Νεανική Πολιτική Δράση και Σχολείο

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝεανική Πολιτική Δράση και Σχολείο / Youth Political Action and School
ΚωδικόςΚΕ0Ε51
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑντώνιος Παπαοικονόμου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014976

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 2023-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝεανική Πολιτική Δράση και Σχολείο
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600231426
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα • κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στην πολιτική δράση και στο σχολείο με αναφορές στην κοινωνικοποίηση και την πολιτικοποίηση τους • συνδέσουν θεωρία με πράξη αναλύοντας πολιτικές συμπεριφορές στο σχολείο και στη σχέση αυτών των συμπεριφορών με τη σύγχρονη πραγματικότητα (π.χ. καταλήψεις) • εξοικειωθούν με την πολιτική δράση των μαθητών στα σχολεία και την ύπαρξη φαινομένων πολιτικής ανυπακοής
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η ύλη του μαθήματος θα είναι δομημένη σε τρεις διακριτές ενότητες: 1. Η πρώτη ενότητα θα κάνει αναφορά σε βασικές κοινωνιολογικές έννοιες όπως κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων ανθρώπων και τη σχέση δευτερογενών φορέων κοινωνικοποίησης όπως του σχολείου στις παραπάνω διαδικασίες. 2. Η δεύτερη ενότητα θα αναφέρεται στους τρόπους πολιτικής δράσης των μαθητών στα σχολεία. Θα γίνει εκτενής αναφορά σε θεσμούς όπως οι μαθητικές κοινότητες και οι τρόποι διαβούλευσης. Επίσης θα γίνει αναφορά στην πολιτική παιδεία και στον τρόπο που αυτή διδάσκεται σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης. 3. Τέλος θα γίνει αναφορά σε τρόπους διαμαρτυρίας των μαθητών και γενικότερα των νέων ανθρώπων. Θα προβληθεί το ζήτημα των καταλήψεων των δημόσιων σχολείων και της σύνδεσης του κοινωνικού αυτού φαινομένου με την πολιτική ανυπακοή όπως εκφράστηκε διαχρονικά σε κάθε φάση της ανθρώπινης ιστορίας.
Λέξεις Κλειδιά
πολιτικοποίηση των νέων, πολιτική ανυπακοή, μαθητές, σχολεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Διαφάνειες
  • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις702,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,5
Σύνολο1104
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παπαοικονόμου Αντώνιος (2018) Πολιτική Ανυπακοή και Εκπαίδεση, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ζυγός
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γαρυπίδης, Ν. (2011) Ανυπακοή του πολίτη και δημοκρατική αρχή: Μια κριτι-κή προσέγγιση στην αντίληψη του σύγχρονου φιλελευθερισμού για τη δικαιολογημέ-νη μη συμμόρφωση στο νόμο. Στο Η δημοκρατία μεταξύ ουτοπίας και πραγματικότη-τας: μελέτες χαριστήριες στον Ζήση Παπαδημητρίου, επιμ. Αντώνη Μανιτάκη κ.α., Σαββάλας, Αθήνα. Γιαταγάνας, Ξ. (2010) Δικαίωμα αντίστασης και πολιτική ανυπακοή: Νομιμο-ποίηση κατά νομιμότητας, Κριτική, Αθήνα. Γκότοβος, Α. (1996). Καταλήψεις: Ανορθόδοξες μορφές μαθητικής διαμαρτυ-ρίας. Αθήνα: Gutenberg. Δεμερτζής, Ν. & Σταυρακάκης, Γ. (2008). Νεολαία: ο αστάθμητος παράγοντας. Αθήνα: Πολύτροπον. Δουζίνας, Κ. (2011). Αντίσταση και Φιλοσοφία στην Κρίση. Πολιτική, Ηθική και Στάση Σύνταγμα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Καλογιαννάκη, Π. (1990). Πολιτική κοινωνικοποίηση και σχολείο. Σημασιο-λογική προσέγγιση και προβληματική. Νέα Παιδεία, 54, 48-60. Καρακατσάνη, Δ. (2004). Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση. Αθήνα: Μεταίχμιο. Καστοριάδης, Κ. (2010). Η Φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, Αθήνα, Κέ-δρος. Κελπανίδης, Μ. (2012). Καταλήψεις σχολείων από μαθητές και μαθήτριες ως συνέπεια αδύναμων πολιτικών και εκπαιδευτικών θεσμών. Πανελλαδική έρευνα σε 8.335 μαθητές δημοσίων λυκείων. Στο Α. Τριλιανός, Γ. Κουτρομάνος, & Ν. Αλεξό-πουλος (Επιμ.), Η ποιότητα στην εκπαίδευση: Τάσεις και προοπτικές. Πρακτικά συνε-δρίου (σσ. 310-321). Αθήνα: ΕΚΠΑ. Μπιτσάκη, Τζ., & Τσαγγάρη, Σ. (2000). Πολιτική κοινωνικοποίηση. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-06-2024