ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ / RIVER AND LAKE ECOSYSTEMS
ΚωδικόςΖΟ.ENB.6.23
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔήμητρα Μπόμπορη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001678

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 28
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Μοριακή Βιολογία, Γενετική και ΒιοτεχνολογίαΕπιλογής637
Περιβαλλοντική ΒιολογίαΕπιλογής Α637
ΓενικήΕπιλογής637

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία7
Class ID
600232217
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές α) θα έχουν κατανοήσει τη δομή και λειτουργία των λιμνοποτάμιων οικοσυστημάτων εστιάζοντας στα υδρομορφολογικά, φυσικο-χημικά και ιδιαίτερα στα βιολογικά στοιχεία, β) θα έχουν κατανοήσει του τρόπους εκτίμησης και παρακολούθησης της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία (2000/60/ΕΚ) που έχει ως στόχο την προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων, γ) θα έχουν ευαισθητοποιθεί σε θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων οικοσυστημάτων των εσωτερικών νερών, δ) θα είναι ικανοί να χρησιμοποιούν όργανα μετρήσεων πεδίου και πραγματοποίησης δειγματοληψιών, ε) θα είναι ικανοί να χρησιμοποιούν εργαλεία αναγνώρισης φυτοπλαγκτικών και ζωοπλαγκτικών οργανισμών καθώς και βενθικών μακροασπονδύλων και ψαριών, ε) θα εφαρμόζουν βιοτικούς δεικτες και θα χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένο λογισμικό για στατιστική επεξεργασία, στ) θα έχουν εξασκηθεί στη χρήση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, την αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών, την ανάλυση, σύνθεση και υποστήριξη θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο αυτενεργώντας μεμονωμένα ή/και σε ομάδες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Προέλευση λιμνών και ποταμών. Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τυπολογία. Φυσικά χαρακτηριστικά του νερού (φως, θερμοκρασία, παροχή, ταχύτητα κλπ.). Χημικά συστατικά του νερού (O2, CO2, ιόντα, pH, θρεπτικά, θείο, αγωγιμότητα, TDS, TSS, αλατότητα). Oργανισμοί (βένθος, πλαγκτό, νηκτό, ανώτερα φυτά) και μέθοδοι συλλογής τους. Τροφικά πλέγματα. Παραγωγικότητα. Ρύπανση, βιοπαρακολούθηση, βιοδείκτες. Διαχείριση. Νομοθεσία. Αποκατάσταση. Εργαστηριακές ασκήσεις: 1. Αναγνώριση φυτοπλαγκτού, 2. Αναγνώριση ζωοπλαγκτού, 3. Δειγματοληψία πλαγκτού-εξέταση ζωντανού υλικού. 4. Αναγνώριση βενθικών μακροασπονδύλων, 5. Χρήση βιοτικών δεικτών, 6. Αναγνώριση ψαριών. Υπαίθριες ασκήσεις: Δειγματοληψίες βενθικών μακροσπονδύλων, ψαριών σε ποτάμια συστήματα, καταγραφή υδρομορφολογικών, φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών – εκτίμηση πιέσεων.
Λέξεις Κλειδιά
Λίμνες, ποτάμια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσιάσεις σε Power point και αυτοαξιολόγηση μέσω moodle καθώς και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602,4
Εργαστηριακή Άσκηση180,7
Άσκηση Πεδίου80,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Εκπόνηση μελέτης (project)361,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1757
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Εξέταση, Προφορική εξέταση, Γραπτές Εργασίες, αυτοαξιολόγηση με τη βοήθεια υπολογιστή. 1. Κάθε εργαστηριακή άσκηση εξετάζεται προφορικά. Η εξέταση κάθε εργαστηριακού αντικειμένου πρέπει να είναι επιτυχής. Ο μέσος όρος από το βαθμό των εργαστηριακών ασκήσεων λαμβάνεται 25% υπόψη στη συνολική βαθμολογία. 2. Μέρος της εξεταστέας ύλης καλύπτεται με ατομική εργασία και προφορική εξέταση. 3. H τελική εξέταση του μαθήματος γίνεται ηλεκτρονικά με δοκιμασία πολλαπλών επιλογών (20% της βαθμολογίας) μέσω moodle. Ζητείται επίσης και ανάπτυξη ερωτήσεων με σύντομες ή εκτενείς απαντήσεις (55% της τελικής βαθμολογίας). Οπότε για τον τελικό βαθμό συνυπολογίζεται κατά 25% η απόδοση στα εργαστήρια, 20% η βαθμολογία από το moodle και 55% η τελική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Wetzel, R. G. 2006. Λιμνολογία. Λιμναία και ποτάμια οκοσυστήματα. Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Α. Οικονόμου-Αμίλλη, Εκδόσεις Κωσταράκη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κάθε χρόνο δίνονται καινούργια άρθρα επίκαιρα, από επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες τα οποία και αναλύονται.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-08-2021