ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ / ENVIRONMENTAL PLANT PHYSIOLOGY
ΚωδικόςΒΟ.MGB.7.3
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαρασκευή Μαλέα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001179

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600232155
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Τα προαπαιτούμενα μαθήματα δεν προβλέπονται στο τρέχων Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ (2012). Οι διδάσκοντες συστήνουν να υπάρχουν βασικές γνώσεις από μαθήματα όπως: Φυσιολογία Φυτών, Ωκεανογραφίας, Φυκολογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα α) κατανοούν βασικά θέματα που αφορούν στην απόκριση θαλάσσιων μακροφύτων και χερσαίων φυτών σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις (πχ υδατική καταπόνηση, αλατότητα, ιζηματαπόθεση, ανεπάρκεια φωτός και οξυγόνου, υπέρβαση και έλλειψη θρεπτικών αλάτων, μηχανική καταπόνηση, οξειδωτική καταπόνηση, ακραίες θερμοκρασίες, υπεριώδη ακτινοβολία, κλιματική αλλαγή, τοξικοί ρύπο όπως μέταλλα νανοσωματίδια μετάλλων, ξενικά είδη), καθώς και κυτταρικές, δομικές, φυσιολογικές και βιοχημικές προσαρμογές και στρατηγικές έναντι των καταπονήσεων αυτών, β) έχουν εξοικειωθεί με χαρακτηριστικά παραδείγματα επιδράσεων περιβαλλοντικών παραγόντων στη φυσιολογία των φυτών, γ) γνωρίζουν τεχνικές μελέτης των οικοφυσιολογικών/οικοτοξικολογικών αποκρίσεων θαλάσσιων και χερσαίων φυτών (π.χ. φθορισμός, φασματοφωτομετρία, ενζυμικοί και μη ενζυμικοί αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί), δ) έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέματα ανθρωπογενών επεμβάσεων σε θαλάσσια και χερσαία περιβάλλοντα, ε) είναι σε θέση να εκτιμήσουν και αξιολογήσουν την επίδραση τοξικών ουσιών (πχ μετάλλων) στην ανάπτυξη και τη φωτοσύνθεση των φυτών, στ) έχουν αποκτήσει δεξιότητες εκπόνησης και παρουσίασης εργασιών και συνεργασίας σε ομάδες, ζ) έχουν εξοικειωθεί με την αναζήτηση βιβλιογραφίας και τη μελέτη βιβλίων και άρθρων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Απόκριση θαλάσσιων μακροφύτων και χερσαίων φυτών σε αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις. Κυτταρικές, μοριακές, δομικές, φυσιολογικές και βιοχημικές προσαρμογές καθώς και στρατηγικές των φυτών αυτών (διαφυγή, αποφυγή, ανθεκτικότητα) έναντι των καταπονήσεων. Απόκριση θαλάσσιων μακροφύτων στην ανεπάρκεια φωτός και οξυγόνου και θρεπτικών αλάτων, στην ιζηματαπόθεση, στη μηχανική καταπόνηση (π.χ.κυματισμός), οξειδωτική καταπόνηση, ακραίες θερμοκρασίες, υπεριώδη ακτινοβολία κ.α.. Υδατική καταπόνηση χερσαίων φυτών (αντοχή των φυτών στην ξηρασία και στον παγετό). Επιπτώσεις της αλατότητας στα φυτά και μηχανισμοί προσαρμογής και αντοχής σε αλατούχα εδάφη. Ακραίες θερμοκρασίες και προσαρμογή των χερσαίων φυτών. Κλιματική αλλαγή, όξινη βροχή και επιπτώσεις τους σε θαλάσσια και χερσαία φυτά. Οικοτοξικολογική απόκριση των φυτών αυτών σε τοξικούς ρύπους (πχ. μέταλλα, νανοσωματίδια μετάλλων, ξενοοιστρογόνα). Αποκρίσεις σε παθογόνα και ξενικά είδη.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσιάσεις σε Power point, χρήση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Εργαστηριακή Άσκηση241,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων522,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών160,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1.Γραπτή εξέταση στην ύλη του μαθήματος (70% του τελικού βαθμού). Εξέταση με δοκιμασία πολλαπλών επιλογών και απάντηση σε ερωτήσεις γνώσης ή κρίσης. 2. Εργαστηριακή άσκηση (πειραματική διαδικασία),εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών σε ομάδες, εξοικείωση στην αναζήτηση βιβλιογραφίας, μελέτη βιβλίων και άρθρων)(30% του τελικού βαθμού).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Προτείνεται επιλογή των παρακάτω συγγραμμάτων(ΕΥΔΟΞΟΣ) Βιβλίο [557]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, Γεώργιος Α. Καραμπουρνιώτης Βιβλίο [329]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (επιμ.)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις (Π. ΜΑΛΕΑ)
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-08-2021