ΦΥΚΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΚΟΛΟΓΙΑ / PHYCOLOGY
ΚωδικόςΒΟ.ΕΝΒ.8.4
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΠαρασκευή Μαλέα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001569

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 22
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής846

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΚΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600232242
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Τα προαπαιτούμενα μαθήματα δεν προβλέπονται στο τρέχων Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ (2012). Ωστόσο, οι διδάσκοντες συστήνουν να υπάρχουν γνώσεις από μαθήματα όπως: Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Βιολογία, Μικροβιολογία, Περιβαλλοντική Φυσιολογία Φυτών, Γενική Οικολογία.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα α) κατανοούν βασικά θέματα μορφολογίας, ταξινόμησης, οικολογίας και οικοφυσιολογίας φυκών και θαλάσσιων φανερογάμων, φυλογένεσης και γονιδιωματικής φυκών, επιβλαβών ανθίσεων φυκών, β) είναι ικανοί να εκτιμούν την οικολογική ποιότητα των παράκτιων υδάτων με τη χρήση μακρόφυτων ως βιοδεικτών, γ) κατανοούν την εφαρμοσμένη φυκολογία-χρήσεις φυκών, δ) μαθαίνουν να εφαρμόζουν τις βασικές γνώσεις με συστημική προσέγγιση για να μπορούν να ερμηνεύουν και να εκτιμούν μεταβολές σε διαφορετικές κλίμακες, ε) εξοικειωθούν με τεχνικές δειγματοληψίας φυκών, μικροσκοπικής ανάλυσης και αναγνώρισης τους, στ) έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν κλείδες προσδιορισμού χαρακτηριστικών ομάδων φυκών, ζ) αποκτήσουν ικανότητα αναζήτησης βιβλιογραφίας και χρήσης βάσεων δεδομένων και η) ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων οικοσυστημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μορφολογία, ταξινόμηση, οικολογία και οικοφυσιολογία φυκών, φυλογένεση και γονιδιωματική φυκών. Επιβλαβείς ανθίσεις φυκών. Ζώνες βλάστησης. Φυτοκοινωνίες σκληρού και κινητού υποστρώματος. Βιοτικοί δείκτες σε θαλάσσια μακρόφυτα για την εκτίμηση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων.Χρήση βιομαρτύρων σε θαλάσσια μακρόφυτα για τη βιοπαρακολούθηση παράκτιων συστημάτων.Θαλάσσια μακρόφυτα ως βιολογικοί ενδείκτες ρύπανσης. Εφαρμοσμένη φυκολογία (οικονομική αξιοποίηση μακροφυκών, φαρμακευτικές ουσίες, βιοκαύσιμα. Εργαστηριακές ασκήσεις: 1. Ταξινόμηση μακροφύτων (μακροφυκών και θαλασσίων φανερογάμων), 2. Μέθοδοι εκτίμησης της πρωτογενούς παραγωγικότητας, 3. Διάκριση σωματιδιακού υλικού στο θαλασσινό νερό, 4. Μικροσκοπική ανάλυση και ταξινόμηση μικροφυκών, 5. Αναγνώριση τοξικών κυανοβακτηρίων από λιμναία οικοσυστήματα, 5. Μοριακή ανίχνευση γονιδίων φυκοτοξινών Υπαίθριες ασκήσεις: Μελέτη Φυτοκοινωνιών μαλακού και σκληρού υποστρώματος. Τεχνικές συλλογής μικροφυκών από θαλάσσια και λιμναία οικοσυστήμα. Συνδυασμός και εκτίμηση αβιοτικών παραμέτρων στη δειγματοληψία μικροφυκών. Επεξεργασία δειγμάτων νερού για περαιτέρω αναλύσεις.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσιάσεις σε Power point, χρήση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονική υποβολή εργασιών στον ιστότοπο της βικιπέδια και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διδασκαλίας (Blackboard)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Εργαστηριακή Άσκηση271,1
Άσκηση Πεδίου80,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Φροντιστήριο120,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εξέταση στην ύλη του μαθήματος (75% του τελικού βαθμού). Εξέταση με δοκιμασία πολλαπλών επιλογών και απάντηση σε ερωτήσεις γνώσης ή κρίσης, καθώς και αυτοαξιολόγηση με τεστ πολλαπλής επιλογής. 2. Πρακτική εργαστηριακών δεξιοτήτων, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, εξοικείωση στην αναζήτηση βιβλιογραφίας, μελέτη βιβλίων και άρθρων, ανάρτηση εργασιών σε θέματα αιχμής της φυκολογίας στον ιστότοπο της βικιπέδια, συνεργασία σε ομάδες, εργασία σε ύπαιθρο(25% του τελικού βαθμού).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΦΥΚΗ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 34271 Έκδοση: 1/2011 Συγγραφείς: GRAHAM ISBN: 978-960-87655-9-7
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Διδακτικές Σημειώσεις-Διαλέξεις των διδασκόντων αναρτημένες σε ηλεκτρονική πλατφόρμα διδασκαλίας (e-learning)
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-12-2022