Πρακτική Άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου ΙΙ / Practical courses in Pertouli university forest II
Κωδικός1Π-6
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019527

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 39
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ633

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600231466
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μαθησιακά Αποτελέσματα Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Να μπορούν να κατανοούν και να εμπεδώνουν την εφαρμογή των νόμων της δασικής γενετικής σε δασικά οικοσυστήματα και γενετικά πειράματα υπαίθρου. • Να μπορούν να κατανοούν και να εμπεδώνουν την εφαρμογή των αρχών της γενετικής βελτίωσης δασικών ειδών στην πράξη, τόσο σε φυσικές συστάδες όσο και σε γενετικά πειράματα υπαίθρου. • Να κατανοούν και να εμπεδώνουν την εφαρμογή της μεθοδολογίας εισαγωγής ξενικών ειδών στην πράξη σε υπάρχοντα γενετικά πειράματα υπαίθρου. • Νααναγνωρίζουν τα συμπτώματα των ασθενειών και προσβολών εντόμων των δασικών συστάδων σε διάφορες συστάδες. • Να κατανοούν και να αξιολογούν σε πρακτικό επίπεδο τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών των δασών. • Να κατανοούν και να αξιολογούν σε πρακτικό επίπεδο τα μέτρα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. • Να αποκτήσουν την ικανότητα διενέργειας πρότυπης χάραξης δασικού δρόμου στο δάσος, σε πραγματικές συνθήκες. • Να αποκτήσουν την ικανότητα αποτύπωση του δασικού οδικού δικτύου στον χάρτη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος (της πρακτικής άσκησης στο δάσος) είναι η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων της Δασικής Γενετικής, της Υλωρικής και της Δασική Οδοποιίας στο πεδίο (Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου). Η άσκηση σκοπεύει στην κατανόηση και εμπέδωση της εφαρμογήςτων νόμων και αρχών της γενετικής και της βελτίωσης των δασικών ειδών στην πράξη, τόσο σε φυσικά δασικά οικοσυστήματα όσο και σε γενετικά πειράματα υπαίθρου. Στην αναγνώριση συμπτωμάτων ασθενειών και προσβολών εντόμων των δασικών συστάδων σε διάφορες συστάδες. Στην κατανόηση και την αξιολόγηση σε πρακτικό επίπεδο του κινδύνου πυρκαγιών των δασών και των μέτρων αντιμετώπισης. Στην διενέργεια πρότυπης χάραξης δασικού δρόμου στο δάσος, σε πραγματικές συνθήκες, και την αποτύπωση του χάρτη. Αναλυτικό πρόγραμμα της πρακτικής 1η μέρα: Ενημέρωση για τη διαδικασία της άσκησης, χωρισμός σε ομάδες και παροχή του απαραίτητου υλικού. Μετάβαση στα τμήματα και πρακτική άσκηση επί τόπου. Εκπαίδευση σχετικά με την κατανόηση και εμπέδωση της εφαρμογήςτων νόμων της γενετικής και βελτίωσης δασικών ειδών στην πράξη σε φυσικές συστάδες. Επιπλέον, λήψη μορφολογικών δεδομένων για μελέτη υβριδισμού, ανάλυση δεδομένων. 2η μέρα: Άσκηση σχετικά με κατανόηση και εμπέδωση της μελέτης των νόμων και αρχών της γενετικής και βελτίωσης δασικών ειδώνστην πράξη. Εφαρμογή μεθόδων μαζικής επιλογής, ίδρυση και διαχείριση σποροσυστάδων, λήψη δεδομένων και ανάλυσή τους. 3η μέρα: Άσκηση σχετικά με κατανόηση και εμπέδωση της εφαρμογήςτων νόμων και αρχών της γενετικής βελτίωσης δασικών ειδώνστην πράξη, λήψη παρατηρήσεων από γενετικά πειράματα δοκιμής ξενικών και ιθαγενών δασικών ειδών και ανάλυση των δεδομένων. 