Διάνοιξη Δάσους και Μεταφορά Ξύλου

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιάνοιξη Δάσους και Μεταφορά Ξύλου / Forest Opening Up and Wood Transport
Κωδικός43Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019434

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 47
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό425

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιάνοιξη Δάσους και Μεταφορά Ξύλου
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600231836
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος: 1.Γνώση της σχέσης μεταξύ διάνοιξης δάσους και μεταφοράς του ξύλου 2.Γνώση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διάνοιξης αλλά και ικανότητα στην αποκατάσταση και απορρόφηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το οικοσύστημα δάσος 3.Ικανότητα στον υπολογισμό της άριστης οδικής πυκνότητας και στο σχεδιασμό της λεπτοφυούς διάνοιξης του δάσους 4.Γνώση των φάσεων της μετατόπισης και μακρομεταφοράς του ξύλου 5.Ικανότητα σεδιασμού ολοκληρωμένου σχεδίου το οποίο θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα μέσα διάνοιξης (βασική, λεπτοφυής) καθώς και τα κατάλληλα μέσα μετακίνησης και μεταφοράς του ξύλου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικές αρχές, ορισμός, αντικείμενο, δυνατότητες, μέσα είδη και μέθοδοι της διάνοιξης του δάσους. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάνοιξη του δάσους (Τεχνικοί, οικονομικοί, οικολογικοί-περιβαλλοντικοί και πολιτικοί). Βασικές αρχές σχεδιασμού και εκλογής της διάνοιξης του δάσους και δασοτεχνική ταξινόμηση εδαφών. Η άριστη διάνοιξη και υπολογισμοί για την οδική πυκνότητα, την οδική απόσταση, το ποσοστό διάνοιξης και την απόσταση μετατόπισης. Σχεδιασμός και μελέτη της διάνοιξης του δάσους με δρόμους και άλλες εγκαταστάσεις. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ της οδικής διάνοιξης και της κάρπωσης του ξύλου. Μελέτη, χάραξη και κατασκευή δικτύου δασικών δρόμων. Ορισμός, σκοπός και επιδιώξεις του δικτύου δασικών δρόμων και η συμβολή του στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ορεινού και δασικού χώρου. Απόψεις για το σχεδιασμό του δικτύου δασικών δρόμων, παράγοντες που το επηρεάζουν, αλληλεπιδράσεις του με την ένταση της δασοπονίας, καθορισμός ορίων μετατόπισης και μεταφοράς του ξύλου, χαρακτηρισμός και κατάταξη των δασικών δρόμων. Στοιχεία για τη μελέτη δασικών δρόμων σε διάφορα εδαφομορφολογικά πεδία, επιδράσεις από την κατασκευή του δικτύου δασικών δρόμων και μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης του δικτύου δασικών δρόμων. Αντικείμενο, σκοπός και διαίρεση της μεταφοράς του ξύλου. Αρχές, μέσα μέθοδοι και συστήματα για τη μετατόπιση και τη μακρομεταφορά του ξύλου. Σύγχρονα μηχανικά μέσα μετατόπισης και μεταφοράς του ξύλου (επίγειος, εναέρια και υδάτινη μεταφορά). Μετατόπιση και μεταφορά του ξύλου με ελκυστήρες (απλοί και αρθρωτοί). Αρχές λειτουργίας και εγκαταστάσεις σχοινιοσυστημάτων. Μετακινούμενοι σχοινιογερανοί και τρόποι εγκατάστασης και λειτουργίας τους.
Λέξεις Κλειδιά
Διάνοιξη δάσους, μεταφορά ξύλου, δασικό οδικό δίκτυο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Νέες τεχνολογίες απο το internet
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση521,7
Πρακτική (Τοποθέτηση)200,7
Εκπόνηση μελέτης (project)341,1
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσίες Επιδόσεις στις ασκήσεις Ατομικές εργασίες Γραπτή εξέταση Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με βάση: α. τη γραπτή εξέταση στη θεωρία του μαθήματος από τη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος, β. την επίλυση των εργαστηριακών ασκήσεων. Οι παρουσίες στα εργαστήρια είναι υποχρεωτικές. Για τη συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις απαιτείται η εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού στην παράδοση των εργαστηριακών ασκήσεων (άσκηση διάνοιξης δάσους και άσκηση εγκατάστασης σχοινιογερανού). Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως εξής: 1. Βαθμός εξέτασης στη θεωρία: 70% 2. Βαθμός εργαστηριακών ασκήσεων: 30%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Διάνοιξη δάσους- Μετατόπιση και Μεταφορά δασικών προϊόντων Συγγραφείς: Β. Δρόσος, Ε. Καραγιάννης, Κ. Δούκας Εκδόσεις: Τζιόλας Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2013. ISBN: 978-960-418-436-1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 32997428
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
"Walderschliessung", P. Dietz W. Knigge H. Loeffler, ISBN 3-490-02116-9 "Holzernte und Holztransport", Rolf Grammel, ISBN 3-490-03616-6 Στο internet σχετικά με τα αντικείμενα του μαθήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-07-2023