ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ / PHYSICAL CHEMISTRY
ΚωδικόςGM.01.02
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Πούλιος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001163

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 242
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό114

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600232167
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • EC.01.01 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: α) γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ ιδανικών και πραγματικών αερίων και τις επιπτώσεις αυτής, τις προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων, τις ιδιότητες των ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων, καθώς και τις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις στα γαλβανικά στοιχεία, β) κατανοούν τις βασικές έννοιες των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων, την έννοια της ελεύθερης ενέργειας και τη σύνδεσή της με τις βιολογικές διεργασίες, της χημικής ισορροπίας και της επίδρασης της θερμοκρασίας, γ) διακρίνουν τους νόμους της χημικής κινητικής χημικών και ενζυμικών αντιδράσεων, της Φωτοχημείας και θα αξιολογούν την εφαρμογή τους στις φωτοσυνθετικές διεργασίες, δ) έχουν την ικανότητα να αναλύουν χημικά θέματα και προβλήματα, και ε) έχουν αποκτήσει και εφαρμόσει δεξιότητες σε φυσικοχημικές μεθόδους μελέτης, και σε ικανότητες ανάλυσης μέσω φασματοφωτομετρίας, οπτικής πολωσιμετρίας, αγωγιμετρίας, πεχαμετρίας, κ.α.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ι. Ιδιότητες αερίων-υγρών: 1. Ιδιότητες και νόμοι των αερίων (ιδανικών και πραγματικών). Καταστατικές εξισώσεις. 2. Ιδιότητες υγρών (επιφανειακή τάση, ιξώδες, ρευστότητα, κλπ). ΙΙ. Βασικές έννοιες και νόμοι της θερμοδυναμικής: 1. Εσωτερική ενέργεια και ενθαλπία χημικών συστημάτων. 2. Θερμοδυναμικοί νόμοι. 3. Εντροπία και άλλα καταστατικά θερμοδυναμικά μεγέθη. 4. Χημική ισορροπία. ΙΙΙ. Συστήματα διασποράς: 1. Μείγματα αερίων. 2. Διαλύματα αερίων σε υγρά. 3. Διαλύματα υγρών. 4. Διαλύματα στερεών σε υγρά. Ωσμωτικές ιδιότητες. 5. Νόμος των φάσεων του Gibbs. Φυσικοχημική συμπεριφορά του Η2O. 6. Ιδιότητες διεπιφανειών, προσρόφηση, κολλοειδή συστήματα, χρωματογραφία. ΙV. Βασικές αρχές ηλεκτροχημείας: 1. Διαλύματα ηλεκτρολυτών. 2. Ηλεκτρολυτική αγωγή του ρεύματος. Γαλβανικά στοιχεία. Δυναμικά μεμβρανών. Ισορροπία Donnan. Εκλεκτικά ηλεκτρόδια. Ηλεκτροκινητικά φαινόμενα. 3. Ιονικές δράσεις. V. Βασικές αρχές χημικής κινητικής. VΙ. Στοιχεία φασματοσκοπίας-Φασματοφωτομετρικές μέθοδοι.
Λέξεις Κλειδιά
Φυσικοχημεία, Βιολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Εργαστηριακή Άσκηση200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων471,9
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ι. Πούλιος, Σημειώσεις Φυσικοχημείας Βιολογικού Τμήματος, Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή μέσω Internet. Γ. Καραϊσκάκης, Φυσικοχημεία, Εκδόσεις Τραυλός-Κωσταράκη P.W. Atkins, Φυσικοχημεία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Δ. Γιαννακουδάκη, Επίτομη Φυσικοχημεία, Εκδόσεις Ζήτη. Ν. Κατσάνος, Φυσικοχημεία, Εκδόσεις Παπαζήση. Ι.Γ. Γεωργάτσου, Εισαγωγή στη Βιοχημεία, Εκδόσεις Γιαχούδη, 2005. G. Hammes, Φυσικοχημεία για τις Βιολογικές Επιστήμες, Κωσταράκη, 2012. R. Chang, Physical Chemistry for the Chemical and Biological Sciences, University Science Books, 2000. Peter Atkins, Julio de Paula Physical Chemistry for the Life Sciences, W. H. Freeman and Company, New York, 2011. W. Brey, Physical Chemistry and Its Biological Applications, Academic Press, N.Y., 1978. James P. Allen, Biophysical Chemistry, Wiley & Blackwell Publishing, 2008. T. Engel, G. Drobny, P. Reid, Physical Chemistry for the Life Sciences, Pearson, Prentice Hall, 2008. Adam, Lauger, Stark, Physikalische Chemie und Biophysik, Springer Verlag, 5th Auflage, 2009.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-01-2021