4η μέρα: Εκπαίδευση σχετικά με την αναγνώριση συμπτωμάτων ασθενειών σε διάφορες συστάδες. 5η μέρα: Εκπαίδευση σχετικά αναγνώριση συμπτωμάτων και προσβολών εντόμων των δασικών συστάδων σε διάφορες συστάδες. 6η μέρα: Εκπαίδευση σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης των ασθενειών και των προσβολών εντόμων των δασικών συστάδων. 7η μέρα: Εκπαίδευση σχετικά με την κατανόηση και την αξιολόγηση σε πρακτικό επίπεδο του κινδύνου πυρκαγιών των δασών και των μέτρων αντιμετώπισης. 8η μέρα: Μετάβαση στα δασικά τμήματα. Ενημέρωση για τη διαδικασία της άσκησης, χωρισμός σε ομάδες και παροχή του απαραίτητου υλικού, οδηγίες για τηνπρακτική άσκηση επί τόπου. Διερεύνηση των επί τόπου συνθηκών. 9η μέρα: Διενέργεια πρότυπης χάραξης δασικού δρόμου στο δάσος, σε πραγματικές συνθήκες. 10η μέρα: Διενέργεια πρότυπης χάραξης δασικού δρόμου στο δάσος, σε πραγματικές συνθήκες. 11η μέρα: Επαλήθευση των σημείων, επεξεργασία των δεδομένων και αποτύπωση τους στο χάρτη.
Λέξεις Κλειδιά
Κατανόηση και εφαρμογή νόμων και αρχώνδασικής γενετικής, εφαρμογή μεθόδων γενετικής βελτίωσηςδασικών ειδών στην πράξη, αναγνώριση συμπτωμάτων ασθενειών και προσβολών εντόμων των δασικών συστάδων, κατανόηση και αξιολόγηση σε πρακτικό επίπεδο του κινδύνου πυρκαγιών των δασών, μέτρα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, διενέργεια πρότυπης χάραξης δασικού δρόμου στο δάσος, σε πραγματικές συνθήκες, αποτύπωση σε χάρτη.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • • Χάρτες της περιοχής, • Όργανα μέτρησης (κλισίμετρα, μετροταινίες, GPS, παχύμετρα, υψόμετρα, μεγενθυντικοί φακοί
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
• Aναζήτηση ιστοσελίδων, γεωγραφικών συντεταγμένων, χαρτών της περιοχής, • Εντοπισμός σημείων στο δάσος και στο χάρτη. • Επικοινωνία στο elearning - ανταλλαγή email • Χρήση ηλεκτρονικής γραμματείας και κατάθεση βαθμολογίου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Άσκηση Πεδίου491,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών240,8
Εξετάσεις – παράδοση εργασιών70,2
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθούν με βάση την παράδοση και την ατομική εξέταση της ατομικής εργασίας του κάθε φοιτητή, σχετικά με την πρακτική άσκηση στα πανεπιστημιακά δάση. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού (τουλάχιστον πέντε) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνει: - Υποχρεωτική παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης στα Πανεπιστημιακά Δάση - Λήψη και παρουσίαση στοιχείων μέτρησης. - Λήψη και ανάλυση δεδομένων για υπολογισμό κληρονομικής ικανότητας και γενετικού κέρδους από μαζική επιλογή σε ομήλικες συστάδες. -Λήψη, ανάλυση και εκτίμηση δείκτη υβριδισμού μεταξύ δασικών ειδών. - Συμμετοχή στη λήψη των ημερησίων στοιχείων. Σωστός υπολογισμός παραμέτρων χάραξης δασικού δρόμου, αποτύπωση σε χάρτη. -Σύνταξη και παράδοση ατομικών εργασιών πάνω στα περιεχόμενα του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δασική Γενετική Γενετική Βελτίωση Δασικών Ειδών Δασική Παθολογία Δασική Εντομολογία Δασικές Πυρκαγιές Δασική Οδοποιία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Διαφάνειες μαθήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-06-2020