Πρακτική Άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη ΙΙ / Practical courses in Taxiarchis university forest II
Κωδικός1Π-4
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019524

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 39
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ423

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600231460
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
● Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος: ● Θα εξοικειωθούν στην ταυτοποίηση φυτικών δειγμάτων Σπερματοφύτων με τη χρήση κλειδών αναγνώρισης και στερεοσκοπίου. ● Θα αποκτήσουν γνώση των διαγνωστικών χαρακτηριστικών των ειδών των Σπερματοφύτων (τόσο ποώδη όσο και ξυλώδη), που εμφανίζονται σε δασικά οικοσυστήματα. ● Θα αναγνωρίζουν insitu σημαντικά είδη δασικών οικοσυστημάτων. ● Θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές της φυτοκοινωνιολογίας και τη μεθοδολογία ανάλυσης και σύνθεσης της βλάστησης σε επίπεδο φυτοκοινωνικών ενώσεων/φυτοκοινοτήτων. ● Θα γνωρίζουν και θα αναγνωρίζουν στο πεδίο τις ζώνες δασικής βλάστησης και τις υποδιαιρέσεις τους. ● Θα κατανοήσουν εφαρμογές της Δασικής Φυτοκοινωνιολογίας στην πράξη. ● Ανάλυση και κατανόηση των διεργασιών που συμμετέχουν στη λειτουργία του λιβαδικού οικοσυστήματος ● Κατανόηση του οικολογικού ρόλου της βόσκησης ● Νέες απόψεις και προσεγγίσεις περί βόσκησης για διατήρηση του λιβαδικού οικοσυστήματος σε κατάσταση ισορροπίας και για προστασία του περιβάλλοντος ● Ανάπτυξη κριτικής σκέψης ● Εξάσκηση επίλυσης προβλημάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γνωρίσματα, περιγραφή και ταξινόμηση taxa των σπερματοφύτων. Συλλογή, μελέτη και αναγνώριση φυτικών δειγμάτων. Γενικές φυτοκοινωνιολογικές αρχές, εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης της βλάστησης με την μέθοδο του Braun-Blanquet, εξάσκηση φοιτητών στη διενέργεια φυτοληψιών, εισαγωγή δεδομένων (φυτοληψιών) σε Η/Υ, δημιουργία ακατέργαστου πίνακα και πίνακα διαφοριστικών ειδών. Εξάσκηση στον καθορισμό της ελάχιστης δειγματοληπτικής επιφάνειας. Παρουσίαση και συξήτηση αποτελεσμάτων επεξεργασμένου φυτοκοινωνιολογικού πίνακα. Δομή και λειτουργία του λιβαδικού οικοσυστήματος στην πράξη, Ενεργειακό, Υδατικό και Βιογεωχημικό κύκλωμα. Αναδραστικός Μηχανισμός στο λιβαδικό οικοσύστημα. Υδατικές σχέσεις σε επίπεδο φυτών και λιβαδικής φυτοκοινότητας. Επιδράσεις της βόσκησης στη μορφογένεση και φυσιολογία των λιβαδικών φυτών. Μηχανισμοί αντοχής των φυτών. Επιδράσεις της βόσκησης στη βλάστηση και το έδαφος. Δυναμική της λιβαδικής βλάστησης. Διαχρονικές μεταβολές της βλάστησης, διαδοχή και στάδιο ισορροπίας. Οικολογικές διαταραχές στα λιβαδικά οικοσυστήματα.
Λέξεις Κλειδιά
Συστηματική των φυτών, Δασική φυτοκοινωνιολογία, μονάδες βλάστησης, Γεωβοτανική, Μέθοδος Braun-Blanquet, λιβαδική οικολογία, Δομή και λειτουργία του λιβαδικού οικοσυστήματος.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις80,3
Άσκηση Πεδίου481,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων20,1
Εκπόνηση μελέτης (project)40,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών90,3
Εξετάσεις40,1
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΔΑΣΙΚΗ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8574 Συγγραφείς: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διαθέτης (Εκδότης): Σ. Γιαχούδης & ΣIA O.E. 1985 ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Ι - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8534 Συγγραφείς: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΧΟΥΔΗ 1985 Συστηματική των Φυτών Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50657760 Συγγραφείς: Michael G. Simpson Διαθέτης (Εκδότης): UTOPIA ΕΚΔ 2016 ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8542 Συγγραφείς: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΧΟΥΔΗ Παπανάστασης Β.Π. Νοιτσάκης.1992. Λιβαδική Οικολογία. Γιαχούδης-Γιαπούλης.Θεσσαλονίκη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κούκουρα Ζ. 2008. Κλείδες αναγνώρισης λιβαδικών φυτών. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΚΛΕΙΔΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ Συγγραφείς: ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-07-2023