Δασική Φυτοκοινωνιολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔασική Φυτοκοινωνιολογία / Forest Plant Sociology
Κωδικός45Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019436

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 62
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό423

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔασική Φυτοκοινωνιολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600231459
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: Θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές της φυτοκοινωνιολογίας και τη μεθοδολογία ανάλυσης και σύνθεσης της βλάστησης σε επίπεδο φυτοκοινωνικών ενώσεων/φυτοκοινοτήτων. Θα γνωρίζουν τις δυνατότητες διαδοχής/εξέλιξης της βλάστησης, καθώς και μεθόδους προσέγγισης. Θα γνωρίζουν και θα αναγνωρίζουν στο πεδίο τις ζώνες δασικής βλάστησης και τις υποδιαιρέσεις τους. Θα κατανοήσουν τις εφαρμογές της Δασικής Φυτοκοινωνιολογίας στην πράξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξέλιξη της φυτοκοινωνιολογίας και η θέση της στο χώρο της Γεωβοτανικής. Καθήκοντα της φυτοκοινωνιολογίας. Φυτοκοινότητες. Δειγματοληπτικές επιφάνειες (εκλογή, περιοδικότητα και εποχή λήψης, μορφή και μέγεθος). Διενέργεια φυτοληψίας (γενικά, καθορισμός της πληθοκάλυψης, καθορισμός της ζωτικότητας, καθορισμός της κοινωνικότητας, συχνότητα εμφάνισης). Αυξητικές μορφές. Επισκόπηση των δυνατοτήτων διαίρεσης της βλάστησης (διαίρεση με βάση τα γνωρίσματα των φυτοσυστάδων, διαίρεση με βάση γνωρίσματα άσχετα των σημερινών φυτοσυστάδων). Διαίρεση της βλάστησης με βάση φυσιογνωμικά κριτήρια (διάπλαση, σύνδεσμος). Διαίρεση της βλάστησης με βάση χλωριδικά κριτήρια: διαίρεση με βάση τα επικρατούντα είδη (κοινωνία, δασικοί τύποι του Gajander), διαίρεση με βάση ομάδες φυτών [καθήκοντα και σκοπός των πινάκων επεξεργασίας, παράδειγμα επεξεργασίας με πίνακες, φυτοκοινωνιολογικό σύστημα του Braun-Blanquet (διάκριση και ονοματολογία των μονάδων βλάστησης, χαρακτηριστικά είδη, διαφοριστικά είδη), γεωγραφικά διακρινόμενες μονάδες βλάστησης, διαίρεση της βλάστησης με βάση κοινωνικές ομάδες, βιομαθηματικός καθορισμός σχέσεων ομοιότητας], διαίρεση της βλάστησης ανεξάρτητη από στατιστικά λαμβανόμενες ομάδες ειδών [διαίρεση με οικολογικές ομάδες, διαίρεση με χωρολογικές ομάδες, δυναμική – γενετική ταξινόμηση της βλάστησης (ταξινόμηση με βάση τη διαδοχή, ταξινόμηση με βάση την τελική ένωση κλίμαξ, ταξινόμηση με βάση τους εξελικτικούς τύπους)]. Ζώνες δασικής βλάστησης στην Ελλάδα και ταξινόμησή τους. Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia ilicis), Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis), Ζώνη δασών οξιάς – ελάτης και ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων (Fagetalia), Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vaccinio – Piceetalia), Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων (Astragalo – Acantholimonetalia). Συνχωρολογία (Χαρτογράφηση της βλάστησης. Προφίλ βλάστησης, Εξάπλωση φυτοκοινωνιών). Εφαρμογές της φυτοκοινωνιολογίας.
Λέξεις Κλειδιά
Δασική φυτοκοινωνιολογία, μονάδα βλάστησης, Δασική βλάστηση της Ελλάδας, Γεωβοτανική, Μέθοδος Braun-Blanquet
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση130,4
Άσκηση Πεδίου100,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων321,1
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων50,2
Εξετάσεις40,1
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθούν με βάση την γραπτή εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού(τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνειερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Εκτεταμένης Απάντησης από την διδαχθείσα ύλη του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΔΑΣΙΚΗ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8574 Συγγραφείς: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διαθέτης (Εκδότης): Σ. Γιαχούδης & ΣIA O.E. 1985
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-06-2024