Ορεινή Υδρονομική Ι (Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟρεινή Υδρονομική Ι (Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι) / Mountain Hydronomics Ι (Torrent Management and Control Ι)
Κωδικός74Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019463

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 82
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟρεινή Υδρονομική Ι (Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι)
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600232027
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν Γενικές Προαπαιτήσεις.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αφού μελετήσει αυτό το μάθημα, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση: - Κατανοήσει τη σημασία της διαχείρισης των ορεινών υδάτων για τη διαθεσιμότητα νερού - Να γνωρίζει πώς παρακολουθούνται οι βασικές κλιματικές και υδρολογικές παράμετροι και πώς πρέπει να διαχειρίζονται τα υδρολογικά δεδομένα και οι πληροφορίες - Να είναι σε θέση να επιλέξει το κατάλληλο μοντέλο ή εργαλείο αξιολόγησης για την υδρολογική πρόβλεψη ανάλογα με το περιβάλλον της λεκάνης απορροής, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και τα ζητήματα που εγείρονται - να συζητά τρόπους για την επέκταση των υδατικών διαθέσιμων που περιλαμβάνουν τόσο τα αχρησιμοποίητα τμήματα του υδρολογικού κύκλου όσο και νέους τρόπους χρήσης των υφιστάμενων πηγών ύδατος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα χειμαρρικά ρεύματα (ορισμοί, διάρθρωση, κατηγορίες, δράση, ζημίες και εκτίμησή τους, χειμαρρική επικινδυνότητα) και οι αποδέκτες τους (ποταμοί, λίμνες, θάλασσες). Οι λεκάνες απορροής, οι πεδινές διαδρομές, οι εκβολές τους και οι περιοχές πρόσχωσης. Χειμαρρικό περιβάλλον (δυναμικό) και χειμαρρικοί τύποι. Φυσικό περιβάλλον και χειμαρρική δράση. Υδρολογία του χειμαρρικού χώρου (υδρογραφικό δίκτυο, υδρολογική συμπεριφορά λεκανών απορροής, εξάτμιση, διήθηση, υπόγειοι υδροφορείς και πηγές, εμπλουτισμός τους, ποιότητα του χειμαρρικού νερού). Η ροή στους χειμάρρους (προσδιορισμός παροχής, διόδευση πλημμυρών, υδρομαστεύσεις, πλημμυρικές ζημίες, δυναμική της απορροής). Φυσική και ανθρωπογενής παραγωγή φερτών υλών (διαβρώσεις, γεωλισθήσεις, κατακρημνίσεις, αποσαθρώσεις, επιχωματώσεις, αμμοληψίες, στερεά απορρίμματα). Χειμαρρικά φαινόμενα και μηχανισμοί παραγωγής. Προσδιορισμός παραγόμενου όγκου υλικών και υποβάθμιση. Συνέπειες. Μεταφορά φερτών υλών (αιωρομεταφορά, στερεομεταφορά, μαζική μεταφορά). Προσδιορισμός των παροχών και των αντίστοιχων φορτίων. Αποθέσεις και ισοζύγιο των διακινούμενων υλικών. Λαβαμεταφορά και δεβριτική ροή, χείμαρροι λάβας, εκτίμηση λαβαφορτίων, συνέπειες. Ολισθήσεις, κατακρημνίσεις και ερπύσεις εδαφών, παραμορφώσεις του χώρου (αίτια, τρόποι κίνησης, εκτιμήσεις όγκων, συνέπειες). Φερτές ύλες (στρωματογραφία, λιθοκκομετρία) και κινητοί πυθμένες (σώματα μεταφοράς, συμπεριφορά). Moρφολογική εξέλιξη των κοιτών (σταθερά σημεία, ριπίδια, κώνοι, εκβολές και δέλτα, στροφές, μαίανδροι), ισορροπία κοιτών και χειμαρρικού χώρου (κλίση αντιστάθμισης ισορροπίας, περιπλάνησης). Οι προσχώσεις σε λίμνες, θάλασσες, λιμένες, ποταμούς, ταμιευτήρες, τεχνητές κοίτες, συνέπειες και μορφολογικές εξελίξεις. Οι υγροβιότοποι και ο χειρισμός τους από γεωμορφολογική άποψη.
Λέξεις Κλειδιά
Διαχείριση Ορεινών Υδάτων, χειμαρρικά ρεύματα, χειμαρρικά φαινόμενα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- Bιντεοπροβολέας κατά την διδασκαλεία και την εργαστηριακή άσκηση. -------------------------------------------- Ώρες συνεργασίας (Μυρωνίδης) Δευτέρα & Τετάρτη 12:00 – 14:00 -------------------------------------------
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση521,7
Άσκηση Πεδίου80,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων250,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,7
Εξετάσεις60,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού (τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμούς της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνει - Βαθμός εξέτασης θεωρίας 50% - Βαθμός εξέτασης εργαστηριακών ασκήσεων 50%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δ. Κωτούλας, Ορεινή Υδρονομική, Τόμος Ι, τα ρέοντα ύδατα, ΑΠΘ, 2001 Μ. Σαπουντζής, Ορεινή Υδρονομικη Ι, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, 2021 Π. Στεφανίδης, Ορεινή Υδρονομική Ι, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, 2006 Chow V.T., Maidment D.R., Mays L.W. Applied Hydrology, 1988, McGraw-Hill
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-07-2023