Δασική Βιομετρία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔασική Βιομετρία / Forest Biometry
Κωδικός44Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019435

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 53
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό425

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔασική Βιομετρία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600231837
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να πραγματοποιούν: Μέτρηση μεμονωμένων κατακείμενων δέντρων και δασικών προϊόντων. Χρήση οργάνων μέτρησης πεδίου. Μέτρηση δασικών συστάδων. Μέτρηση και προσδιορισμό των προσαυξητικών στοιχείων του δέντρου και της συστάδας. Εκτίμηση των χαρακτηριστικών ισταμένων δέντρων και συστάδων, στατικώς (δενδρομετρία) και δυναμικώς (αυξητική). Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη με χρήση μετρητικών οργάνων υπαίθρου για συλλογή πρωτογενών στοιχείων και εκτίμηση χαρακτηριστικών δέντρων και συστάδων κάνοντας χρήση των δεδομένων υπαίθρου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη Δενδρομετρία. Σφάλματα μετρήσεων και παρατηρήσεων. Είδη σφαλμάτων μετρήσεων και παρατηρήσεων. Ακρίβεια, επακρίβεια και μεροληψία. Μέτρηση δασικών προϊόντων. Μέτρηση κατακείμενων δέντρων. Μέτρηση του μήκους. Μέτρηση των διαμέτρων. Όργανα μέτρησης διαμέτρων. Διαδικασία μέτρησης διαμέτρων. Σφάλματα μέτρησης διαμέτρων με παχύμετρο. Υπολογισμός κυκλικής επιφάνειας. Μέθοδοι υπολογισμού της κυκλικής επιφάνειας. Μελέτη της μορφής των κορμών. Πηλίκο μορφής. Μορφάριθμος. Μορφοΰψος. Συντελεστής μειώσεως διαμέτρου. Σημείο μορφής. Μέτρηση του όγκου. Θεωρία ογκομέτρησης στερεών. Ογκομέτρηση κατακείμενων κορμών ως σύνολο. Τμηματική ογκομέτρηση κατακείμενων κορμών. Τμηματική ογκομέτρηση με τον τύπο του Hοhenadl. Ακριβής ογκομέτρηση κατακείμενων κορμών. Ακρίβεια τύπων τμηματικής ογκομέτρησης. Σφάλματα μέτρησης όγκου. Ανάλυση κορμού. Μέτρηση ιστάμενων δέντρων. Μέθοδοι και όργανα μέτρησης ιστάμενων δέντρων (Το ρελασκόπιο του Bitterlich, το υψόμετρο Blume-Leiss, κλισίμετρο Suunto, προσαυξητική τρυπάνη του Pressler). Μαζοπίνακες. Μέτρηση δασικών συστάδων. Μέθοδοι εκτίμησης διαμέτρου. Κατανομές. Μέθοδοι εκτίμησης κυκλικής επιφάνειας και ύψους. Μέθοδοι εκτίμησης χαρακτηριστικών μορφής και αριθμού των κορμών. Μέθοδοι εκτίμησης όγκου συστάδας και βιομάζας. Η μεροληψία της αλλομετρικής εξίσωσης. Η προσθετικότητα στις εξισώσεις βιομάζαςΑναφορά σε προσδιορισμό ηλικίας, ποιότητας ξύλου και καθορισμού ποιοτήτων τόπου. Μέτρηση και προσδιορισμός των προσαυξητικών στοιχείων του δέντρου και της συστάδας μέσω της προσαύξησης δέντρου και συστάδας. Μέθοδοι εκτίμησης προσαύξησης διαμέτρου, κυκλικής επιφάνειας και όγκου. Προσδιορισμός προσαύξησης όγκου με το ρελασκόπιο. Δειγματοληψία σε δύο διαδοχικές περιπτώσεις. Βασικές γνώσεις σχετικά με το θέμα των δασικών απογραφών.
Λέξεις Κλειδιά
Δενδρομετρία, Δασική Βιομετρια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Μετρητικά όργανα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά τη διδασκαλία και εργαστηριακή εκπέδευση, χρησιμοποιείται προβολή διαφανειών με σχετικό περιεχόμενο, φωτογραφιών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι/-ες να έχουν πλήρη εικόνα του περιεχομένου των διαλέξεων. Επίσης, γίνεται εκπαίδευση σε χρήση software(SPSS και EXCEL) προκειμένου οιεκπαιδευόμενοι/-ες να έχουν τη δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων δενδρομετρίας τα οποία καλούνται να μάθουν να επιλύουν
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση130,4
Άσκηση Πεδίου130,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων561,9
Φροντιστήριο260,9
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση θεωρίας και εργαστηρίου. Αξιολόγηση θεωρίας: Μέσω γραπτών εξετάσεων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης ανάπτυξης και επίλυσης ασκήσεων. Αξιολόγηση εργαστηρίου: Μέσω παράδοσης γραπτής εργασίας μετά από συλλογή στοιχείων υπαίθρου με χρήση μετρητικών οργάνων και αξιολόγησης των φοιτητών μέσω ερωτήσεων επ’ αυτής. Βαθμολόγηση: Αξιολόγηση εργαστηρίου με άριστη απόδοση τις 20/100 μονάδες. Αξιολόγηση θεωρίας με άριστη απόδοση τις 80/100 μονάδες. Προβιβάσιμος βαθμός 50/100, αθροιστικά.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΜΑΤΗΣ Κ. ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ ΔΕΝΤΡΟΜΕΤΡΙΑ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Anuchin, N.P. 1970. Forest Mensuration. 2nd edition, Goslesbumizdat, Moskva - Leningrad Avery, T.E. and Burkhart, H.E. 2001. Forest Measurements. 5th edition: McGraw-Hill Publishing Company Bitterlich, W. 1984. The Relascope Idea. Relative Measurements’ in Forestry. Commonwelth Agricultural Bureaux, Great Britain. Kershaw Jr. J. , Ducey, M., Beers T. , Husch B., 2016. Forest Mensuration, 5th Edition, Wiley Blackwell Publishing. ISBN: 978-1-118-90203-5 Laar, A. van, Akça, A., 2007. Forest Mensuration. Springer. ISBN-13 978-1-4020-5990-2 Μάτης Κ., 2004. Δασική Βιομετρία ΙΙ. Δεντρομετρία, Εκδόσεις Πήγασος, 674 σελ Σταματέλλος Σ.Γ. 2015. Ανοιχτά Ακαδημαϊκά μαθήματα. Δασική Βιομετρία ΙΙ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση ΕΣΠΑ 2007-2013. West P.W., 2009. Tree and Forest Measurement. Second Edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. ISBN: 978-3-540-95965-6 Υπουργείο Γεωργίας, 1992. Αποτελέσματα πρώτης εθνικής απογραφής δασών. Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Γραμματεία Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-11-2022