ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ / Forest Road Construction
Κωδικός037Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000046

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕιδική Επιλογή115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία8
Class ID
600231898
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 009Υ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 • 021Υ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
 • 082Υ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Τοπογραφία Διάνοιξη δάσους Τεχνικό Σχέδιο
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσουν τις εξής γνώσεις, ικανότητες ή δεξιότητες 1. Χάραξη και κατασκευή δασικών δρόμων, 2. Σταθεροποίηση πρανών και δρόμων, 3. Συντήρηση δασικών δρόμων και προστασία του περιβάλλοντος από την κατασκευή των δασικών δρόμων 4. Διαστασιολόγηση και κατασκευή Οικονομικών και ανθεκτικών οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων, χρήση παραπροϊόντων και ανακυκλώσιμων υλικών. 5. Περιβαλλοντική Οδοποιία 6. Μελέτες περιβαλλοντικών Επιπτώσεων χάραξης οδών, μονοπατιών, κ.α.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικά για την Χάραξης, Κατασκευή, Βελτίωση και Συντήρηση οδού στη Φύση, την περιβαλλοντική οδοποιία, την χάραξη, κατασκευή και συντήρηση μιας οδού, τα γεωμετρικά τους στοιχεία και την ιστορική εξέλιξή του δασικού οδικού δικτύου. Κατάταξη των οδών, γενικές απόψεις για τη μελέτη και χάραξη της οδού. Αντικείμενο, σκοπός, ιστορική εξέλιξη και διαίρεση της δασικής οδοποιίας, ταξινόμηση των δασικών δρόμων. Στοιχεία για τη μελέτη και τη χάραξη των δασικών δρόμων. Χάραξη, επεξεργασία και σύνταξη της μελέτης των δασικών δρόμων. Έκθεση γενικής αναγνώρισης, προκαταρκτική ή αναγνωριστική μελέτη, οριστική μελέτη, έμμεση και άμεση χάραξη. Κατασκευή των δασικών δρόμων, κατασκευή υπο-δομής, μελέτη εδαφοφυσικών ιδιοτήτων και εδαφομηχανικών και εδαφοτεχνικών προβλημάτων και ερευνών, ταξινόμηση εδαφών, προετοιμασία της επι¬φάνειας κατασκευής δασικού δρόμου, εκσκαφές, εκβραχισμοί, μεταφορές γαιών, διαμόρφωση καταστρώματος και κατασκευή επιχωμάτων, αποχέτευση και αποστράγγιση υδάτων. Κατασκευή τεχνικών έργων (τάφροι, οχετοί, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης κλπ.). Κατασκευή ανωδομής δασικού δρόμου, χωματόδρομοι, δασικοί δρόμοι με σταθεροποιημένο κατάστρωμα και μέθοδοι σταθεροποίησης του καταστρώματος. Ανωδομή με οδόστρωμα, υπολογισμός πάχους οδοστρώματος, εύκαμπτα οδοστρώματα και οδοστρώματα από σκυρόδεμα. Υπολογισμός και κατασκευή τεχνικών έργων. Εδαφομηχανικές γνώσεις για τις διαβρώσεις, τις κατολισθήσεις και τις κατακρημνίσεις των πρανών, προστασία πρανών με μεθόδους βιολογικής μηχανικής και φυτοτεχνική διευθέτηση αυτών, ευστάθεια, κάλυψη και αποστράγγιση των κατασκευών αυτών και εκλογή μεθόδων και υλικού κατασκευής. Συντήρηση δασικών δρόμων και επιδράσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή των δασικών δρόμων.
Λέξεις Κλειδιά
Xάραξη, κατασκευή δασικών δρόμων, οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων, Χρήση Παραπροϊόντων σε δασικά οδοστρώματα, συντήρηση και σταθεροποίηση πρανών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρησιμοποίηση προγραμμάτων Η/Υ για την επίλυση εργαστηριακών θεμάτων(Anadelta,δασική οδός, κ.α.)οδοστρωμάτων και γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Απεικόνιση με προγράμματα της πορείας της κατασκευής δασικών δρόμων, επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση521,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,3
Φροντιστήριο100,3
Εκπόνηση μελέτης (project)341,1
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη της αξιολόγησης των μαθησιακών στόχων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα: 1. Παράδοση μελέτης χάραξης δασικής οδού (προαπαιτούμενο συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο) 2. Γραπτής εξέτασης του μαθήματος με βάση την διδακτέα ύλη των διαλέξεων(είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. 3. Αξιολόγηση της ενεργής συμμετοχής των φοιτητών-τριών - υποχρεωτικές παρουσίες εργαστηρίων 4. Ερωτήσεις σχετικά με την ικανότητα αντίληψης-κριτικής σκέψης. 5. Αποτελέσματα της προσπάθειας των φοιτητών-τριων να εντοπίσουν στο διαδίκτυο σχετικές πληροφορίες με το μάθημα Οι βαθμολογική βαρύτητα των ανωτέρω είναι: 1. Παράδοση μελέτης χάραξης οδού: 35% 2. Γραπτή εξέταση Θεωρίας 65%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Δασική οδοποιία Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 49863 Έκδοση: 1/2010 Συγγραφείς: Εσκίογλου Παναγιώτης ISBN: 978-960-99326-1-5 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Σταύρος Αντ. Σαρτίνας 2.Δασική Οδοποιία και Φυσικό Περιβάλλον Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77109213 Έκδοση: 1η/2017 Συγγραφείς: Δούκας Αριστοτέλης-Κοσμάς, Δρόσος Βασίλειος ISBN: 978-960-418-355-5 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Low-Volume Roads Engineering: Best Management Practices Field Guide. Paperback – June 18, 2003 by USDA USAID, Independently published (June 18, 2003) 2. Low Volume Roads Manual, http://www.rda.org.zm/jdownloads/Publications/LVR%20Manual%20Volume%202%20-%20Geometric%20Design%20and%20Road%20Safety.pdf
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-07-2023