Μετεωρολογία και Κλιματολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜετεωρολογία και Κλιματολογία / Meteorology and Climatology
Κωδικός16Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019405

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 99
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜετεωρολογία και Κλιματολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600231943
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: •Έχουν κατανόηση των ατμοσφαιρικών φαινομένων με τα οποία περιγράφεται ο καιρός και το κλίμα •Περιγράψουν όλα τα στοιχεία (θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση, ηλιακή και γήινη ακτινοβολία, βροχή, άνεμος κ.α.) και τις φυσικές διεργασίες (π.χ. ατμοσφαιρική κυκλοφορία, υδρολογικός κύκλος) που διαμορφώνουν τον καιρό και το κλίμα μιας περιοχής •Έχουν κατανόηση της αλληλεπίδρασης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος με τα άλλα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως η βιόσφαιρα •Περιγράψουν και κατανοήσουν τη κατανομής των κλιμάτων στη γη
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μετεωρολογικά όργανα, Γενικές γνώσεις λειτουργίας τους, Οργάνωση μετεωρολογικού σταθμού. Επεξεργασία μετεωρολογικού υλικού. Ατμόσφαιρα, Δομή, κατακόρυφες κινήσεις, γενική κυκλοφορία. Ακτινοβολία, ηλιοφάνεια, νόμοι ακτινοβολίας. Θερμοκρασίες στην επιφάνεια της Γης, επίδραση ανάγλυφου στη Θερμοκρασία. Υγρασία αέρα, Εξάτμιση, συμπύκνωση, υετός, ομίχλη, δρόσος, πάχνη, πάγος. Ατμοσφαιρική πίεση και άνεμοι γενικοί και τοπικοί. Κλιματικές κατατάξεις, κλιμογράμματα, Κλιματικοί δείκτες, Κλίμα της Ελλάδας. Γεωγραφικοί παράγοντες κλίματος. Ηλιοφάνεια, νέφωση, ημέρες βροχής. Βροχομετρικά συστήματα. Τύποι κλιμάτων Ελλάδας, Περιγραφή και συχνότητα εμφάνισης. Κλιματική αλλαγή.
Λέξεις Κλειδιά
καιρός, κλίμα, ατμοσφαιρικό περιβάλλον, κλιματική ταξινόμηση, κλιματική αλλαγή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Αξιοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας: με παρουσιάσεις PowerPoint, προβολή βίντεο και φωτογραφίας
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση521,7
Άσκηση Πεδίου200,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων160,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών170,6
Εξετάσεις60,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθούν με βάση την γραπτή εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού(τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνειερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Σύντομης Απάντησης από την διδαχθείσα ύλη του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΔΑΣΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Στάθης, Δ.Ostracon Publishing, ISBN: 978-618-5518-08-0
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. Στάθης, Δ. ηλεκτρονικό βιβλίο https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4658
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-06-2022