Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Γεωχωρική Ανάλυση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Γεωχωρική Ανάλυση / Geographic Information Systems - Geospatial analysis
Κωδικός65Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019452

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 48
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Γεωχωρική Ανάλυση
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600231863
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα: • Να συλλέξουν και εισάγουν δεδομένα σε ένα ΓΣΠ. • Να γεωαναφέρουν και να ψηφιοποιήσουν ένα χάρτη. • Να ορίσουν το κατάλληλο σύστημα συντεταγμένων. • Να συνδυάσουν και αναλύσουν διαφορετικά θεματικά επίπεδα χωρικής πληροφορίας. • Να δημιουργήσουν θεματικούς χάρτες. • Να εφαρμόσουν βασικές διεργασίες χωρικής ανάλυσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ). Βασικές χωρικές έννοιες. Μορφές και δομή γεωγραφικών δεδομένων (ορισμοί, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα διαχείριση και μετατροπή μεταξύ διαφορετικών τύπων δεδομένων). Συλλογή, πηγές και εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε περιβάλλον ΓΣΠ (ανάλυση διαφόρων τεχνικών συλλογής για την απόκτηση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, τρόποι εισαγωγής σε ΓΣΠ). Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης. Γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς και χαρτογραφικές προβολές (βασικές έννοιες γεωμετρίας της γήινης σφαίρας, συστήματα συντεταγμένων, περιγραφή και ιδιότητες σημαντικότερων χαρτογραφικών προβολών, μετασχηματισμοί προβολών). Γεωγραφικές βάσεις δεδομένων (βασικές έννοιες βάσεων δεδομένων, συστήματα και διαχείριση ΓΒΔ, συσχετίσεις δεδομένων και πινάκων, δημιουργία τοπολογίας σε μία γεωβάση). Χωρική ανάλυση διανυσματικών δεδομένων (ανάλυση της μετατροπής δεδομένων σε ουσιαστική χωρική πληροφορία, βασικές χωρικές λειτουργίες για διανυσματικά μοντέλα δεδομένων, τέλεση χωρικών ερωτημάτων, διαδικασίες προ-ανάλυσης). Επεξεργασία και ανάλυση ψηφιδωτών δεδομένων (διαχείριση υψομετρικών μοντέλων και εξαγωγή πληροφορίας αναγλύφου, στατιστικά ζωνών). Μοντελοποίηση χωρικών στοιχείων – Χωρική παρεμβολή (τύποι μοντέλων, προσδιοριστικά και στοχαστικά μοντέλα, έννοιες και μέθοδοι χωρικής παρεμβολής σε συνεχείς κατανομές επιφανειών). Εισαγωγή στη Χαρτογραφία – Βασικές αρχές σύνθεσης χαρτών. Αναζήτηση γεωχωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Σύγχρονες τάσεις στο πεδίο των ΓΣΠ. Εφαρμογές ΓΣΠ στη δασοπονία (παρουσίαση σημαντικών εφαρμογών ΓΣΠ σε οικολογικά ζητήματα και στη δασοπονία πολλαπλών σκοπών, π.χ., γεωβάσεις στη δασική απογραφή, αντιπυρικός σχεδιασμός). Τα ΓΣΠ στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης, προστασίας και ανάπτυξης του περιβάλλοντος. Η πρακτική εξάσκηση διενεργείται με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού ΓΣΠ και, συγκεκριμένα, του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα QGIS.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις361,2
Εργαστηριακή Άσκηση180,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων240,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών70.52,4
Εξετάσεις1.50,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση στηρίζεται στη γραπτή εξέταση της θεωρίας του μαθήματος καθώς και στην εκπόνηση ατομικής εργασίας με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού ΓΣΠ.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κουτσόπουλος Κωστής (2017), Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου, Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ ΙΚΕ, ISBN: 978-618-524-211-4, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77111885.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-03-2024