Μηχανικές Επιστήμες-Εφαρμοσμένη Μηχανική-Εδαφομηχανική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜηχανικές Επιστήμες-Εφαρμοσμένη Μηχανική-Εδαφομηχανική / Mechanical Sciences-Applied Mechanics-Geo-mechanics
Κωδικός24Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019412

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 81
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜηχανικές Επιστήμες-Εφαρμοσμένη Μηχανική-Εδαφομηχανική
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600231799
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκληρωση του μαθήματος οι φοτητές/τριες θα έχουν τις εξής ικανότητες/δεξιότητες: 1) υπολογισμός δυνάμεων σε φορείς. 2) υπολογισμός ισορροπίας κατασκευών 3) υπολογισμός τάσεων κατασκευών - παραμορφώσεων 4) Επίλυση δικτυωμάτων 5. Αντοχή υλικών - αρχές διαστασιολόγησης 6) Υπολογισμός τάσεων εδάφους για τοίχους αντιστήριξης και βάθος παγετού εδάφους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες: Α) Μηχανικές επιστήμες: όπου επεξηγείται το αντικείμενο, τα θεμελιώδη αξιώματα του Newton και η διαίρεση της μηχανικής με βάση την ύλη, το χώρο και το χρόνο. Αναλύονται οι δυνάμεις, οι ροπές και οι φορτίσεις που ασκούνται σε ένα σώμα. Β) Εφηρμοσμένη Μηχανική αναφέρετε στην σύνθεση και ισορροπία των δυνάμεων, τις στατικές ροπές γραμμικών επιφανειών και σωμάτων (εύρεση κέντρου βάρους), οι Ισοστατικοί γραμμικοί φορείς (ορισμοί, είδη και στήριξη των φορέων), τα φορτία διατομής και τα επίπεδα δικτυώματα. Βασικές αρχές της αντοχής των υλικών (είδη επιπονήσεων, αντικείμενο, τάσεις, παραμορφώσεις και διαγράμματα). Ροπές αδράνειας και ροπή αντίστασης. Υπολογισμός των ορθών τάσεων και υπολογισμός των διατμητικών τάσεων καμπτόμενης δοκού ορθογωνικής διατομής. Στατικοί υπολογισμοί δασοτεχνικών έργων και έλεγχος της ευστάθειας τους. Οπλισμένο σκυρόδεμα στις δασοτεχνικές κατασκευές σε συνδυασμός με τη δομική ξυλεία ως σύμμικτες κατασκευές. Γ) Εισαγωγή και γενικές αρχές Εδαφομηχανικής, στοιχεία δυναμικής του εδάφους, ιδιότητες, κατάταξη και έλεγχος αντοχής των εδαφών για έδραση δομικών κατασκευών. Εξηγείται πως εκτελείται μια επιτόπια και εργαστηριακή έρευνα εδαφικών δειγμάτων, διδάσκονται μέθοδοι δειγματοληψίας εδαφών, θεμελιώσεις τεχνικών έργων (φέρουσα αντοχή, υποχωρήσεις εδαφών, σταθεροποίηση εδαφών και μέθοδοι υπολογισμού αντοχής σταθεροποιημένων εδαφικών δειγμάτων, κατολισθήσεις εδαφών και υποστηρίξεις εκσκαφών, έλεγχος ευστάθειας εδαφών και πρανών, εδαφομηχανικές απόψεις και μέθοδοι υπολογισμού του πάχους οδοστρώματος). Μέθοδοι και συστήματα θεμελιώσεων. Ωθήσεις γαιών, γωνίες τριβής εδαφών. Στατικός έλεγχος τοίχων αντιστήριξης, συντελεστές ασφαλείας. Υπολογισμοί πεδίλων μέσω της εξίσωσης Terzaghi. Προσδιορισμός βάθους διείσδυσης παγετού στο έδαφος σε δασικές περιοχές και η επίδραση του στις κατασκευές.
Λέξεις Κλειδιά
Εφαρμοσμένη Μηχανική, Δυνάμεις, Ροπές, κέντρα βάρους σωμάτων, φορείς, δικτυώματα δυνάμεων, Εδαφομηχανική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποίηση προγραμμάτων Η/Υ για την επίλυση εργαστηριακών θεμάτων ισορροπίας κατασκευών και μελέτης κατασκευών από σκυρόδεμα επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση521,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων541,8
Εκπόνηση μελέτης (project)
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων αξιολογούνται με βάση: 1. Διαλέξεις θεωρίας και γραπτή εξέταση στην διδαχθείσα ύλη 2. Εργαστήρια ασκήσεων με υποχρεωτική παρουσία. 3. Παράδοση ατομικής εργασίας 4. Ερωτήσεις στόχευσης στην ικανότητα αντίληψης και κριτικής σκέψης 5. Παραδείγματα εφαρμογών της Μηχανικής - Εδαφομηχανικής σε δασικά έργα Οι βαθμολογική βαρύτητα των ανωτέρω είναι: 1. Παράδοση εργαστηριακών ασκήσεων 30% 2. Γραπτή εξέταση Θεωρίας 70% Τα αποτελέσματα υπάρχουν στην σελίδα της ΜΟΔΙΠ
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Εφαρμοσμένη Μηχανική για Δασολόγους και Γεωπόνους, 5η Έκδοση Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68372926 Έκδοση: 5η/2017 Συγγραφείς: Στεργιάδου Αναστασία, Γεώργιος Στεργιάδης ISBN: 978-960-418-748-5 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Eφαρμοσμένη Μηχανική Γεωτεχνικών επιστημών Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 49860 Έκδοση: 1/2010 Συγγραφείς: Εσκίογλου Παναγιώτης ISBN: 978-960-99326-5-3 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Σταύρος Αντ. Σαρτίνας
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-07-2023