Τεχνικό Σχέδιο-Ψηφιακές Σχεδιάσεις

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνικό Σχέδιο-Ψηφιακές Σχεδιάσεις / Technical drawing
Κωδικός17Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019406

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 89
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό113

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνικό Σχέδιο-Ψηφιακές Σχεδιάσεις
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600231944
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να 1) Χειρίζονται συστήματα σχεδίασης μέσω Η/Υ (CAD) 2)Παράγουν αυτοματοποιημένες ψηφιακές σχεδίασεις 3) Να παράγουν τεχνικά σχέδια υπό κλίμακα 4) Να εισαγάγουν στοιχεία πεδίου για να παράξουν τοπογραφικό διάγραμμα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το τεχνικό σχέδιο και οι ψηφιακές σχεδιάσεις εισάγουν τον Δασολόγο Περιβαλλοντολόγο στις έννοιες των τεχνικών σχεδίων, που απαρτίζουν τις Μελέτες Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων, καθώς και τις μελέτες δασοτεχνικών κατασκευών σε δασικό ή αστικό τοπίο. Η σημασία και η χρησιμότητα του τεχνικού σχεδίου και των ψηφιακών σχεδιαστικών συμβάσεων, τα μέσα και οι δυνατότητες αποτύπωσης και παρουσίασης δεδομένων πεδίου ή μελέτης από ψηφιακά υπόβαθρα είναι καίρια εργαλεία για την Επιστήμη της Δασολογίας. Θεωρία, ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων. τεχνικές συλλογής πληροφοριών και τράπεζες δεδομένων. Μεθοδολογία και επεξεργασία δεδομένων. Δίκτυα υπολογιστών και διοίκηση έργων. Ο βασικός εξοπλισμός σχεδίου (επιφάνειες γραφής, όργανα γραφής, όργανα σχεδίασης) και ο τρόπος χρησιμοποίησής τους, είδη γραμμών-γραμμογραφία, γραφή γραμμάτων και αριθμών, γεωμετρικές κατασκευές, κλίμακα σχεδίασης και υπόμνημα, κατόψεις, όψεις, τομές οικοδομικών κατασκευών, εικονογραφική παράσταση, σκαρίφημα, προσχέδιο – οριστικό σχέδιο, στοιχεία οικοδομικού και δομικού σχεδίου, τοπογραφικού σχεδίου, ελευθέρου σχεδίου, τρισδιάστατου σχεδιασμού και η αυτοματοποιημένη ψηφιακή σχεδίαση στην επιστήμη του Δασολόγου-Περιβαλλοντολόγου είναι τυπικά βήματα τεχνικού και ψηφιακού σχεδιασμού. Η εκμάθηση χρήσης των περιφερειακών συσκευών του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για εισαγωγή και απόδοση ψηφιακών σχεδίων και μοντέλων, τα συστήματα και οι μετασχηματισμοί συντεταγμένων που χρησιμοποιούνται στην αυτοματοποιημένη ψηφιακή σχεδίαση, τα συστήματα σχεδίασης μέσω προγραμμάτων τύπου CAD, οι βασικές εντολές σχεδίασης ενός CAD. Η εισαγωγή Δασικών ορθοφωτοχαρτών στην επιφάνεια εργασίας του AutoCAD και η γεωαναφορά με βάση συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87, η επεξεργασία χαρτών και δεδομένων, η σύγκριση πρόσφατων ορθοφωτοχαρτών με παλιούς και τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη συγκόμωση μιας έκτασης για το χαρακτηρισμό της ή μη ως Δασική έκταση, το μήκος του οδικού δικτύου, η έκταση των ορεινών οικισμών και των αμφισβητούμενων εκτάσεων, τα δισδιάστατα και τρισδιάστατα σχέδια Δασικών κατασκευών, η σχεδίαση με συντεταγμένες σχημάτων και η επεξεργασία τους σε σχεδιαστικά προγράμματά είναι άμεση.
Λέξεις Κλειδιά
Τεχνικό Σχέδιο, Ψηφιακές Σχεδιάσεις, Χαρτογραφική κλίμακα, δασοτεχνικές κατασκευές, υδρονομικές κατασκευές, τοπογραφικά διαγράμματα, κτηματολόγιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
● Ιστοσελίδα Εργαστηρίου ● elearning (Moodle) * Νέες τεχνολογίες στο διαδίκτυο (web, internet)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση130,4
Εκπόνηση μελέτης (project)301
Συγγραφή εργασίας / εργασιών160,5
Εξετάσεις50,2
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα πέρα της διδακτέας ύλης της θεωρίας, περιέχει υποχρεωτικά Εργαστήρια με παρουσίες και εξετάσεις Εργαστηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις θεωρίας, είναι η επιτυχής εξέταση Εργαστηρίου και η τελική βαθμολογία προκύπτει από τις: 1. Εξετάσεις θεωρίας (60%) 2. Εξετάσεις Εργαστηρίου (30%). 3. Παράδοση Ασκήσεων Εργαστηρίου ψηφιακά (10%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Γεωτεχνικό Σχέδιο Συγγραφέας: Κ. Δούκας, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη 2005. ISBN: 960-7425-71-5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 7958 2. Σχεδίαση με Η/Υ Συγγραφείς: Ι. Παρασχάκης, Μ. Παπαδοπούλου, Π. Πατιάς Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη 1991 ISBN: 960-431-002-X ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 11296 Το σύγγραμμα που καλύπτει πλήρως το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος είναι:
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-03-2023