Λιβαδική Οικοφυσιολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΛιβαδική Οικοφυσιολογία / Rangeland ecophysiology
Κωδικός52Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019444

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών ΠροιόντωνΕπιλογής Κατεύθυνσης532
Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων ΥδάτωνΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης532
Δασοτεχνικών και Υδρονομικών ΈργωνΕπιλογής Κατεύθυνσης532
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φυσικών ΠόρωνΕπιλογής Κατεύθυνσης532
Δασικής Παραγωγής και ΔιαχείρισηςΕπιλογής Κατεύθυνσης532
Προστασίας Δασών και Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΕπιλογής Κατεύθυνσης532

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΛιβαδική Οικοφυσιολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600232010
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει: -Τις βασικές οικοφυσιολογικές λειετουργίες των λιβαδικών φυτών (αλληλεπίδραση φυτικών λειτουργιών με το περιβάλλον, δυναμικής της σχέσεως μεταξύ λειτουργίας των φυτών και μεταβολής των μικροπεριβαλλοντικών παραμέτρων και ιδίως της ξηρασίας και της ακτινοβολίας, προσαρμοστικοί μηχανισμοί των φυτών στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ανάλυση της δυναμικής της σχέσεως μεταξύ λειτουργίας των φυτών και μεταβολής των μικροπεριβαλλοντικών παραμέτρων και ιδίως της ξηρασίας και της ακτινοβολίας, Περιβάλλον –Μικροκλίμα, Λειτουργία μικροκλιματικών παραμέτρων (CO2, H2O, PAR, T oC κα) και παραγωγής, Φωτοσύνθεση –Ξηρασία, Μηχανισμοί προσαρμογής στην ξηρασία, Δείκτες αντοχής στην ξηρασία (WUE, A/gs), Ηλιακή ακτινοβολία, Αλληλεπιδράσεις φωτός και φύλλου, Έδαφος και φως, Το φυτόχρωμα ως αισθητήριο του φωτεινού περιβάλλοντος, H σπουδαιότητα των ηλιοστιγμάτων για τα φυτά, Οι θερμοκρασιακές σχέσεις των φυτών, Το ενεργειακό ισοζύγιο του φύλλου, Ανοχή φυτών σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, Οικοφυσιολογία των σπερμάτων, Σπερματικές τράπεζες και στρατηγικές, Η επίδραση του μητρικού περιβάλλοντος στο λήθαργο, Φύτρωση σπερμάτων, Το έδαφος ως πηγή θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά, Μετακίνηση θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, Προσαρμογές της κινητικής πρόσληψης των θρεπτικών στοιχείων, Απόκριση στη ζήτηση θρεπτικών στοιχείων, Απόκριση στους περιβαλλοντικούς παράγοντες, Ανόργανη θρέψη σε τοξικά και ακραία περιβάλλοντα: Βαρεά μέταλλα, Αλατότητα, Οικοφυσιολογία της περιβαλλοντική καταπόνησης: Καταπόνηση και αβιοτικό περιβάλλον και φυτικοί οργανισμοί. Υδατική κατάσταση καταπόνησης: υδατικό δυναμικό, Συνοχή και συνάφεια, Νερό στο φυτικό σώμα, διαπνοής, Ξηρασία, Σπαργή, Μηχανισμοί απόκρισης στη συσσώρευση αλάτων, Ωσμωτική διευθέτηση, ΑΒΑ, Φωτοσύνθεση, μηχανισμοί απέναντι στην αβιοτική καταπόνηση, Αποτελεσματικότητα χρήσης του νερού Γονίδια καταπόνησης, Αυτοφυή φυτά του μεσογειακού τοπίου, Ρόλος των δευτερογενών μεταβολιτών στη Φυτική Άμυνα και στην Επικονίαση. Αλληλοπάθεια δευτερογενών μεταβολιτών. Οικοφυσιολογία απειλούμενων φυτών. Βιοποικιλότητα: Σημασία φυτοποικιλότητας (plant diversity), Φυτοποικιλότητα της Ελλάδας, Διατήρηση βιολογικής ποικιλότητας, Απειλούμενα είδη-Κατηγορίες κινδύνου, Αιτίες μείωσης της βιολογικής ποικιλότητας, Απόκριση των φυτών στη βιοτική καταπόνηση
Λέξεις Κλειδιά
Μικροκλίμα, περιβάλλον, ξηρασία, ακτινοβολία, παραγωγή, μηχανισμοί προσαρμογής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων180,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80,3
Εξετάσεις20,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων οι φοιτητές θα αξιολογηθούν με βάση την γραπτή εξέταση του μαθήματος. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού (τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού είτε α) στης τελικής εξέτασης που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις σύντομης απάντησης από όλη την ύλη του μαθήματος - Επίλυση ασκήσεων σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος είτε β) στο εβδομαδιαία τεστ (μέσο όρος) Δίνονται για ανάλυση και παρουσίαση εργασία με την οποία ο τελικός βαθμός μπορεί να βελτιωθεί έως 20%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κ. Γεωργίου, Κ. Θάνος, Σ. Ριζοπούλου, Μ.Σ. Μελετίου-Χρήστου 2013. Οικοφυσιολογία Φυτών. Εκδόσεις Δίαυλος. 213 σελ. Hopkins W.G and N.P.A Huner 2020 Φυσιολογία Φυτών. Εκδόσεις Broken Hill Publishers
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Επιστημονικά άρθρα 1. Παρουσιάσεις μαθήματος 2. Εργασίες στα μελετούμενα αντικείμενα
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-08-2023