Ανάλυση Λιβαδικής Βλάστησης και Βόσκοντα Ζώα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑνάλυση Λιβαδικής Βλάστησης και Βόσκοντα Ζώα / Rangeland vegetation analysis and grazing animals
Κωδικός32Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019427

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής Κατεύθυνσης322
Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών ΠροιόντωνΕπιλογής Κατεύθυνσης322
Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων ΥδάτωνΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης322
Δασοτεχνικών και Υδρονομικών ΈργωνΕπιλογής Κατεύθυνσης322
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φυσικών ΠόρωνΕπιλογής Κατεύθυνσης322
Δασικής Παραγωγής και ΔιαχείρισηςΕπιλογής Κατεύθυνσης322
Προστασίας Δασών και Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΕπιλογής Κατεύθυνσης322

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑνάλυση Λιβαδικής Βλάστησης και Βόσκοντα Ζώα
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600231980
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: 1) εκτιμήσουν τη φυτοκάλυψη με διαφορετικές μεθόδους 2) να υπολογίσουν τη σύνθεση της λιβαδικής βλάστησης 3) να προσδιορίσουν την παραγωγή της υπέργειας βιομάζας 4) να εκτιμήσουν τις υπολόποιπες ποσοτικές παραμέτρους λοπως συχνότητα, πυκνότητα κλπ 5) να εξοικειωθούν με τις μεθόδους μέτρησης των ποιοτικών παραμέτρων (ολικές αζωτούχες ουσίες, ινώδεις ουσίες, λιγνίνη κλπ).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τεχνικές εκτίμησης ποσοτικών χαρακτηριστικών της βλάστησης και ανάλυση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα της Κάλυψης, σύνθεσης και πυκνότητας λιβαδικής βλάστησης, ή λιβαδικού φυτού, Συχνότητα εμφάνισης φυτού, Ύψος λιβαδικής βλάστησης ή λιβαδικών φυτών. Mέθοδοι προσδιορισμού του Βάρους ή παραγωγής λιβαδικής βλάστησης ή λιβαδικού φυτού, Ευρωστία λιβαδικών φυτών. Μέθοδοι εκτίμησης της φυτοποικιλότητας. Ταξινόμηση των αυτοφυών λιβαδικών φυτών της χώρας, με έμφαση στις οικογένειες Poaceae και Fabaceae. Ειδικότερα, μελετούνται οι οικολογικές μορφές ανάπτυξης τους (ποώδη μονοετή και πολυετή, θαμνώδη) η καθ’ ύψος εξάπλωσής τους (χαμηλή, ορεινή, υπαλπική και ευρεία ζώνη βλάστησης), η οικονομική αξία, η αντοχή στη βόσκηση, η ικανότητα προσαρμογής τους σε διάφορα περιβάλλοντα, η αντοχή τους σε συνθήκες καταπόνησης, η ανταγωνιστική τους ικανότητα, η θρεπτική αξία και η βοσκησιμότητά τους καθώς και τα διαχειριστικά χαρακτηριστικά τους. Mέθοδοι προσδιορισμού ποιοτικών παραμέτρων της λιβαδικής βλάστησης. Μέθοδοι προσδιορισμού της χημικής σύστασης της βοσκήσιμης ύλης, αντιποιοτικά χαρακτηριστικά, Mέθοδοι προσδιορισμού των αντιποιοτικών χαρακτηριστικών των φυτικών ειδών. Μέθοδοι προσδιορισμού της πεπτικότητας της βοσκήσιμης ύλης Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στην ποικιλότητα φυτικών διαπλάσεων, παγκοσμίως. Αλληλεπιδράσεις φυτών- ζώων.
Λέξεις Κλειδιά
φυτοκάλυψη, σύνθεση, παραγωγή, δευτερογενείς μεταβολίτες, βόσκηση, ποικιλότητα, ποιότητα βοσκήσιμης ύλης, λιβαδικα φυτά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Άσκηση Πεδίου60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων180,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80,3
Εξετάσεις20,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με βάση τη γραπτή εξέταση του μαθήματος είτε στο τέλος του εξαμήνου είτε με 2 ενδιάμεσες εξετάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι εξετάσεις του μαθήματος περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομης/εκτεταμένης απάντησης από τη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής ανασκόπησης άρθρου σχετικού με το αντικείμενο του μαθήματος για βελτίωση τελικού προβιβάσιμου βαθμού των εξετάσεων έως 20%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Πανεπιστημιακές παραδόσεις ''Λιβαδική τεχνική" Κ. Τσιουβάρας Πανεπιστημιακές παραδόσεις «Λιβαδικά Φυτά» Ζ. Κούκουρα
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-07-2023