ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ICHTHYOLOGY - FISHING BIOLOGY
ΚωδικόςΖΟ.ENB.8.3
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Τσίκληρας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001568

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 25
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής846

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600232216
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: α) θα μπορούν να περιγράφουν και να κατανούν τη συστηματική, ανατομία, μορφολογία, φυσιολογία, ηλικία και αύξηση, αναπαραγωγή, οικολογία και δυναμική των ψαριών και τη διαχείριση των αποθεμάτων τους, β) θα αναγνωρίζουν και θα είναι ικανοί να ταξινομούν είδη ψαριών, γ) θα εφαρμόζουν διαδικασίες για τη λήψη εξειδικευμένων μετρήσεων της εξωτερικής μορφολογίας των ιχθύων, δ) θα είναι ικανοί να αναλύουν τις μορφομετρικές σχέσεις των ψαριών, ε) θα εφαρμόζουν εργαστηριακές τεχνικές κατασκευής παρασκευασμάτων για την ανάγνωση της ηλικίας και τον προσδιορισμό της γονιμότητας των ιχθύων, στ) θα χρησιμοποιούν στατιστικές και άλλες μεθόδους για την εκτίμηση των παραμέτρων αύξησης, θνησιμότητας και δυναμικής, ζ) θα χειρίζονται τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων για τα ψάρια, FishBase (www.fishbase.org), και να αντλούν πληροφορίες για την αναγνώριση, την οικολογία και τη δυναμική των ειδών και τη διαχείριση των αποθεμάτων τους, η) θα έχουν την ικανότητα να αναλύουν αλιευτικά και βιολογικά δεδομένα με εξειδικευμένο λογισμικό, θ) θα αξιολογούν την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων, θα ερμηνεύουν το πρόβλημα της υπεραλίευσης και να μπορούν να λαμβάνουν διαχειριστικές αποφάσεις χρησιμοποιώντας την επιστημονική βιβλιογραφία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διαλέξεις Ιστορικά στοιχεία ιχθυολογίας και αλιευτικής βιολογίας. Γενικά χαρακτηριστικά ψαριών, μορφολογία, συστηματική. Φυσιολογία ψαριών. Ηλικία και παράμετροι αύξησης. Αναπαραγωγή και θνησιμότητα. Διατροφή και τροφικό επίπεδο. Δυναμική ιχθυοπληθυσμών. Aλιεία και αλιευτικά εργαλεία. Πρότυπα αλιευτικής εκμετάλλευσης. Εκτίμηση ιχθυαποθεμάτων και αλιευτική διαχείριση. Εργαστηριακή εκπαίδευση και εκπαίδευση πεδίου Εξωτερική μορφολογία-ανατομία ψαριών. FishBase και βάσεις αλιευτικών δεδομένων. Βιομετρία και σχέσεις μηκών. Προσδιορισμός ηλικίας. Μη-γραμμικός υπολογισμός παραμέτρων αύξησης. Αναπαραγωγικό δυναμικό. Τροφοδυναμικοί δείκτες. Εκτίμηση της κατάστασης των αποθεμάτων. Γονιμότητα. Θνησιμότητα. Δειγματοληψία με ηλεκτραλιεία και αναγνώριση ψαριών σε ποτάμιο σύστημα. Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας και σε αλιευτικά σκάφη.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Στη διδασκαλία και στην εργαστηριακή εκπαίδευση γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας για τα ψάρια και του ηλεκτρονικού εγχειριδίου εκμάθησης ιχθυολογίας (διαθέσιμα στο www.fishbase.org). Χρήση Blackboard για την επικοινωνία με τους φοιτητές και τη διάχυση εκπαιδευτικού υλικού.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Εργαστηριακή Άσκηση301,2
Άσκηση Πεδίου160,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων512,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Εξέταση (75%), αναφορές εργαστηριακών ασκήσεων (25%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ K.Ι., Π.Κ.KΑΡΑΧΛΕ, Α.Χ. ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ & Η. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ. 2011. Κραυγή ιχθύος. Ψάρια ελληνικών θαλασσών – Βιολογία, αλιεία, διαχείριση. 358 σελ. Εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΣΤΕΡΓΙΟΥ K.Ι., Α.Χ. ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ. 2016. Αλιευτική βιολογία και Αλιεία. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-01-2024