Δασική Αεροφωτογραφία-Τηλεπισκόπηση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔασική Αεροφωτογραφία-Τηλεπισκόπηση / Forest Aerial Photography-Remote sensing
Κωδικός73Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019462

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 79
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔασική Αεροφωτογραφία-Τηλεπισκόπηση
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600232253
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή του ολοκλήρωση οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει τις παρακάτω γνώσεις και ικανότητες: ● Απόκτηση γνώσεων προσανατολισμού αεροφωτογραφιών και δημιουργία φωτο-μωσαϊκών. ● Απόκτηση ικανοτήτων φωτοερμηνείας. ● Πραγματοποίηση μετρήσεων σε αεροφωτογραφίες (στοιχεία φωτογραμμετρίας). ● Ικανότητα στην ανάγνωση και δημιουργία χαρτών από αεροφωτογραφίες. ● Απόκτηση βασικών γνώσεων προεπεξεργασίας και ανάλυσης πολυφασματικών δορυφορικών δεδομένων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην Αεροφωτογραφία (Α/Φ) και ιστορική εξέλιξη της Τηλεπισκόπησης. Βασικές αρχές ακτινοβολίας και χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (νόμοι ακτινοβολίας, τμήματα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, διαδρομή της ακτινοβολίας, ατμοσφαιρικές επιδράσεις, αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με ατμόσφαιρα και με αντικείμενα, κατηγορίες διάχυσης ακτινοβολίας, φασματική ταυτότητα αντικειμένων). Όργανα και μέσα εναέριου σχεδιασμού φωτογράφησης (συστήματα αεροφωτογράφησης, κατηγορίες αεροπλάνων, στοιχεία φωτογραφικής μηχανής, εστιακή απόσταση, φίλτρα, κατηγορίες φωτογραφικών μηχανών, χάρτης πτήσης, χρόνος και ύψος πτήσης, τρόποι απόκτησης Α/Φ). Γεωμετρία αεροφωτογραφίας και κλίμακα (κάθετες και πλάγιες Α/Φ, χαρακτηριστικά στοιχεία Α/Φ, φωτοσταθερά σημεία και ενεργός επιφάνεια, εκφράσεις κλίμακας – κλίμακα σημείου και μέση κλίμακα). Μετατόπιση, στερεοσκοπική παράλλαξη, ακτινικός τριγωγισμός – Στερεοσκοπική παρατήρηση (οι έννοιες της παραμόρφωσης και μετατόπισης σε μια Α/Φ, υπολογισμός μετατόπισης και ύψους αντικειμένου, η έννοια βάθους, στερεοσκοπική παρατήρηση, είδη στερεοσκοπίων, η έννοια της παράλλαξης). Αρχές φωτοερμηνείας (βασικές έννοιες και στάδια φωτοερμηνείας, βασικά στοιχεία και αρχές φωτοερμηνείας – αναγνώριση αντικειμένων, υποστήριξη διαδικασιών φωτοερμηνείας, χρήση στερεογραμμάτων). Οριζόντιες και κάθετες μετρήσεις (μέτρηση γωνιών, αποστάσεων εμβαδών σε Α/Φ, μέτρηση υψών με χρήση παράλλαξης και μήκους σκιάς, άμεσες και έμμεσες μετρήσεις δασικών παραμέτρων). Μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων δένδρων και δασικών συστάδων. Ορθοφωτογραφίες, Ορθοφωτοχάρτες (ορθογραφική θέση Α/Φ, πλεονεκτήματα χρήσης ορθοφωτογραφιών, παραγωγή ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη και ορθο-φωτομωσαϊκού). Βασικές αρχές ψηφιακής ανάλυσης εικόνας (δορυφορικοί και εναέριοι απεικονιστές, φασματικοί δείκτες, ανίχνευση αλλαγών μέσω διαφορών φασματικών δεικτών). Λήψη επιτόπιων μετρήσεων ανάκλασης. Δασικές εφαρμογές οπτικών τηλεπισκοπικών δεδομένων. Η πρακτική εξάσκηση διενεργείται με εξειδικευμένα επιστημονικά όργανα, καθώς και με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών Η/Υ ανοιχτού κώδικα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις361,2
Εργαστηριακή Άσκηση180,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων361,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών58.52,0
Εξετάσεις1.50,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση στηρίζεται στη γραπτή εξέταση της θεωρίας του μαθήματος, στην εξέταση των εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και στην εκπόνηση στην εκπόνηση ατομικής εργασίας με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Μια προοπτική για τα φυσικά διαθέσιμα Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59385303 Συγγραφέας: JOHN R. JENSEN Αριθμός Έκδοσης: 1η Έτος Έκδοσης: 2015 Εκδότης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ ISBN: 978-960-254-700-7
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-04-2024