Εκλογικά Συστήματα: Θεωρία και Πράξη

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκλογικά Συστήματα: Θεωρία και Πράξη / Electoral Systems: Theory and procedures
ΚωδικόςΚΕ0Ε64
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεόδωρος Χατζηπαντελής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020589

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 2023-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκλογικά Συστήματα: Θεωρία και Πράξη
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600231433
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
θα κατανοούν την λειτουργία του εκλογικού συστήματος θα μπορούν να αξιολογήσουν τις παραμέτρους επίδρασης στο κομματικό σύστημα θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές διαδικασίες ψηφοφορίας θα μπορούν να αξιολογήσουν την θέση του εκλογέα προς το εκλογικό σύστημα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αναλύονται οι οικογένειες εκλογικών συστημάτων (αναλογικά, πλειοψηφικά, μεικτά) και οι παράμετροι που τα χαρακτηρίζουν όσον αφορά το εκλογικό σώμα και το κομματικό σύστημα. Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές ψηφοφορίας (e-voting, παραδοσιακή κάλπη, ταχυδρομική ψήφος) Σχεδιάζεται και υλοποιείται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο προσομοίωση εκλογικής διαδικασίας Παρουσιάζονται σαν παράδειγμα τα εκλογικά συστήματα που εφαρμόστηκαν στις εκλογές στην Ελλάδα από το 1828 και όσα εφαρμόζονται σήμερα σε Χώρες της ΕΕ, τις Η.Π.Α. και του Η.Β.
Λέξεις Κλειδιά
εκλογική ανάλυση, εκλογικό σύστημα, ηλεκτρονική ψήφος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την χρήση ειδικού λογισμικού για την διενέργεια ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και με την εκτίμηση παραμέτρων επίδρασης -όπως μέγεθος περιφέρειας, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επιλογής υποψηφίων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,5
Εκπόνηση μελέτης (project)281,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών281,0
Σύνολο1104
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται αποκλειστικά στην εκπόνηση ατομικής εργασίας σχετικά με την περιγραφή, αξιολόγηση και συγκριτική αποτίμηση εκλογικού συστήματος ή την πρόταση εφαρμογής του σε πραγματικές καταστάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κομματικό σύστημα και εκλογικά συστήματα, Nohlen Dieter, ISBN: 978-960-458-012-5, Επίκεντρο (2007) Εκλογικά συστήματα. Ανάδειξη κοινοβουλίων και προέδρων δημοκρατίας, Διαμαντόπουλος Θανάσης Σ., ISBN: 978-960-16-0225-7, Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (2001)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Electoral Systems, D. M. Farrell (Palgrave 2001) The SAGE Handbook of Quantitative Methodology for the Social Sciences, D. Kaplan (ed) (SAGE publication 2004) Political Geography, world economy, nation-state and locality, P.J. Taylor, and C.Flint (Pearson Education Limited, Harlow 2000). A unified theory of voting. Directional and Proximity models. Samuel Merrill III & Bernard Grofman (Cambridge University Press, 1999) Issue Voting, Ole Borre, (Aarhus University Press, 2001) http://www.campaignsandelections.com Ηλεκτρονική πηγή πληροφοριών για τον εκλογικό ανταγωνισμό Geography of Elections, P. J. Taylor and R. J. Johnston. (Holmes & Meier 1979) -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Σημαντική βιβλιογραφική πηγή για τις ποικίλες θεματικές που σχετίζονται με την εκλογική ανάλυση αποτελούν τα περιοδικά Political Analysis, Electoral Studies, στο οποίο θα κληθούν να ανατρέξουν οι φοιτητές (Το ΑΠΘ διαθέτει συνδρομή στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού). Τέλος, αξιοσημείωτη πηγή ερευνητικού υλικού και βοηθημάτων αποτελεί η ιστοσελίδες http://www.idea.int/, http://www.cses.org/
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-07-2023