Πρακτική Άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου Ι / Practical courses in Pertouli university forest I
Κωδικός1Π-5
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019526

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 36
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ533

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600231451
Τύπος Μαθήματος
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Να μπορούν να συμπληρώσουν τα φύλλα ειδικής περιγραφής των συστάδων. • Να εκτιμούν την ποιότητα τόπου μιας δασικής συστάδας, και να κάνουν διάκριση ποιοτήτων τόπου στο δάσος. • Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και μπορούν να κάνουν διάκριση των δασοπονικών μορφών στο δάσος. • Να εφαρμόζουν τα καλλιεργητικά μέτρα και τις κατάλληλες δασοκομικές επεμβάσεις σε όλα τα στάδια εξέλιξης των ομήλικων δασών (νεοφυτεία, πυκνοφυτεία, κορμίδια, κορμοί) • Να έχουν την ικανότητα να εκτιμήσουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους αναγέννησης των δασών • Να μπορούν να κάνουν καλλιέργεια των κηπευτών συστάδων • Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν στην πράξη τα κατάλληλα δασοκομικά μέτρα, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες των συστάδων. • Να εκτελούν προσημάνσεις σε μια μεγάλη ποικιλία δασικών συστάδων (ομήλικες, κηπευτές, υποκηπευτές) • Να έχουν την ικανότητα οργάνωσης και επίβλεψης των διάφορων υλοτομικών εργασιών στο δάσος • Να έχουν την ικανότητα επίβλεψης των εργασιών συγκομιδής των προιόντων του δάσους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος (της πρακτικής άσκησης στο δάσος) είναι η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων της Δασσκής Οικολογίας, της Δασοκομίας και της Συγκομιδής στο πεδίο (Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου). Η άσκηση σκοπεύει στην κατανόηση και εμπέδωση της μελέτης των δασικών συστάδων και των φυσικών οικοσυστημάτων, στη συσταδογνωσία, στη διάγνωση και αποτύπωση της οικολογικής κατάστασης των συστάδων, στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και ικανοτήτων για τη συμπλήρωση των φύλλων ειδικής περιγραφής των συστάδων. Στην ικανότητα εκτίμησης της ποιότητα τόπου μιας δασικής συστάδας, και της διάκρισης ποιοτήτων τόπου στο δάσος, στην αναγνώριση και στην απόκτηση της ικανότητας διάκρισης των δασοπονικών μορφών στο δάσος. Στην ανάπτυξη γνώσεων και εμπειριών στο δάσος για την σωστή εφαρμογή των απαραίτητων καλλιεργητικών μέτρων και των κατάλληλων δασοκομικών επεμβάσεων σε όλα τα στάδια εξέλιξης των ομήλικων δασών (νεοφυτεία, πυκνοφυτεία, κορμίδια, κορμοί). Συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη των ικανοτήτων για την εκτίμηση και την εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων αναγέννησης των δασών, την καλλιέργεια των κηπευτών συστάδων, το σχεδιασμό και την οργάνωση και εφαρμογή στην πράξη των κατάλληλων δασοκομικών μέτρων, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες των συστάδων.Την απόκτηση πρακτικών γνώσεων για την σωστή εκτέλεση των προσημάνσεων σε μια μεγάλη ποικιλία δασικών συστάδων (ομήλικες, κηπευτές, υποκηπευτές). Την ανάπτυξη της ικανότητας οργάνωσης και επίβλεψης των διάφορων υλοτομικών εργασιών στο δάσος, καθώς και της ικανότητας επίβλεψης των εργασιών συγκομιδής των προιόντων του δάσους. Στο τέλος της άσκησης γίνεται η κατάθεση εργασίας για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε όλα τα παραπάνω αντικείμενα. Αναλυτικό πρόγραμμα της πρακτικής 1η μέρα: Ενημέρωση για τη διαδικασία της άσκησης, χωρισμός σε ομάδες και παροχή του απαραίτητου υλικού. Μετάβαση στα τμήματα και πρακτική άσκηση επί τόπου. Εκπαίδευση σχετικά με τη συμπλήρωση των φύλλων ειδικής περιγραφής των συστάδων. Λήψη στοιχείων και ερμηνεία τους για τη διάκριση ποιοτήτων τόπου. 