ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ / POPULATION ECOLOGY
ΚωδικόςEC.04.16
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΣτέφανος Σγαρδέλης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001645

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 182
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600232203
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις Μαθηματικών, Στατιστικής καθώς και ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: α) θα έχουν κατανοήσει τους μηχανισμούς ρύθμισης της μεταβολής των πληθυσμών και τις διαδικασίες οργάνωσης της βιοκοινότητας, β) θα έχουν την ικανότητα να προβλέψουν την μελλοντική πορεία ενός πληθυσμού, γ) θα μπορούν να εκτιμήσουν τις παραμέτρους που είναι καθοριστικές για τη μεταβολή του εκάστοτε πληθυσμού, δ) θα μπορούν να προτείνουν διαχειριστικές δράσεις για πληθυσμούς που κινδυνεύουν, ε) θα μπορούν να προτείνουν δράσεις για την επανάκαμψη της βιοκοινότητας μετά τη διαταραχή, και στ) θα έχουν εξασκηθεί στην ανάλυση και ερμηνεία ποσοτικών οικολογικών δεδομένων και στη δειγματοληψία πεδίου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην οικολογία πληθυσμών. Τυπολογία δημογραφικών τεχνικών. Ενδοειδικός ανταγωνισμός ως μηχανισμός ρύθμισης της πληθυσμιακής αύξησης. K και r μοντέλα πληθυσμιακής αύξησης. Ντετερμινιστικά και στοχαστικά μοντέλα αύξησης. Τεχνικές ανάλυσης και ελέγχου πληθυσμών. Διαειδικός ανταγωνισμός. Θήρευση. Μεταπληθυσμιακά συστήματα. Ανάλυση βιωσιμότητας πληθυσμών. Δομή και οργάνωση βιοκοινότητας. Τροφικές αλυσίδες - τροφικά πλέγματα.Οικολογική διαδοχή. Μοντέλα απόκρισης της βιοκοινότητας στη διαταραχή. Μήτρα βιοκοινότητας και σταθερότητα.Οικολογία τοπίου.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • προγράμματα στον υπολογιστή για τη διατύπωση και επίλυση μοντέλων δυναμικής πληθυσμώντων δεδομένων
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση διαφανειών PowerPoint και εικόνων από το δίκτυο στη διδασκαλία Χρήση προγραμμάτων υπολογιστή στην εργαστηριακή εκπαίδευση (πρόγραμμα Vensim για μοντέλα προσομοίωσης πληθυσμών, πρόγραμμα RAMAS για μεταπληθυσμούς, προγράμματα κατασκευασμένα από τους διδάσκοντες στο Microsoft Excel για πίνακες ζωής, μήτρα βιοκοινότητας, οικολογική διαδοχή και πρόγραμμα PVA για ανάλυση βιωσιμότητας πληθυσμών). Χρήση e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις451,8
Εργαστηριακή Άσκηση180,7
Άσκηση Πεδίου80,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων602,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Εξετάσεις40,2
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές ξεχωριστές εξετάσεις σε θεωρία και μάθημα (75%). Στο μάθημα ελέγχεται η κατανόηση των μηχανισμών που ρυθμίζουν την ανέλιξη των πληθυσμών και την οργάνωση των βιοκοινοτήτων. Στις εργαστηριακές εξετάσεις (25%) ελέγχεται η ικανότητα τους - στη διατύπωση και επίλυση μοντέλων δυναμικής πλυθυσμών - στην εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω διερεύνησης των αποτελεσμάτων των μοντέλων και των δεδομένων της άσκησης πεδίου - στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Michael Begon, Robert W. Howarth, Colin R. Townsend 2015.Οικολογία Πληθυσμοί, Βιοκοινότητες και Εφαρμογές, Εκδόσεις Utopia (μετάφραση) Γ.Π. Στάμου 2008. Οικολογία. Εισαγωγή στην οικολογία των πληθυσμών. Εκδόσεις ΖΗΤΗ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εκπαιδευτικό Σύγραμμα. Γ.Π. Στάμου, Ε.Μ. Παπαθεοδώρου (2015). Δομή και Δυναμική Βιοκοινοτήτων (e-book). Hellenic Academic Libraries, Athens. ISBN 978-960-603-158-8. URL: http://hdl.handle.net/11419/4388
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-11-2022