Ερευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕρευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία / Research and scientific writing methodology
Κωδικός25Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019413

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 71
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό213

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕρευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600231456
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 11Υ Εισαγωγή στην Επιστήμη της Δασολογίας
 • 13Υ Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • 14Υ Οικολογία
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώση των αντικειμένων του 1ου εξαμήνου, ιδιαίτερα όσον αφορά την Εισαγωγή στη Δασολογία και τη Στατιστική.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν αποκτήσει τις εξής ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες: Γνώση των βασικών χαρακτηριστικών των επιστημονικών μεθόδων και των κατηγοριών επιστημονικής έρευνας. Θα είναι σε θέση να προετοιμάζουν και να αναπτύξουν ένα επιστημονικό θέμα. Θα έχουν την ικανότητα να κάνουν βιβλιογραφικής έρευνα, πειράματα και υποθέσεις εργασίας. Συλλογή δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα και διαχείριση χρόνου. Συγγραφή Διπλωματικής διατριβής. Δομή Διπλωματικής διατριβής. Λογοκλοπή. Τα μυστικά μιας επιτυχημένης παρουσίασης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή, παραδείγματα επιστημονικών ανακαλύψεων. • Η πρόοδος της δασικής έρευνας και η επιστήμη της Δασολογίας. • Τι είναι η Επιστημονική Μέθοδος. • Οι σχέσεις μεταξύ θεωρίας, θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας. • Κατηγορίες επιστημονικής έρευνας. • Πως ξεκινά μια έρευνα: από τη επιστημονική ιδέα στο θέμα της Διπλωματικής Εργασίας. • Πως προετοιμάζεται και πως αναπτύσσεται ένα επιστημονικό θέμα. • Μεθοδολογία βιβλιογραφικής έρευνας. • Πειράματα και υποθέσεις εργασίας. • Συλλογή δεδομένων. • Χρονοδιάγραμμα και διαχείριση χρόνου. • Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας. • Δομή Διπλωματικής Εργασίας. • Λογοκλοπή. • Τα μυστικά μιας επιτυχημένης παρουσίασης.
Λέξεις Κλειδιά
ερευνητική μεθοδολογία, συγγραφική μεθοδολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301
Σεμινάρια80,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,3
Εξετάσεις20,1
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθεί με βάση την γραπτή εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού(τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνειερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Εκτεταμένης Απάντησης από την διδαχθείσα ύλη του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Λιαργκόβας, Π., Δερματής Ζ. και Δ. Κομνηνός 2020. Μεθοδολογία της έρευνας και συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Εκδ. Τζιόλας.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αραβανόπουλος ΦΑ 2021. Αρχές ερευνητικής και συγγραφικής μεθοδολογία. Σημειώσεις. Αραβανόπουλος ΦΑ 2011. Αρχές ερευνητικής μεθοδολογίας για τις επιστήμες των φυσικών πόρων. Επιστ. Επετ. Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ 45: 1-15.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-06-2022