Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣυγκομιδή Δασικών Προϊόντων / Forest Products Harvesting
Κωδικός34Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019424

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 58
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό325

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣυγκομιδή Δασικών Προϊόντων
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600231984
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει τις εξής γνώσεις, ικανότητες ή δεξιότητες: 1. Γνώση των συνθηκών δασικών εργασιών στην Ελληνική και Ξένη Δασοπονία, 2. Ικανότητα επιλογής κατάλληλου εξοπλισμού προστασίας, 3. Ικανότητα επιλογής κατάλληλου εξοπλισμού συγκομιδής ξύλου, 4. Ικανότητα σχεδιασμού ασφάλειας κατά τις δασικές εργασίες, 5. Ικανότητα υπολογισμού της παραγωγικότητας και κόστους εργασίας, 6. Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τις δασικές εργασίες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ: Διαχειριστικό σχέδιο, μεταφορικές εγκαταστάσεις, μέσα εργασίας, προσωπικό, κτίρια, εποχή συγκομιδής. Τρόπος εργασίας. Προσήμανση. Σχέδιο συγκομιδής. 2. ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ: Τσεκούρια, Πριόνια, (Χειροπρίονα και μηχανοπρίονα), Σφήνες, Άγκιστρα, κορμοστροφείς και σφύρες. Μέτρα. Αποφλοιωτήρες, άλλα μηχανήματα, ζώα. Εξαρτήματα δασεργατών 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ: Ρίψη. Διεύθυνση ρίψεως. Τεχνική ρίψεως. Διαμόρφωση, αποκλάδωση, τεμαχισμός και αποφλοίωση κορμοματαχίων. Πελέκηση. Σχίση καυσοξύλων. Μετατόπιση. Τόποι συγκεντρώσεως. Υπολείμματα υλοτομιών 4. ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ: Δασική εργασία. Εκπαίδευση δασεργατών. Ατυχήματα. Πρακτικά μέτρα στο δάσος. 5. ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μηχανοποίησης των δασικών εργασιών. Εφαρμογή μηχανικών μέσων ιδίως στην Ελλάδα 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ: Δαπάνες συγκομιδής (α. Αμοιβή δασεργατών, β. Δαπάνες αγοράς και χρήσεως εργαλείων, ζώων και μηχανημάτων γ. Δαπάνες διοικήσεως και διαχειρίσεως δ. Δαπάνες κτιρίων και δασικών δρόμων). Υπολογισμός κόστους. Χρονικές μελέτες. Μέθοδοι χρονομετρήσεως. Επιλογή δασεργατών. Δελτία συλλογής δεδομένων. Δαπάνες απασχολήσεως εργαλείων, ζώων και μηχανημάτων. Γενικότερη σημασία των χρονικών μελετών 7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Δασοκομικές απαιτήσεις. Τόπος εργασίας. Δασεργάτες. Προβλήματα των Ελλήνων δασσεργατών. 8. ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΡΗΤΙΝΗΣ: Μέθοδοι συγκομιδής α. Πελέκηση και β. Αποφλοίωση και χημική επίδραση. Συνέπειες ρητινεύσεως. Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή.
Λέξεις Κλειδιά
Δασικές εργασίες, συγκομιδή ξύλου, περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Εκτεταμένη χρήση πολυμεσικού υλικού. Δυνατότητα εξέτασης και εξ' αποστάσεως.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση200,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων501,7
Πρακτική (Τοποθέτηση)150,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων30,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,7
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζεται γραπτά (ή προφορικά όταν συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες) με ερωτήσεις ανάπτυξης και πολλαπλής επιλογής (80%) Το υπόλοιπο 20% του βαθμού προκύπτει από την επίδοση στις εργαστηριακές ασκήσεις. Στους φοιτητές δίνεται και η δυνατότητα προετοιθμασίας και παρουσίασης project σε θέμα σχετικό με το μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Συγκομιδή Δασικών Προιόντων, Τσουμής Γεώργιος, 2009. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 2258. ISBN: 978-960-6859-12-0 Διαθέτης (Εκδότης): ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΑΓΙΣ-ΣΑΒΒΑΣ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Παύλος Ευθυμίου, 2012. Σελ. 210.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-06-2023