Εκπαιδευτικές Πρακτικές και Πολιτική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκπαιδευτικές Πρακτικές και Πολιτική / Educational practices and policy
ΚωδικόςΚΕ0Χ49
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑντώνιος Παπαοικονόμου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018078

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 2023-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκπαιδευτικές Πρακτικές και Πολιτική
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600231396
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές που έχουν ως σκοπό την πολιτικοποίηση είτε αυτές προέρχονται από το χώρο του σχολείου είτε από το χώρο της τέχνης ως εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, θα γίνει εκτενής αναφορά σε πρακτικές του παρελθόντος που είχαν ως στόχο τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας είτε στο ελλαδικό είτε στο διεθνές περιβάλλον. Στόχος είναι η ανάλυση των εμφανών ή αφανών τρόπων διαμόρφωσης της πολιτικής συνείδησης μέσω συγκεκριμένων μαθημάτων στο σχολείο αλλά και η χρήση άλλων μέσων ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι η αναγνώριση της προπαγάνδας με την ευρεία έννοια σε διαφορετικούς τομείς της δραστηριότητας των νέων ανθρώπων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό είναι μία εισαγωγή σε εκπαιδευτικές πρακτικές υπό μια ευρεία έννοια που έχουν ως στόχο τη διαμόρφωση μιας πολιτικής ταυτότητας στους μαθητές και στους νέους ανθρώπους γενικότερα, θα γίνει συγκεκριμένη αναφορά σε μαθήματα του σχολείου (Ιστορία, Θρησκευτικά κ.α.) τα οποία πολιτικοποιούν σε διαφορετικές φάσεις της ελληνικής ιστορίας (Δικτατορία 4ης Αυγούστου, Δικτατορία Συνταγματαρχών κ.α.). Επίσης θα γίνει αναφορά σε συγκεκριμένες κινηματογραφικές ταινίες, χαρακτηριστικές της προπαγανδιστικής τους τάσης. Πιο αναλυτικά, θα γίνει αναφορά στο Θρίαμβο της Θέλησης της Leni Riefenstahl, στον Οκτώβρη του Sergei Eisenstein και στον άνθρωπο με το σταυρό του Rossellini. Θα γίνει ανάλυση του τρόπου μετάδοσης των πολιτικών μηνυμάτων και διαχωρισμός της προπαγάνδας σε έμμεση και άμεση.
Λέξεις Κλειδιά
εκπαίδευση, πολιτικοποίηση, κινηματογράφος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών381,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1104
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Απαλλακτική εργασία (3000 λέξεις) με παράλληλη παρουσίαση της στην τάξη Μελέτη εγχειριδίου και σχετικών άρθρων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παπαοικονόμου, Α. & Μ. Μπιρμπίλη (2019). Κινηματογράφος και Πολιτική Προπαγάνδα. Θεσσαλονίκη, Ζυγός.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bach, S. (2008). Leni: The Life and Work of Leni Riefenstahl, New York, Vintage Books. Bahr, E. (1995). National Cultural Politics: Intentionalism vs. Functionalism’ in National Socialist Cultural Policy, ed. Glenn R. Cuomo, London: Macmillan, σελ. 5 –22. Barsam, R. (1980). Film guide to Triumph of the Will, Indiana University Press. Bernays, E. (2005 [1928]). Propaganda. New York, Horace Liveright. Bessel, R. (ed.)(1987).Life inthe Third Reich, Oxford: Oxford University Press. Brady, R., (1987). The Spirit and Structure of German Fascism, London: Victor Gollancz Ltd. Calvert, D. (1990). Triumph of the Will: A Film by Leni Riefenstahl, Texas: Celluloid Chronicles Press. 3 Cecil, R. (2006).Education and Elitism in Nazi Germany, Monograph Series No. 5, the Institute for Cultural Research Eisenstein, S. (1995). Beyond the Stars: the memoirs of Sergei Eisenstein, Edited by Richard Taylor, Seagull Books. Goebbels, J. (1983). The Goebbels Diaries, 1939-1941. Fred Taylor, trans. New York: Putnam. Hitler, A. (2006). Ο Αγών μου. Αθήνα, Εκδόσεις Κάκτος. Kershaw, I. (1983). How Effective was Nazi Propaganda?ΣτοNazi Propaganda: The Power and Limitations, ed. David Welch, London: Croom Helm, σελ.180-205 Kershaw, I. (1993). The Nazi Dictatorship: Problems and Perspectives of Interpretation, London: Arnold.Kershaw, I. (2001). The Hitler Myth: Image and Reality in the Third Reich, Oxford: Oxford University Press. Krupskaya, N. (1968). Part two: Krupskaya on libraries. ed Sylva Simsova. Hamden: Archon. Kuleshov, L. (1975). Kuleshov on Film: Writings by Lev Kuleshov by Lev Vladimirovich Kuleshov, New York, Vintage Books. Neale, S. (1977).Propaganda, Screen, Volume 18, Issue 3,p.9–40,O’ Mahony, M. (2008). Sergei Eisenstein. London, Reaktion Books. O’ Shaughnessy, N. J. (2004). Politics and Propaganda: Weapons of mass seduction.Manchester University Press Reeves, N. (1999). The Power of Film Propaganda: Myth or Reality?New York: Cassell. Riefenstahl, L. (1976). Die Nuba von Kau, Munich: List. Riefenstahl, L. (1994). Memoiren: 1902-1945. Zeitgeschichte Rother, R. (2002). Leni Riefenstahl:the seduction of a genius. London, Continuum. Rowe, A. (1996). Film Form and Narrative. ΣτοAn Introduction to Film Studies, ed. Jill Nelmes, London: Routledge, pp. 87-120 Snyder, L. (1998). Encyclopaedia of the Third Reich Crown Quarto. Wordsworth Editions. Taylor, R. (1976). Film Propaganda: Soviet Russia and Nazi Germany. London: Croom Helm Ltd. Taylor, R. (1983). Goebbels andthe Function of Propaganda. ΣτοNazi Propaganda: The Power and Limitations, ed. David Welch, London: Croom Helm. Vertov, D. (1985). Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov. Berkeley: University of California Press. 4 Welch, D. (1983) Introductionto Nazi Propaganda: The Power and Limitations, ed. David Welch, London: Croom Helm Welch, D. (1993) The Third Reich: Politics and Propaganda, London: Routledge Zeman, Z. (1973). Nazi Propaganda. Oxford: Oxford University Press. Κελπανίδης, Μ. (2002). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρίες και Πραγματικότητα.Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. Παιονίδης, Φ. (2014). Στοιχεία κριτικής επιχειρηματολογίας, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ζήτη. Ρισάρ, Λ. (1999). Ναζισμός και Κουλτούρα, μτφρ. Αβαγιάννου Λ., Αθήνα, Αστάρτη
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-05-2022