ΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ [ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΙΙ]

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ [ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΙΙ] / Mountain Hydronomics ΙI (Torrent Management and Control ΙΙ)
Κωδικός058Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000067

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣErasmus115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ [ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΙΙ]
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600231911
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν Γενικές Προαπαιτήσεις.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος: Για τους διάφορους τύπους φραγμάτων που κατασκευάζονται στις ορεινές λεκάνες απορροής Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού και κατασκευής και να είναι σε θέση να επιλέξουν τον τύπο του φράγματος, να το σχεδιάσουν και να εκτιμήσουν το κόστος του. Οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με: - Τύπους των φραγμάτων και τα χαρακτηριστικά τους - Πώς επιλέγονται και αξιολογούνται τα φράγματα - Βασικά στοιχεία σχεδιασμού φραγμάτων βάρους - Προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση των διαφόρων φορτίων που δέχονταιτα φράγματα - Κριτήρια και αρχές ανάλυσης της ευστάθειας ενός φράγματος - Ελληνικοί κανονισμοί σχεδίασης φράγματος - Πώς να ταξινομούνται τα φράγματα - Πώς να ελεγχθεί η ασφάλεια ενός φράγματος, η επίβλεψη της κατασκευής ενός φράγματος. Οι φοιτητές θα έχουν δεξιότητες σχετικά με: - Επιλογή του κατάλληλου τύπους φράγματος - Υπολογισμός των κύριων δυνάμειων που δρουν σε ένα φράγμα, - Σχεδιασμός και ανάλυση ανάλυσης της ευστάθειας των φραγμάτων - Εκτίμηση του κόστους ενός φράγματος - Έλεγχος ασφάλειας και παρακολούθηση της ασφάλειας του φράγματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διευθετήσεις χειμαρρικών ρευμάτων, αρχές, συστήματα διευθέτησης και αξιοποίησης νερού και φερτών υλών, αντιπλημμυρική προστασία στο χώρο (ορεινό, πεδινό) των ρευμάτων. Χειμαρρικοί τύποι. Προληπτική διευθέτηση και μέτρα ελέγχου χειμαρρικότητας. Ζώνες επικινδυνότητας, έλεγχος αμμοληψιών. Συστήματα ελέγχου των εστιών παραγωγής υλικών και των χειμαρρικών φαινομένων παραγωγής υλικών (διαβρώσεων, αποσαθρώσεων, γεωλισθήσεων, γεωκατακριμνήσεων) και έλεγχος της στερεομεταφοράς. Ταμίευση, διαλογικός έλεγχος. Συστήματα ελέγχου και αποτροπής των προσχώσεων (προώθηση δέλτα) και των ρυπάνσεων, σε θαλάσσιους και λιμναίους χώρους, σε φυσικές και τεχνητές κοίτες ποταμών και σε ταμιευτήρες νερού. Συστήματα υδρολογικού χειρισμού των λεκανών απορροής και της βλάστησής τους, ελέγχου των πλημμυρικών αιχμών και απορροών (εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων) ταμίευσης και αξιοποίησης του νερού στο χειμαρρικό χώρο. Συστήματα αποτροπής και ελέγχου ολισθήσεων, καταρρεύσεων (σαρρών) και ερπύσεων των εδαφών, στράγγισης γαιών, αποτροπής και συγκράτησης δεβριτικών ροών και χειμαρρολαβών, αντιπλημμυρικής προστασίας ταμίευσης νερού και υδρομαστεύσεων και επιλογικής αμμοληψίας. Μελέτη και κατασκευή φραγμάτων στερέωσης κοιτών, συγκράτησης και ελέγχου φερτών υλών και ταμίευσης νερού (από σκυρόδεμα και γεωυλικά), καθώς και φραγμάτων διαλογικής συγκράτησης, ελέγχου πλημμυρικών αιχμών, αποτροπής γεωλισθήσεων ή και πολλαπλών σκοπών, αναχωμάτων και παράλληλων τοίχων, προβολών διαμορφώσεων πρανών, κοιτών, επιχωματώσεων, εκσκαφών, λιθεπενδύσεων, λιθοστρώσεων και λιθορριπών κοιτών, βοηθητικών έργων κ.λ.π. Διαστασιολόγηση και έλεγχος της ευστάθειας όλων των κατασκευών. Δεξαμενές απόθεσης. Έργα μεταφοράς νερού και παραγωγής ενέργειας (υδροηλεκτρικά), υδρομαστεύσεων, κ.λ.π. Μελέτη και κατασκευή τεχνητών κοιτών (και φυσική διαμόρφωση), τάφρων και βαθμίδων,, τεχνητών υδροφόρων στρωμάτων, λοιπών έργων βαθμίδωσης και στερέωσης εδαφών, φυτοτεχνικών έργα. Προσαρμογή των έργων διευθέτησης στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και για αναψυχή, ιχθυοκομία, αντιπυρική προστασία, ύδρευσης και άλλα.
Λέξεις Κλειδιά
Σχεδιασμός φραγματικών κατασκευών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- Bιντεοπροβολέας κατά την διδασκαλεία και την εργαστηριακή άσκηση.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση260,9
Άσκηση Πεδίου80,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων471,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών240,8
Εξετάσεις60,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθεί με βάση τη γραπτή εξέταση και των εργαστηριακών ασκήσεων στο τέλος του εξαμήνου. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και εκτεταμένης απάντησης από τη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος Βαθμός εξέτασης της θεωρίας: 50% Βαθμός εξέτασης ασκήσεων: 50%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δ. Κωτούλας, Ορεινή Υδρονομική, Τόμος ΙΙα, Μέθοδοι και Συστήματα Υδρονομικής Διευθέτησης, ΑΠΘ, 2001 Π. Στεφανίδης, Ορεινή Υδρονομική ΙΙ, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 2008 Μ. Σαπουντζής, Ορεινή Υδρονομική ΙΙ, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 2021 Chow V.T., Maidment D.R., Mays L.W. Applied Hydrology, 1988, McGraw-
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-07-2023