Δασική Εργονομία-Εργασιολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔασική Εργονομία-Εργασιολογία / Forest Ergonomics
Κωδικός21Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019415

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών ΠροιόντωνΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης212
Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων ΥδάτωνΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Δασοτεχνικών και Υδρονομικών ΈργωνΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φυσικών ΠόρωνΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Δασικής Παραγωγής και ΔιαχείρισηςΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Προστασίας Δασών και Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΕπιλογής Κατεύθυνσης212

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔασική Εργονομία-Εργασιολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600231793
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις για την αξία και τους τρόπους εφαρμογής των αρχών της εργονομίας στην δασική εργασία, με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών, αλλά και την επίτευξη της ασφάλειας σε εργασιακά περιβάλλοντα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στοιχεία εργονομίας- ορισμοί. Μυϊκή εργασία- Δυναμική και στατική εργασία. Δασική εργασία. Παρουσίαση των σημαντικότερων εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη συγκομιδή του ξύλου. Τσεκούρια, Πριόνια, (Χειροπρίονα και μηχανοπρίονα), Σφήνες, Άγκιστρα, κορμοστροφείς και σφύρες. Μέτρα. Αποφλοιωτήρες, άλλα μηχανήματα, ζώα. Εξαρτήματα δασεργατών. Περιγραφή των φάσεων εργασίας κατά τη συγκομιδή του ξύλου: Ρίψη. Διεύθυνση ρίψεως. Τεχνική ρίψεως. Διαμόρφωση, αποκλάδωση, τεμαχισμός και αποφλοίωση ματαχίων. Πελέκηση. Σχίση καυσοξύλων. Μετατόπιση. Τόποι συγκεντρώσεως. Υπολείμματα υλοτομιών. Δασεργατικό δυναμικό: Δασική εργασία. Εκπαίδευση δασεργατών. μορφή και αποτελεσματικότητα συστημάτων δασεργατικής εκπαίδευσης σε χώρες του εξωτερικού. Έκθεση των εργαζομένων σε θόρυβο και επιπτώσεις. Έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνες ουσίες. Έκθεση των εργαζομένων σε κραδασμό στο σύστημα χεριού – βραχίονα / ολόκληρου σώματος. Eπίδραση των κλιματικών συνθηκών στον εργαζόμενο άνθρωπο. Χρονικές μελέτες. Μέθοδοι χρονομετρήσεως. Επιλογή δασεργατών. Δελτία συλλογής δεδομένων. Δαπάνες απασχολήσεως εργαλείων, ζώων και μηχανημάτων. Γενικότερη σημασία των χρονικών μελετών. Χρόνος και εργασία, τρόποι πληρωμής δασεργατών. Στοιχεία ψυχολογίας της εργασίας. Ικανοποίηση του εργατικού δυναμικού. Ανάλυση ατυχημάτων. Μέτρα προώθηση; της υγιεινής και της ασφάλειας κατά την εργασία.
Λέξεις Κλειδιά
Ανθρώπινος παράγοντας, Εργονομία, Εργασιολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση πολυμεσικών εφαρμογών στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά και κατά τις εργαστηριακές ασκήσεις. Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές. Αξιολόγηση των φοιτητών με εξ'αποστάσεως κουίζ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων160,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,3
Εξετάσεις20,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Δίνονται οι επιλογές: α) προφορική εξέταση ή γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και β) μίνι ερευνητική εργασία με συλλογή δεδομένων (και παρουσίαση).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μαρμαράς Ν. και Ναθαναήλ Δ. 2015. Εισαγωγή στην Εργονομία. Διαθέσιμο στο αποθετήριο Κάλιππος στη διεύθυνση http://hdl.handle.net/11419/513.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
FAO, 1992. Introduction to ergonomics in forestry in developing countries. FAO FORESTRY PAPER 100, p. 208. http://www.fao.org/3/ap419e/ap419e00.pdf USDA 1980 Protect Your Hearing! Equip. Tips. Revision No.2. USDA. U.S. Department of Agriculture - Forest Service Equipment Development Center. SanDimas, California , U.S.A. Potočnik and Poje 2017. Forestry ergonomics and occupational safety in high ranking scientific journals from 2005-2016. Croatian Journal of Forest Engineering 38(2):291-310 Fraser, T.M., 1980. Ergonomic principles in the Design of HandTools. Occupational Safety and Health Series. No. 44. Geneva, SWitzerland. FAO/ECE/ILO, 1983. Ergonomics Applied to Forestry. Proceedings, 17-22 October 1983. Vienna and Ossiach, Austria. Economic Commission for Europe. Loon, J.H., Staudt, F.J. and Zander, J. 1979. Ergonomics in tropical agriculture and forestry. Proceedings of the Fifth Joint Ergonomic Symposium organized by the Ergonomic Commissions of LAAMRH, CIGR and IUFRO. Wageningen, Netherlands, May 14-18, 1979. Kantola, M. and Virtanen, K. 1986. Handbook on Appropriate Technology for Forestry Operations in Developing Countries. Part 1. Tree felling and conversion clearing of forest plantations. Forestry Training Programme. Publication 16. National Board of Vocational Education of the Government of Finland.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-09-2023