Φυσιολογία Φυτού

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦυσιολογία Φυτού / Plant Physiology
Κωδικός22Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019410

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 87
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦυσιολογία Φυτού
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600231455
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. Εξοικειωθούν με τις έννοιες κλειδιά που υπεισέρχονται στις βασικές φυσιολογικές διεργασίες των φυτών. 2. Κατανοούν τη σχέση μεταξύ μορφολογίας και λειτουργίας των φυτών. 3. Αντιλαμβάνονται την επίδραση του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη και στην παραγωγή των φυτών. 4. Έχουν αποκτήσει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο, ούτως ώστε, γνωρίζοντας τον τρόπο λειτουργίας των φυτών, να είναι σε θέση να τα διαχειριστούν, να τα προστατεύσουν και να τα καλλιεργήσουν. 5. Είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα πλέον πρόσφατα ερευνητικά επιτεύγματα που αφορούν στην κατανόηση της λειτουργίας των φυτών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Νερό και φυτικά κύτταρα, υδατικό ισοζύγιο φυτών. Ανόργανη θρέψη και αφομοίωση ανόργανων θρεπτικών. Μεταφορά διαλελυμένων ουσιών. Μεταφορά στο φλοίωμα. Φωτοσύνθεση: φωτεινές και σκοτεινές αντιδράσεις, επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων. Αναπνοή μεταβολισμός και καταβολισμός. Εισαγωγή στα σήματα και τη μεταγωγή τους. Ρυθμιστές αύξησης (φυτοορμόνες). Λήθαργος και φύτρωση σπερμάτων. Εισαγωγή στις αβιοτικές καταπονήσεις.
Λέξεις Κλειδιά
Iσοζύγιο ύδατος, ανόργανη θρέψη, φωτοσύνθεση, αναπνοή, μεταγωγή σήματος, ρυθμιστές αύξησης, καταπόνηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων391,3
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις κατανόησης, εκτεταμένης και σύντομης ανάπτυξης, σωστού – λάθους και πολλαπλής επιλογής. Η αξιολόγηση του εργαστηρίου γίνεται με εργαστηριακές αναφορές για κάθε εργαστηριακή άσκηση. Στις εργαστηριακές αναφορές οι φοιτητές καλούνται να αναλύσουν δεδομένα, να βγάλουν συμπεράσματα και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους με επιστημονικά σωστό τρόπο. Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθούν με βάση την γραπτή εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού(τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [329]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (επιμ.) Βιβλίο [59396732]: Φυσιολογία και Ανάπτυξη των Φυτών, Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger, Ian Max Møller, Angus Murphy
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-06-2023