ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ / COMPARATIVE AND ENVIRONMENTAL ANIMAL PHYSIOLOGY
ΚωδικόςΖΟ.MGB.7.4
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕυθυμία Αντωνοπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001565

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 48
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής746

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600232161
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Η παρουσίαση των διαλέξεων γίνεται σε Power point και το ηλεκτρονικό υλικό είναι διαθέσιμο στους φοιτητές μέσω του προγράμματος Moodles της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. Επιπλέον, έχουν αναρτηθεί απλοποιημένα επιστημονικά άρθρα σχετικά με το αντικείμενο των ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Επίσης αναρτημένα στο MOODLS είναι τα φυλλάδια με τις οδηγίες για τις ασκήσεις των εργαστηρίων. Η επικοινωνία με τους φοιτητές, ανακοινώνεις για το μάθημα, και ενημέρωση για τις διάφορες δραστηριότητες γίνεται μέσω του MOODLS. Αξιολόγηση 1. Γραπτή εξέταση στην ύλη του μαθήματος (50% του τελικού βαθμού). H εξέταση γίνεται με ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων. 2. Προφορική εξέταση σε θέματα που έχουν αναλυθεί λεπτομερώς στα εργαστήρια (10% του τελικού βαθμού). 3. Παρουσίαση και ανάλυση κειμένων της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με το μάθημα (40%)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: α) θα αναγνωρίζουν και κατανοούν τους κυτταρικούς μηχανισμούς ρύθμισης των διαφόρων φυσιολογικών διαδικασιών σε σχέση με τους αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος, β) θα κατανοούν τους μηχανισμούς προσαρμογής των ζώων στις συνθήκες των ενδιαιτημάτων τους, γ) θα κατανοούν τους μηχανισμούς κυτταρικής αντίδρασης στις αλλαγές των συνθηκών του περιβάλλοντος και της αντοχής των κυττάρων στις αλλαγές αυτές, δ) θα κατανοούν τη βιοποικιλότητα και την επίδραση των αλλαγών των συνθηκών του περιβάλλοντος στα άτομα και στους πληθυσμούς, ε) θα κατανοούν την εξέλιξη των διαφόρων συστημάτων και τον ρόλο τους στην προσαρμογή στα διάφορα ενδιαιτήματα και στη βιογεωγραφική τους κατανομή, στ) θα χειρίζονται όργανα μέτρησης βιοχημικών παραμέτρων και θα εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές μοριακής βιολογίας, κυτταρολογίας, ζ) θα χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την παρατήρηση αποθήκευση και ανάλυση πειραματικών δεδομένων, η) θα χρησιμοποιούν εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών, ανάλυσης δεδομένων και θ) θα μπορούν να παρουσιάζουν προβλήματα αιχμής σχετικά με τη Συγκριτική και Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η φυσιολογία ζώων των οποίων εξετάζεται εκτενώς στα προαπαιτούμενα μαθήματα Φυσιολογία Ζώων I και II. Οι μηχανισμοί σε ασπόνδυλα και σπονδυλωτά που εξετάζονται είναι οι θεμελιώδεις αρχές της ενεργητικής των ζώων, αναερόβιος μεταβολισμός, αερόβιος μεταβολισμός, θερμικά χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος, μηχανισμοί θερμορύθμισης των ενδόθερμων ζώων στις της μεταβολές της περιβαλλοντικής θερμοκρασίας εξώθερμων και των ενδόθερμων οργανισμών από την σκοπιά των βιοχημικών και φυσιολογικών προσαρμογών. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν οι προσαρμογές σε αλλαγές των συνθηκών (οξυγόνο, αλατότητα, θερμοκρασία) του περιβάλλοντος. Σκοπός του μαθήματος είναι η καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των ζωικών οργανισμών στο περιβάλλον όπου ζουν. Επίσης, το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό την καλύτερη κατανόηση της κατανομής των οργανισμών και ειδών στα διάφορα ενδιαιτήματα. Θα εξεταστούν: Αρχές προσαρμογής σε υποξικά περιβάλλοντα. Προσαρμογή ασπόνδυλων στην υποξία. Υποξία κατά την κατάδυση των σπονδυλωτών. Προσαρμογή των σπονδυλωτών σε μεγάλο υψόμετρο. Ωσμωρύθμιση των θαλασσίων ασπόνδυλων σε υποτονικό και υπερτονικό περιβάλλον. Ωσμωρύθμιση των υδρόβιων σπονδυλωτών των γλυκέων υδάτων. Ωσμωρύθμιση των θαλάσσιων σπονδυλωτών σε υποτονικό και υπερτονικό περιβάλλον. Ωσμωρύθμιση ζωικών οργανισμών σε ακραίες συνθήκες του χερσαίου περιβάλλοντος. Επίδραση της θερμοκρασίας στις λειτουργίες του κυττάρου. Ρυθμιστικοί μηχανισμοί παραγωγής και απώλειας μεταβολικής θερμότητας στα ζώα. Μηχανισμοί θερμορύθμισης σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Επίπτωση της διατροφής στη φυσιολογία των ζωικών οργανισμών. Εργαστήρια: 1.Ρύθμιση της οσμωτικής πίεσης στο εσωτερικό του σώματος υδρόβιων ασπόνδυλων. 2.Επίδραση της θερμοκρασίας στον καρδιακό ρυθμό και την κατανάλωση Ο2 ποικιλόθερμων ασπόνδυλων. 3.Επίδραση της έκθεσης ασπόνδυλων σε διαφορετικές αλατότητας στον ενεργειακό μεταβολισμό
Λέξεις Κλειδιά
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ, ΩΣΜΩΡΥΘΜΙΣΗ, ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά την διδασκαλία χρησιμοποιούνται άμεσα πληροφορίες που συλλέγονται από το διαδίκτυο καθώς επίσης εικόνες και βιντεάκια που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητή η πληροφορία που παρέχεται κατά τις ώρες του μαθήματος. Στην επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιείται το MOODLEs για ανάρτηση ανακοινώσεων, εργασιών, βαθμολογιών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις451,8
Εργαστηριακή Άσκηση90,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων712,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών210,8
Εξετάσεις40,2
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο συνολικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 50% από τις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος, κατά 40% από την υποχρεωτική εργασία ανασκόπησης σε θέματα που άπτονται του περιεχομένου του μαθήματος και 10% από την προφορική παρουσίαση/εξέταση στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αρχές Φυσιολογίας των Ζώων Τίτλος πρωτοτύπου: Principles of Animal Physiology Συγγραφείς: Christopher D. Moyes, Patricia M. Schulte Έτος έκδοσης: 2020 Εκδότης: Εκδόσεις Utopia Τόπος έκδοσης: Αθήνα ISBN: 978-618-5173-59-3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 94689239
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Περιβαλλοντική Φυσιολογία των Ζώων, Τόμος Β Έκδοση: Α/2006 Συγγραφείς: PAT WILLMER, GRAHAM STONE, IAN JOHNSTON ISBN: 978960877144-4 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 48187 Εκδότης: ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ ΑΕΒΕ Επίκαιρα επιστημονικά άρθρα και άρθρα ανασκόπησης
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-09-2021