2η μέρα: Άσκηση σχετικά με την ανάλυση της δομής των συστάδων και τη διάκριση δασοπονικών μορφών. Λήψη στοιχείων και επεξεργασία τους. Προσδιορισμός της δασοπονικής μορφής. 3η μέρα: Εκπαίδευση σχετικά την καλλιέργεια της νεοφυτείας και της πυκνοφυτείας. Εφαρμογή στην πράξη των καλλιεργητικών μέτρων. Οργάνωση της καλλιέργειας των συστάδων στην πράξη. Μέθοδοι προσδιορισμού των σταδίων εξέλιξης ομηλίκων συστάδων. Διάγνωση των σταδίων εξέλιξης στο δάσος. 4η μέρα: Εκπαίδευση σχετικά την καλλιέργεια των κορμιδών και των λεπτών κορμών. Εφαρμογή των εξευγενιστικών αραιώσεων στην πράξη. 5η μέρα: Εκπαίδευση σχετικά με την αναγέννηση των συστάδων, την ανάπτυξη ικανοτήτων για την σωστή εφαρμογή των μέτρων αναγέννησης των συστάδων στην πράξη και την διενέργεια των κηπεύσεων. 6η μέρα: Εκτέλεση των δασοκομικού σχεδίου, οργάνωση της καλλιέργειας ξεχωριστών τμημάτων για κάθε ολιγομελή ομάδα φοιτητών. 7η μέρα: Συγγραφή του δασοκομικού σχεδίου. Εκπαίδευση σχετικά με τη διενέργεια των προσημάνσεων. Εφαρμογή των προσημάνσεων στην πράξη. Εκτέλεση πρότυπων προσημάνσεων σε κηπευτές συστάδες 8η μέρα: Εφαρμογή των προσημάνσεων στην πράξη. Εκτέλεση πρότυπων προσημάνσεων σε ομήλικες και υποκηπευτές συστάδες. 9η μέρα: Εκπαίδευση σχετικά με την οργάνωση και την επίβλεψη των διάφορων υλοτομικών εργασιών στο δάσος. Επίβλεψη υλοτομικών εργασιών στην πράξη. 10η μέρα: Εκπαίδευση σχετικά με την οργάνωση και την επίβλεψη εργασιών συγκομιδής των προιόντων του δάσους. Επίβλεψη εργασιών συγκομιδής στην πράξη. 11η μέρα: Επίβλεψη υλοτομικών εργασιών και εργασιών συγκομιδής στην πράξη. Σύνταξη προδιαγραφών και σχολίων.
Λέξεις Κλειδιά
- Φύλλα ειδικής περιγραφής συστάδων, εκτίμηση ποιότητας τόπου, ανάλυση δομής συστάδων, στάδια εξέλιξης και καλλιεργητικά μέτρα, εξευγενιστικές αραιώσεις, φυσική αναγέννηση των συστάδων, κηπεύσεις, σύνταξη δασοκομικού σχεδίου, διενέργεια πρότυπων προσημάνσεων. Οργάνωση και την επίβλεψη υλοτομικών εργασιών στο δάσος, οργάνωση και επίβλεψη εργασιών συγκομιδής των προιόντων του δάσους
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • • Χάρτες της περιοχής, • Ειδικά φύλλα περιγραφής συστάδων, • Πίνακες δασικής παραγωγής • Δελτία προσήμανσης. • Όργανα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
• Aναζήτηση ιστοσελίδων, γεωγραφικών συντεταγμένων, χαρτών της περιοχής, • Προσδιορισμός και χαρτογράφηση δασοπονικών και καλλιεργητικών μονάδων, εκτίμηση ποιοτήτων τόπου. • Επικοινωνία στο elearning - ανταλλαγή email • Χρήση ηλεκτρονικής γραμματείας και κατάθεση βαθμολογίου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Άσκηση Πεδίου491,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,3
Εξετάσεις70,2
Ετοιμασία ατομικών και ομαδικών εργασιών240,8
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθούν με βάση την παράδοση και την ατομική εξέταση της ατομικής εργασίας του κάθε φοιτητή, σχετικά με την πρακτική άσκηση στα πανεπιστημιακά δάση. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού (τουλάχιστον πέντε) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνει: - Υποχρεωτική παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης στα Πανεπιστημιακά Δάση - Λήψη και παρουσίαση στοιχείων μέτρησης. Σύνταξη και παράδοση όλων των ατομικών και ομαδικών εργασιών. - Συμμετοχή στη λήψη των ημερησίων στοιχείων. Σωστός υπολογισμός παραμέτρων εκτίμησης ποιότητας τόπου, χαρτογράφησης ποιοτήτων τόπου, διάκρισης και χαρτογράφησης δασοπονικών μορφών, χαρτογράφησης καλλιεργητικών μονάδων, διενέργειας εξευγενιστικών αραιώσεων, -Σύνταξη και παράδοση ατομικής εργασίας πάνω στο περιεχόμενο του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ντάφης Σ. 1986. Εφαρμοσμένη Δασοκομική. Εκδόσεις Γιαχούδη-Διαπούλη. Θεσσαλονίκη. Ντάφης Σ. 1986. Γενική Δασοκομία (Δασική Οικολογία). Εκδόσεις Γιαχούδη-Διαπούλη. Θεσσαλονίκη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Διαφάνειες μαθήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-07-2023