Κοινωνιολογία, Επικοινωνία και Περιβάλλον

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνιολογία, Επικοινωνία και Περιβάλλον / Sociology, Comnunication and Environment
Κωδικός24Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019418

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών ΠροιόντωνΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων ΥδάτωνΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Δασοτεχνικών και Υδρονομικών ΈργωνΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φυσικών ΠόρωνΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης212
Δασικής Παραγωγής και ΔιαχείρισηςΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Προστασίας Δασών και Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΕπιλογής Κατεύθυνσης212

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνιολογία, Επικοινωνία και Περιβάλλον
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600231798
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Aφομοιώσει βασικές έννοιες της κοινωνιολογίας, αγροτικής κοινωνιολογίας, δημογραφίας, επικοινωνίας και περιβαλλοντικής επικοινωνίας. • Ανακαλύψει τη σχέση ανάμεσα στις προσωπικές εμπειρίες και τα ευρύτερα κοινωνικά, ιστορικά και περιβαλλοντικά ζητήματα • Κατανοήσει τις σχέσεις ανάμεσα στα κοινωνικά πλαίσια που καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά διαχρονικά και στις ατομικές επιλογές • Αποκτήσει τη δυνατότητα αποδέσμευσης από την αμεσότητα των προσωπικών του αντιλήψεων και επανατοποθέτησης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο • Εξοικειωθεί με τις αρχές και τη διαδικασία της επιστημονικής έρευνας Κατανοήσει τις μεγάλης κλίμακας και μακροπρόθεσμες διαχρονικά εξελισσόμενες κοινωνικές διαδικασίες καθώς και τους οργανισμούς, τους θεσμούς και τις ευρύτερες κοινωνικές διευθετήσεις όπως το κράτος, την οικογένεια, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον • Κατανοήσει τη σύνδεση ανάμεσα στις έννοιες πληθυσμός, πληθυσμιακές μεταβολές, περιβάλλον, παγκόσιμο περιβάλλον, οικολογική κρίση • Αξιολογεί τις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του περιβάλλοντος και τα περιβαλλοντικά ως κοινωνιολογικά ζητήματα • Συνδέει κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα με την ατομική και συλλογική υπευθυνότητα • Αναπτύξει τις γνώσεις του για θέματα που αφορούν την αγροτική κοινότητα και κυρίως τους ορεινούς πληθυσμούς, τα προβλήματα και τις προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσής τους ειδικότερα μέσα από τον τουρισμό, τον οικοτουρισμό και τις άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού • Αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας, διερεύνησης και κριτικής σκέψης σχετικά με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα • Κατανοήσει τη σημασία της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας στην επίτευξη στόχων και ειδικότερα στα περιβαλλοντικά ζητήματα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο Κοινωνιολογίας, βασικές έννοιες και η κοινωνιολογική θεώρηση. Εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης, οι κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις. Η επιστημονική έρευνα στην Κοινωνιολογία (Μέθοδοι, διαδικασία, στάδια, δεοντολογία). Εξέλιξη κοινωνιών και κοινωνικών τύπων με βάση τους τρόπους παραγωγής. Κοινωνικοποίηση (κοινωνικές ομάδες, φορείς, οικογένεια, εκπαίδευση, ΜΜΕ, κοινωνική επικοινωνία, συγκρούσεις). Κοινωνική διαστρωμάτωση (ανισότητες, οικονομικός ανταγωνισμός, εργασία, καταμερισμός, ανεργία, παγκοσμιοποίηση, κινήματα, ερμηνείες της κοινωνικής διαστρωμάτωσης).Πληθυσμός και Περιβάλλον. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον ως κοινωνιολογικό πρόβλημα. Κίνδυνοι για το παγκόσμιο περιβάλλον. Στοιχεία δημογραφίας, πυραμίδες πληθυσμού, η έννοια της μεταβολής, παγκόσμια μεταβολή και οικολογική κρίση. Περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και συμπεριφορά (κοινωνικοί-δομικοί-ψυχολογικοί παράγοντες του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος). Το περιβαλλοντικό κίνημα-ΜΚΟ. Αγροτική κοινωνιολογία. (Αγροτική κοινότητα και ορεινοί πληθυσμοί, ιστορική εξέλιξη αγροτικού χώρου, προβλήματα ορεινών περιοχών, εσωτερική μετανάστευση). Ανάπτυξη υπαίθρου (ενίσχυση ορεινών πληθυσμών, τουρισμός, εναλλακτικές μορφές, οικοτουρισμός). Επικοινωνία (βασικές αρχές, είδη, θεωρητικό πλαίσιο, στόχοι, διαδικασίες, λειτουργίες). Περιβαλλοντική Επικοινωνία. Η σημασία της επικοινωνίας στη διάχυση μηνυμάτων περιβαλλοντικής προστασίας. Aλληλεπιδράσεις (επιστήμονες, ΜΜΕ, περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς).
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνιολογία, αγροτική κοινωνιολογία, επικοινωνία, περιβαλλοντική επικοινωνία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων260,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθεί με βάση την γραπτή εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου και της γραπτής εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού (τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνει: ● Παρουσίες ● Ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/και πολλαπλής επιλογής από όλη την ύλη του μαθήματος ● Ερωτήσεις κρίσης που απαιτούν εφαρμογή γνώσεων από όλη την ύλη του μαθήματος. ● Εκπόνηση γραπτής ατομικής εργασίας σχετικής με το αντικείμενο του μαθήματος (προαιρετική)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κοινωνιολογία (Anthony Giddens) Διαφάνειες μαθήματος
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Κοινωνιολογία -Πανεπιστημιακές Παραδόσεις (Αθανάσιος Καραμέρης) • Κοινωνιολογία Οι βασικές έννοιες (Michael Hughes, Carolyn Kroeler) • Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία (Ιωσήφ Μποτζετάγιας-Γιάννης Καραμίχας) • Περιβάλλον και Επικοινωνία (Τσαμπούκου - Σκαναβή Κωνσταντίνα)
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-07-2023