Δασική και Περιβαλλοντική Πολιτική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔασική και Περιβαλλοντική Πολιτική / Forestry and Environmental Policy
Κωδικός64Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019453

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 55
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔασική και Περιβαλλοντική Πολιτική
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600231862
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: • αναγνωρίζουν τους στόχους της δασικής πολιτικής • εφαρμόζουν τις αρχές της δασικής πολιτικής • υιοθετούν θετική στάση απέναντι στον κοινωνικό ρόλο της δασοπονίας • διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες της δασικής πολιτικής στην Ελλάδα • ελέγχουν τις προτεινόμενες λύσεις από τη μεριά της Πολιτείας σχετικά με τη δασική πολιτική στην Ελλάδα • υποστηρίζουν την προστασία και διατήρηση του εθνικού πλούτου της χώρας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορική εξέλιξη της περιβαλλοντικής και δασικής πολιτικής. Αρχές και διαμόρφωση περιβαλλοντικής και δασικής πολιτικής. κριτήρια και μέσα δασικής πολιτικής και λήψη αποφάσεων. Φυσικοί πόροι, αξιοποίηση και προστασία του περιβάλλοντος. Σχέση δάσους και προστατευόμενων περιοχών, κατοίκων και επισκεπτών. Περιβαλλοντικές τάσεις και προβλήματα του Ευρωπαϊκού χώρου. Ανάλυση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Συμβάσεις, συμφωνίες και συνθήκες για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους. Προγράμματα δράσης για το περιβάλλον. Πολιτικές χρήσεων γης. Το περιβαλλοντικό δίκαιο στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Δασική ιδιοκτησία και εμπράγματα δικαιώματα. Κρατική επιτήρηση στις μορφές δασοπονίας. Δασικοί Συνεταιρισμοί. Κοινωνικός ρόλος της δασοπονίας. Το Δάσος ως πηγή πρώτων υλών, ενέργειας και αναψυχής και εισοδήματος. Χρηματοδοτήσεις στη δασοπονία και δασοπολιτική άποψη. Δασική πολιτική και ΕΕ.
Λέξεις Κλειδιά
δασική πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική, δασική διοικητική, δασικός σχεδιασμός, δασική συνεταιριστική και ανάπτυξη, στρατηγική για τα δάση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση471,6
Άσκηση Πεδίου200,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων391,3
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Κλινική Εξέταση Ασθενούς (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Διαφάνειες μαθήματος Δασική Πολιτική τ. Α. Παπασταύρου Α., Εκδ. Πήγασος 2000. Παπασταυρου Α. Δασικη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ, ιδιαιτερα σην Ελλαδα, Εκδοσεις ΑΙΒΑΖΗ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Φυσικοί πόροι, περιβάλλον και ανάπτυξη. Αραμπατζής, Γ. και Σ. Πολύζος, Εκδ. Τζιόλας.
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-07-2023