ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW-JEAN MONNET
ΚωδικόςΕΛΕ33
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001675

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 27
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600231644
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Υ4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Να έχει διδαχθεί ο φοιτητής συνταγματικό δίκαιο
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να εξεταστούν εννοιολογικά και ουσιαστικά ζητήματα της συνταγματικής θέσμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι φοιτητές: - να κατανοήσουν τη λειτουργία της ΕΕ - να μάθουν πώς λειτουργού οι ενωσιακοί θεσμοί - να συνειδητοποιήσουν την αλληλεξάρτηση των κρατών μελών και της Ένωσης - να εξοικειωθούν με τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ΕΕ - να γνωρίσουν το πολίτευμα της ΕΕ - να κατανοήσουν την ανανοηματοδότηση βασικών εννοιών του συνταγματικού δικαίου, όπως δημοκρατία, πολιτότητα, προστασία δικαιωμάτων, Σύνταγμα κλπ, όταν αυτές μεταφέρονται από το εθνικό στο ενωσιακό επίπεδο.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα γενικής επιλογής ΕΛΕ 33 του τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης προσφέρεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Νομικής όλων των εξαμήνων. Ωστόσο η παρακολούθηση του μαθήματος αυτού διευκολύνεται αν ο φοιτητής/ η φοιτήτρια έχει ήδη παρακολουθήσει "Συνταγματικό Δίκαιο". Τα ειδικότερα θέματα που θα εξεταστούν και θα αποτελέσουν και αντικείμενο των εργασιών των φοιτητών και φοιτητριών είναι τα ακόλουθα: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 1. Διπλή νομιμοποίηση της ΕΕ (θεωρία Τσάτσου κλπ) 2. Το συνταγματικό θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης- Ελλάδα: το άρθρο 28 Σ 3. Μπορεί η ΕΕ να έχει Σύνταγμα; 4. Έννοιες του συντάγματος σε σχέση με την ΕΕ 5. Είναι οι ευρωπαϊκές Συνθήκες Σύνταγμα της Ένωσης; 6. Ο λαός (δήμος) ως προαπαιτούμενο συντάγματος και δημοκρατίας 7. Φορέας συντακτικής εξουσίας στην ΕΕ 8. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η κρατική κυριαρχία ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 9. Η Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης 10. Αρχές και αξίες που κατοχυρώνονται στη Συνταγματική Συνθήκη 11. Η δημοκρατική αρχή στην ευρωπαϊκή Συμπολιτεία 12. Ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη 13. Διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού δήμου μέσα από τη λειτουργία Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων 14. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 15. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως προβλέπεται στη Συνθήκη για το Σύνταγμα): Νομιμοποίηση και αρμοδιότητας 16. Άσκηση νομοθετικής εξουσίας στην ΕΕ 17. Ευελιξία και Σύνταγμα 18. Το ΔΕΚ ως συνταγματικό δικαστήριο
Λέξεις Κλειδιά
Ευρωπαϊκή Ένωση, Συνταγματικό δίκαιο, ευρωπαϊκοί θεσμοί, ευρωπαϊκή πολιτότητα, ευρωπαϊκή δημοκρατία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint για διδασκαλία. Χρήση elearning και ηλεκτρονικών βιβλιογραφικών πηγών, Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία με τους φοιτητές. Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις251
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1024,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολογείται 1) η συμμετοχή στις διαλέξεις και στα σεμινάρια (20%) 2) η προφορική παρουσίαση της εργασίας (20%) 3) η γραπτή εργασία (40%) 4) η συνθετική προφορική εξέταση όλων των θεμάτων στο τέλος (20%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"1. Δ. Τσάτσου, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία. Για μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Κρατών, των Λαών, των Πολιτών και του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Πολιτισμού, εκδ. Λιβάνης, Αθήνα 2007. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 4597 2. Αντ. Μανιτάκη, Το ‘Σύνταγμα’ της Ευρώπης αντιμέτωπο με την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2004. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 30443 3. Κ. Χρυσόγονου: Το μετέωρο βήμα της Ευρώπης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2005. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 30464 4. Ferry Jean - Marc, Το ζήτημα του Ευρωπαϊκού κράτους, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 30452 5. Γ. Παπαδημητρίου, Η συνταγματοποίηση της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2002. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 30110 6. Θ. Χίου-Μανιατοπούλου, Η μεταρρυθμιστική συνθήκη της Λισαβώνας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 30072 7. Αντ. Μανιτάκης/ Ν. Παπαδοπούλου, Η προοπτική ενός συντάγματος για την Ευρώπη, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34491 8. Π. Ιωακειμίδης, Η Συνθήκη της Λισσαβώνας, εκδ. Θεμέλιο, 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 27239"
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
2006, Νίκου Μούση, Η Ευρωπαϊκή Ένωση με ή χωρίς Σύνταγμα. Απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών, Αθήνα: εκδ. Παπαζήση 2006 2005, Ιωακειμίδης Π.Κ., Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Συμβολή στην Κατανόηση και Ερμηνεία της Συνταγματικής Συνθήκης, Αθήνα: Θεμέλιο, 2005 2005, Δημήτρη Τσάτσου, Το αξιακό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδ. Παπαζήση 2005, Δημήτρη Τσάτσου, Τα μεγάλα θεσμικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδ. Σαββάλα 2005, Δ. Τριανταφύλλου, Το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη Συνθήκη της Ρώμης, Αθήνα 2005 2005, Κώστα Χρυσόγονου, Το μετέωρο βήμα της Ευρώπης. Η Συνθήκη για τη Θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: εκδ. Παπαζήση 2005 2005, Μηλιαράκης, Πέτρος Ι., Το ευρωπαϊκό σύνταγμα, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη 2005 2004, Π. Κ. Ιωακειμίδης, Η Ελληνική προβληματική και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Η «κρίση συνταγματοποίησης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΚΕΜ, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), Αθήνα, 2004 - εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2004, Αντώνης Μανιτάκης, Το «Σύνταγμα» της Ευρώπης αντιμέτωπο με την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, Αθήνα: Παπαζήση 2004 2003, Α. Μανιτάκη / Λ. Παπαδοπούλου (επιμ.) Η προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη, εκδ. Σάκκουλα: Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2003, Δημήτρη Τριανταφύλλου, Το Σχέδιο Συντάγματος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης. Κριτική των βασικών επιλογών, 148 σελ., εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2003 2003, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) & Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Γραφείο για την Ελλάδα, «Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα», Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003 2003, Ευάγγελου Βενιζέλου, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, Σάκκουλα: Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, Ξενοφών Α. Γιαταγάνας, Η μακρά πορεία συνταγματοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σάκκουλα: Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2002, Γιώργου Παπαδημητρίου, Η συνταγματοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παπαζήση 2002, Γ. Παπαδημητρίου / Γ. Καριψιάδη / Κ. Παπανικολάου, Η συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπαϊκής Ένωσης, εκδ. Παπαζήση 2001, Δημήτρης Τσάτσος, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Αθήνα: Καστανιώτης 2000, Παναγιώτης Μαντζούφας, Το συνταγματικό ζήτημα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Θεσσαλονίκη: University Studio Press
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-11-2019