αναζήτηση βιβλιογραφίας στις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου - Επιλογή του θέματος - Διατύπωση της υπόθεσης εργασίας - Δομή της εργασίας - Οδηγίες ανάπτυξης ενοτήτων –Λογοκλοπή - Σύνταξη κειμένου - Συστήματα παραπομπών - Μεθοδολογία έρευνας - Σύνταξη ερωτηματολόγιου - Συμπεράσματα και παρουσίαση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,5
Εργαστηριακή Άσκηση200,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών37.51,4
Σύνολο137.55
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα αποσκοπεί στη θεωρητική και φροντιστηριακή προετοιμασία των φοιτητών στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών τόσο κατά τη διάρκεια της φοιτητικής περιόδου όσο και μεταγενέστερα, κατά την περαιτέρω επιστημονική τους δραστηριότητα. Προσφέρει μεθοδολογικά και εκφραστικά εργαλεία για την επιλογή του θέματος, την αναζήτηση του υλικού, τη συγγραφή του κειμένου αλλά και την προφορική παρουσίασή του. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις απαιτήσεις μιας επιστημονικής εργασίας: οργάνωση της βιβλιογραφίας, μεθοδολογία έρευνας, αποφυγή της λογοκλοπής, σύνταξη και παρουσίαση της εργασίας. Το μάθημα είναι σε μεγάλο βαθμό φροντιστηριακό και, μετά τις αρχικές παραδόσεις, οι φοιτητές/τριες θα χωρίζονται σε δύο μικρότερα τμήματα ανάλογα με το είδος της εργασίας που επιλέγουν να εκπονήσουν θα εστιάζουν στην προετοιμασία από μεριάς των επιστημονικών εργασιών. Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνεται με σύντομη γραπτή πρόοδο στο μέσο του εξαμήνου (που θα αντιστοιχεί στο 30% του τελικά βαθμού) και με τελική γραπτή εργασία (που θα αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 70% του τελικού βαθμού). Οι φοιτητές/τριες, αφού έρθουν σε συνεννόηση με τον/τη διδάσκοντα/ουσα, επιλέγουν ένα θέμα επιστημονικής εργασίας είτε κάνοντας μια έρευνα βιβλιογραφική (Γραμματικοπούλου) είτε κάνοντας μια έρευνα ποιοτική ή ποσοτική (Παπανοικονόμου). Και στις δύο περιπτώσεις, η γραπτή εργασία θα πρέπει να είναι συνολικής έκτασης περίπου 4.000 λέξεων (συμπεριλαβανομένης της βιβλιογραφίας).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ζαφειρόπουλος Κ., Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2015 2. Λατινόπουλος Π., Τα πρώτα βήματα στην έρευνα, Εκδόσεις Κριτική Α.Ε. Αθήνα. 2010
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Eco Umberto (1994), Πώς γίνεται και διπλωματική εργασία, Αθήνα: Νήσος Μυλωνάς, Θ. (1998). Κοινωνιολογία της ελληνικής εκπαίδευσης. Συμβολές. Αθήνα: Gutenberg. Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (1998). Κοινωνικοποίηση: Η γένεση του κοινωνικού υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg. Παντελίδου-Μαλούτα, Μ. (1985). Στοιχεία για τη μελέτη της πολιτικής κοινω-νικοποίησης του εφήβου στην Ελλάδα. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 23, 23-31. [συλλογικό] (2001) Γραφή και Ανάγνωση, Αθήνα: Νήσος, Τοπικά.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-10-2023