ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ / CONTEMPRORATY FORMS OF CONTACT
ΚωδικόςΔΣ4
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001569

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 44
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600231676
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: - κατατάσσουν νέα συμβατικά μορφώματα της σύγχρονης οικονομίας στο σύστημα ρυθμίσεων του Ιδιωτικού Δικαίου - διαγιγνώσκουν τις διατάξεις των ρυθμισμένων στον νόμο συμβατικών τύπων που καλούνται σε ανάλογη εφαρμογή για την αντιμετώπιση ρυθμιστικών κενών στις νέες αυτές συμβατικές μορφές - προτείνουν την ενδεδειγμένη κάθε φορά ρύθμιση συνάγοντας συμπεράσματα από το σύνολο παρόμοιου χαρακτήρα ρυθμίσεων του Ιδιωτικού Δικαίου -αναπτύξουν επιχειρήματα και να επιλύσουν πρακτικά προβλήματα σε ζητήματα που αναφέρονται στην ύλη του μαθήματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Ρυθμισμένες στο νόμο, μεικτές και άτυπες μορφές συμβάσεων. Η μέθοδος αντιμετώπισης των ρυθμιστικών κενών στο δίκαιο των συμβάσεων. 2-3. Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): Μορφές εμφάνισης και λειτουργία της σύμβασης. Ανώμαλη εξέλιξη. 4-5. Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring): Μορφές εμφάνισης και λειτουργία της σύμβασης. Ανώμαλη εξέλιξη. 6.Η σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (time sharing): Μορφολογία και ανώμαλη εξέλιξη. 7.Η σύμβαση παροχής επιχειρηματικών συμβουλών (consulting): Μορφολογία και ανώμαλη εξέλιξη . 8.Η σύμβαση διοίκησης ή διαχείρισης επιχείρησης (management contract): Μορφολογία και ανώμαλη εξέλιξη. 9-10. Η σύμβαση του τραπεζικού ανοικτού(αλληλόχρεου) λογαριασμού: Μορφολογία λειτουργία και ανώμαλη εξέλιξη. 11. Η σύμβαση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας: Μορφολογία και ανώμαλη εξέλιξη. 12-13. Συμβάσεις χρήσης και εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (σήματος, ευρεσιτεχνίας, πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων): Μορφές εμφάνισης,νομική φύση, γενικές αρχές, εφαρμοστέες διατάξεις, ανώμαλη εξέλιξη. 14. Συμβάσεις δημιουργίας και εκμετάλλευσης λογισμικού, ανάπτυξης ή φιλοξενίας ιστοσελίδων (software, web-design, web-hosting). 15-16. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας και λοιπές συμβάσεις διανομής: Κατάρτιση-λειτουργία. 17-18. Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising): Μορφολογία, λειτουργία και ανώμαλη εξέλιξη. 19. Το ζήτημα της αποζημίωσης πελατείας στις συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας, δικαιόχρησης και λοιπές συμβάσεις διανομής. 20-21.Σύμβαση παραγγελίας, με έμφαση στις παραγγελίες μεταφοράς και στις χρηματιστηριακές παραγγελίες. 22. Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και σύμβαση ξενίας. 23. H οπτική γωνία της «οικονομικής ανάλυσης» στο δίκαιο των συμβάσεων. 24-25. Η τεχνική της διαμόρφωσης των συμβάσεων και η πρακτική σημασία της.
Λέξεις Κλειδιά
σύγχρονες μορφές συμβάσεων, μικτές συμβάσεις, άτυπες συμβάσεις.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
 • υλικό στο e-learning
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ανάρτηση υλικού του μαθήματος στο e-learning. Η επικοινωνία με τους φοιτητές(εκτός των ωρών διδασκαλίας και γραφείου) πραγματοποιείται και με email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων572,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών αξιολογείται σε γραπτές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο τέλος του εξαμήνου. Προφορικές παρουσιάσεις των φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος καθώς και (γραπτοί)σχολιασμοί δικαστικών αποφάσεων λαμβάνονται υπόψη στην τελική βαθμολογία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΑΠ. Γεωργιάδης, Νέες Μορφές Συμβάσεων, 6η έκδ. 2015, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 42040776
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Απ. Γεωργιάδης, Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας, εκδ. Αντ. Σάκκουλα 2008
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-04-2021